Att vara en värdeinvesterare

Vad innebära det att vara en värdeinvesterare och vad kännetecknar en värdeinvestering? 

Den äldsta regeln inom investeringar är också den simplaste ” Köp tillgångar billigt och sälj dom dyrt”. Vilket låter helt uppenbart, vem skulle vilja göra något annat? Men vad betyder det egentligen att köpa något billigt eller att sälja något dyrt?

På ytan skulle vi kunna säga att det handlar om att sälja något för mer än vad du köpte det för, men eftersom att försäljningen kan ske flera år efter köpet så hjälper det inte mycket för att avgöra tillgångens värde idag och hur mycket du borde betala.

Det måste finns någon objektiv standard för ”billigt” och ”dyrt”, och de bästa sättet att avgöra det handlar om att förstå tillgångens ”intrinsic value” eller ”egenvärde” på svenska. Istället för att säga köp billigt, sälj dyrt borde vi säga köp tillgångar till ett pris under egenvärdet och sälj tillgången till ett högre pris. Att förstår tillgångens egenvärde är de absolut viktigaste för en värdeinvesterare. Priset du betala för tillgången avgör avkastningen.

För att förenkla kan vi säga att alla tillvägagångssätt för att investera kan delas upp i två olika typer; de som analyserar en tillgång utifrån dess attribut, också kallat fundamenta, och de som analyserar baserat på hur priset av tillgången fluktuerar, också kallat för teknisk analys. En investerare har därför två alternativ: Analysera tillgångens egenvärde och köp eller sälj tillgången när den avviker från egenvärdet, eller basera beslutet endast på hur han tror att priser på tillgången kommer att förändras i framtiden.

Vår tids största investerare: Buffett, Munger, Marks & Graham för att nämna några skulle alla kalla sig själva för värdeinvesterare, ändå har tekniska analyser utövats i flera decennium, men har den senaste tiden varit i nedgång. En del av anledningen till varför kan förklaras av teorin  ”random walk hypothesis” som professor Eugene Famas tog fram för drygt 60 år sedan. Teorin säger att en akties tidigare pris är av absolut ingen hjälp för att avgöra vad som kommer hända med aktiens pris i framtiden. Det är alltså en helt slumpmässig process, lika slumpmässigt som att singla slant. Vi vet att även fast en krona har landat med klave-sidan upp 5 gången i rad är sannolikheten för krona är fortfarande 50/50. Hypotesen säger att faktumet att priset på en aktie har stigit de senaste fem dagarna berättar ingenting om hur den kommer göra imorgon.

Istället för att försöka förutspå hur en priset kommer fluktuerar i framtiden föreslår värdeinvesterare att istället analysera bolag utifrån egenvärdet. Värdeinvesterare fokuserar mer på att analysera bolagets materiella tillgångar som företagets kassaflödet, hårda tillgångar som fastigheter, maskiner eller mark. Mindre vikt läggs på de immateriella tillgångarna som personalen, trender eller företagets långsiktiga tillväxtpotential.

Att vara en värdeinvesterare handlar om att hitta billiga bolag genom att studera specifika nyckeltal; bolagets vinst, kassaflöde, utdelning och de materiella tillgångar. Målet för en värdeinvesterare är att förstå företagets eller tillgångens nuvärde och köpa aktien när priset per aktie handlas till en rabatt mot ditt estimerade nuvärde.

Priset i relation till egenvärde du betala för tillgången det absolut viktigaste inför en investering. De som köpte aktier i Coca cola för 20 år sedan hade fått bättre utveckling genom att investera i en indexfond, ändå är bolaget ett exceptionellt företag med ett av världens mest omtyckta varumärke.

Priset du betalar för en tillgång är verkligen själva essensen för en värdeinvesterare, givet att hans bedömning av tillgångens egenväder är någorlunda korrekt.

Price is what you pay, Value is what you get