Förvaltarbrevet v.2

Hej alla!

Här är din veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av veckans aktie-rekommendationer & transaktioner från Sveriges bästa investerare!

Veckans aktiviteter 

Pär Andersson – Spiltan Sverigefond 

Pär Andersson är förvaltaren bakom Spiltans Sverigefond. Pär förvaltar en koncentrerar portfölj med inriktning på Svenska små- och stora bolag, förvaltaren har visat god förmåga att hitta, och investera i mindre tillväxtbolag i ett tidigt skede.

I fjärde kvartalsrapporten för 2018 skriver förvaltaren att Midsona är ett nytt innehav i fonden. Pär menar att bolaget är ledande i Norden och nästan hälften av produkterna som Midsona säljer är ekologiska, vilket ligger helt rätt i tiden. Egna varumärken som Naturdiet och Friggs med flera, står för drygt 60% av omsättningen, vilket är positivt då marginalen på egna varumärken är bättre jämfört med externa. Pär menar också att han ser potential för Midson att expandera utanför hemmamarknaderna i Norden.

Fonden har också öka de befintliga ägandet i Storytel, Fortnox och Thule med motiveringen att samtliga aktierna har blivit attraktivt värderade. Läs hela kvartalsrapporten här.

Erik Brändström – Spiltan Aktiefond Stabil

Spiltan Aktiefond Stabil förvaltas sedan 2008 av Erik Brändström, fonden investerar i framförallt svenska stabil kvalitetsbolag.

Under fjärde kvartalet av 2018 har fonden köpt aktier i AKK, Assa Abloy, Beijer Ref, Essity, Indutrade och Troax. Förvaltaren tycker att alla ovannämnda bolag är av hög kvalitet och ser därför köpläge när priserna på aktierna sjunkit. Läs hela kvartalsrapporten här.

Viktor Henriksson – Carnegie Småbolagsfond

Henriksson är förvaltaren bakom Carnegies småbolagsfond. Fonden har visat ett starkt track record och slagit Carnegie small cap Index sedan fondens start i januari 2012.

Under december månad har Henriksson ökat det befintliga innehavet i Scandi standard. Förvaltaren skriver att aktien har haft en god utveckling under slutet av året då bolagets defensiva kvaliteter har hamnat i fokus. Vidare menar Viktor att han delar den entusiasmen men vill samtidigt lyfta fram bolagets tillväxt. Sedan börsintroduktionen har den organiska tillväxten varit 7 procent per år vilket är respektingivande. Lönsamheten har dock inte varit lika respektingivande, beroende på såväl externa som interna faktorer. Han är av uppfattningen att den goda organiska tillväxten är det viktigaste, lönsamheten bör gå att få ordning på. 2019 kan bli ett bra år för bolaget och ser en rejäl värderingspotential från dessa nivåer skriver förvaltaren. Fonden har också minskat innehavet i Hoist. Läs hela månadsrapporten här.

Carl Sundblad – Cliens småbolagsfond 

Carl Sundblad är förvaltarens bakom den relativt nya småbolagsfonden från Cliens. Innan Sundblad blev ansvarig förvaltare på Cliens arbetade han i likande roller på SEB. Fonden har sedan starten, (Sep-16) lyckats avkasta bättre än Carnegie Small Cap Index.

Enligt fondens månadsbrev har förvaltaren köpt aktier i MTG och SCA under december månad. Läs hela månadsrapporten här.

Torgny Prior & PO Nillson –  Sverige aktiv, Idea och Realinvest  

PriorNilsson är en svensk hedgefond förvaltad av Torgny Prior och PO Nilsson. Fondbolaget har tre olika Sverige inriktade fonden: Sverige Aktiv, Idea och Realinvest. Förvaltarduons största fond Sverige aktiv har ett imponerade track record, Fonden har avkasta bättre än jämförelseindexet Carnegie small cap på både tre och fem års sikt. Samtliga tre fonder förvaltas av Torgny och PO själva.

Under december månad har förvaltarna köpt aktier i Ericsson, Nokia, SEB, Nordea, Essity, SCA, Klövern, Hufvudstaden och Nyfosa.

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltarbrevet v.1

Här är årets första veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av veckans aktie-rekommendationer & transaktioner från Sveriges bästa investerare!

Veckans aktiviteter 

Simon Blecher – Carnegie Sverigefond

Simon Blecher har sedan år 2006 framgångsrikt förvaltat Carnegies Sverigefond. Blecher är känd för att gillar tråkiga och stabila värdebolag med starka balansräkningar, hållbara verksamheter och goda utdelningsmöjligheter.

Blecher har tagit in ett nytt innehav i fonden, bolaget heter Epiroc och är en avknoppning från Atlas Copco. Förvaltaren skriver att ”Bolaget är förvisso verksamt i en cyklisk bransch, men två tredjedelar av försäljningen kommer från eftermarknaden vilket gör Epiroc betydligt mindre cykliskt än man kan tro. Eftermarknaden är driven av gruvproduktion som sällan faller. Bolaget har de senaste 18 åren växt organiskt med 8,5 procent per år, vilket nog är unikt bland större svenska verkstadsbolag” Läs hela månadsbrevet här.

Mats Gustafsson & Hjalmar EK – Lannebo Småbolag Select

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige.

Under december månad köpte förvaltarna aktier i Husqvarna, MTG och Terveystalo, förvaltarna menar att kurserna kommit ned en del samtidigt som vinstprognoserna inte förändrats nämnvärt. Under samma period minskades innehaven i Castellum, Tomra Systems och Tryg något. Läs hela månadsbrevet här.

Martin Wallin & Robin Pettersson – Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus förvaltas av duon Martin Wallin och Robin Pettersson, fonden är en koncentrerar lång/kort fond som har sedan starten 2008 notoriskt slagit jämförelseindexet Six portfolio Retrun både på 3, 5 och 10 års sikt.

Fonden har under december köpt aktier i H&M, Epiroc och Volvo medan innehaven i Telia, Investor och Nokia minskats. Förvaltarna tycker att H&M aktien, som tappade 25% under december blev för hårt straffad efter att bolaget rapporterade försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. Förvaltarna menar att försäljningen var i linje med marknadens förväntningar och argumenterar också för att försäljningen inklusive moms faktiskt ökade i lokala valutor med sex procent. Läs hela månadsbrevet här.

P.S. Du missade väl inte förra veckans upplaga av ”Förvaltarens favorit”? 

I förvaltarens favoriter analyserar jag en utvald fondförvaltares portfölj och svarar på frågan “ Vilket är den här investerarens bästa idé just nu? “ Istället för att bara presentera investerarens största innehav i fonden strävar jag istället efter att analysera det innehav investeraren har starkaste övertygelse i. Jag tar hänsyn till ett antal variabler; storleken på positionen, storleken på en position i relation till bolagets marknadsvärde, nyligen köpta aktier och förändringen i aktiekursen.

Jag tar en buy side approach till innehavet och försöker förstå värdet i både aktien och bolaget. Jag letar efter mindre bolag som fortfarande inte följs av institutionella investerare eller analytiker i stor utsträckning.

I det första avsnittet av ”Förvaltarns favorit” analyserar jag Odin fonders innehav SP Group. Klicka här för att komma till Förvaltarens favorit #001 – SP Group.

Förvaltarens Favorit #001 – SP GROUP

Välkommen till den första upplagan av Förvaltarens favorit. I den här seriens av inlägg gör vi en djupdykning i ett bolag som en av investerarna vi följer äger och har en hög grad av övertygelse i. Vi tar en buy side approach till innehavet och försöker förstå värdet i både aktien och bolaget. Vi letar efter mindre bolag som fortfarande inte följs av institutionella investerare eller analytiker i stor utsträckning.

I den första upplagan av Förvaltarens favorit besöker vi ett innehav som förvaltaren Vedgard Søraunets på Odin fonder äger. Bolaget heter SP Group.

SP GROUP (SPG) –  ODIN FONDER 

OM BOLAGET

Grundat år 1972, SP-koncernen är en tillverkare av gjutna plastdetaljer samt produkter inom lackering och ytbehandling till tillverkningsindustrin, försäljningen sker både på uppdrag av kunder men också genom egna märken. Företaget har knappt 2 000 anställda utspritt på 11 länder. Bolaget är uppdelat i två olika segment:

Coating: Inkluderar färg och beläggningar som används för att skydda industrimaterial, företagets kunder hittas oftast inom livsmedel- och läkemedelmsbranchenchen.

Plastic solutions: Inkluderar olika affärsområdena inom hantering av plast, bland annat genom; Polyuretan, Komposit, Vakuumformning och Extrudering.

VAD SOM TALAR FÖR BOLAGET

 • Ökad försäljning genom företagets egna varumärken. Stark försäljningstillväxt genom företagets egna märken, 61% försäljningstillväxt under 2017. Försäljning via egna varumärken ger en högre vinstmarginal och därför är företagets mål till 2020 att 25-30% av den totala försäljningen ska genereras från de egna varumärken (21,6%, 2017).
 • Produktion flyttas till lågkostnadsländer. Både antalet anställda och antalet fabriker flyttar från norden och framförallt från Danmark till lågkostnadsländer som Polen, Slovakien, Kina och Brasilien.
 • Ökad försäljningstillväxt utanför Danmark. Bolaget internationella expansionen har hittills varit framgångsrik, bolaget själva estimerar att försäljningen utanför Danmark kommer uppgå till 70% år 2020 vilket kan jämföras med 46% 2010 och 64% 2017.
 • Hög avkastning på eget kapital. Avkastning på eget kapital uppgick till 24% efter de nio första månaderna under 2018 vilket är imponerade då branchindex avkastar cirka 14% på EK.
 • Skin in the game. Starka huvudägare genom ordförande Schur Hans Wilhelm som äger 17% av bolaget och VD Fredrik Gad som äger 13% av bolaget. Både Ordförande och VD har köpt aktier för miljonbelopp i december 2018.
 • Odin Fonder ser potential. Vedgard Søraunets fond köpte 7% av bolaget i september, priset per aktie blev 232kr (aktiens stängde 2018-12-29 på 197kr).

NYCKELTAL Skärmavbild 2018-12-31 kl. 11.45.32.pngSTÖRSTA ÄGARE 

Ordförande Schur Hans Willhelm 17% | CEO Fredrik Gad 13% | Odin Fonder 7% | Atp Fondsmaeglerselskab 6.2% | Lannebo Fonder 5%

LÄNKAR

Bolagets årsredovisningen 

Bolagets senaste kvartalsrapport 

Intervju med Vegard om varför han valde att investera i bolaget 

Annonseringen av Odin Fonder som ny huvudägare 

 

Vad tyckte ni om Förvaltarens favorit? snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

 

Förvaltarbrevet v.51

Hej alla!

Här är din veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av veckans aktie-rekommendationer & transaktioner från Sveriges bästa investerare!

Veckans aktiviteter 

Pär Andersson – Spiltan Sverigefond 

Pär Andersson är förvaltaren bakom Spiltans Sverigefond. Pär förvaltar en koncentrerar portfölj med inriktning på Svenska små- och stora bolag. Förvaltaren har visat god förmåga att hitta, och investera i mindre tillväxtbolag i ett tidigt skede. Fondens största bet är Fortnox.

Pär deltog i en intervju med dagens industri i veckan och rekommenderade två aktier, Fortnox och ljudboksföretaget Storytel. Förvaltarens skrev följande om Fortnox i fondens tredje kvartalsrapport för året: ”Återigen levererade Fortnox en rapport som slog marknadens förväntningar. Omsättningen ökade med 41% och rörelsemarginalen uppgick till 24,7%, vilket är något högre än bolagets finansiella mål. Antalet kunder ökade med nästan 25% och den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade från 118 kr till 127 kr, vilket visar skalbarheten i affärsmodellen” 

Martin Nilsson – Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en lång/kort fond som förvaltas av duon Henrik Holmer och Martin Nilsson. Nilsson är känd för att vara en duktig råvaru-investerare. Fondens största bet är en kort position i ICA gruppen.

Martin Nilsson deltog i en intervju med EFN-börslunch och rekommenderade Valmet. Företaget är noterat på den finska börsen och är världsledande i sin branch, papper och massteknik. Martin tror är att vi står inför ett skifte från plast och olja till kartong och skog. Valmet ger en bra exponering mot den hypotesen.

Truls Hauge & Vegard Søraunet – ODIN Norden C 

Odin Norden förvaltas av duon Truls och Vegard. Förvaltarna söker efter värde genom att investerar i bolag som är världsledande inom sin bransch. Fondens största bet är i  Novo Nordisk.

Förvaltarna har valt att köpa ytterligare aktier i den Norska sporthandelskedja XXL.  Fonden gjorde inköpte efter aktiens senaste kursras i veckan. Odin fonden äger efter transaktionen 6,6 procent av kapitalet i bolag. (Också värt att nota är att bolagets CFO köpte aktier samtidigt för drygt 6 miljoner norska kronor). 

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Didner & Gerge flaggar ned till 4,9% av kap. i HoistFinance
 • Cevian meddelar att man har 2,3% av kap. i Nordea
 • Österbahr köper aktier för 3,4 MSEK i Evolution Gaming (bolagets storägare)
 • Jens Engvall har köpa ytterligare aktier i Nyfosa för 16,8 MSEK.
 • Jörgen Olsson, tidigare Vd i HoistFinance, rapporter in försäljning motsv. 19,6 MSEK.

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Önskar er alla ett gott nytt år!

 

 

 

 

 

 

Förvaltarbrevet v.50

Förvaltarbrevet upplaga vecka 50 är här! Veckobrevet är en veckovis sammanställning om vilka aktier utvalda fondförvaltare, professionell investerare eller relevanta insynspersoner har antigen köpt eller rekommenderat via fonders månadsbrev, kvartalsrapporter, halvårsredogörelse eller i intervjuer under den senaste veckan.

Kommentarer från investerare  

Simon Blecher – Carnegie Sverigefond 

Simon Blecher har sedan år 2006 framgångsrikt förvaltat Carnegies Sverigefond. Blecher är känd för att gillar tråkiga och stabila värdebolag med starka balansräkningar, hållbara verksamheter och goda utdelningsmöjligheter.

Av att utläsa från Blechers månadsbrev till andelsägarna gjorde fonden varken några köp eller försäljningar under månaden. Istället lyfta förvaltaren fram två av fondens största innehav, Volvo och SKF som mycket köpvärda aktier i och med den attraktiva värderingen. Också väljer förvaltaren att skriva om Duni som är en bortglömd och lågt värderad aktie Läs hela månadsrapporten här. 

Viktor Henriksson – Carnegie Småbolagsfond 

Henriksson är förvaltaren bakom Carnegies småbolagsfond. Fonden har ett starkt track record och slagit jämförelse indexet Carnegie small cap Index sedan fondens start i januari 2012.

Likt kollegan Blecher redovisade småbolagsfonden varken några köp eller försäljningar under månaden. Istället väljer Henriksson att lyfta fram tre intressanta bolag som fonden äger aktier i; Tele-2, Loomis och Kinnevik ägda telecom bolaget Millicom. Klicka här för att läsa förvaltarens motiveringar.

Vegard Søraunet – Odin Fonder Sverige C  

Vedgard Søraunet är förvaltaren bakom Odins Sverigefond, Vegard investerar i kvalitetsbolag med kompetent ledning och stark företagskultur, fördelaktigt är om bolagen kännetecknas av inträdesbarriärer, eller andra konkurrensfördelar som ett starkt varumärke.

Enligt fondens månadsbrev deltog fonden i AddLifes nyemission om SEK 500m. Vedgard skriver att bolaget behöver finansiera förvärvet av österrikiska Biomedica. Förvärvet ökar koncernens omsättning med ca. 25-30%, och gör det möjligt för AddLife att sälja sina produkter på nya marknader som har fyra gånger så hög befolkning som de marknader man når idag. Vidare menar Vedgard att han ser detta som en positiv nyhet och deltog därför i emissionen.

Christian Brunlid – Handelsbanken småbolagsfond 

Christian Brunlid förvaltar Handelsbanken småbolagsfond, Fonden placerar i aktier utgivna av mindre och medelstora företag på den svenska marknaden.

Christian Brunlid skriver i novembers månadsbrev till andelsägarna att fonden ökade i följande befintliga innehav under senaste månaden: CLX, Billerud och Trelleborg. Köpen finansierades delvis av försäljningar i Peab, Saab och Tele2.

Torgny Prior & PO Nillson –  PriorNilsson

PriorNilsson är en svensk hedgefond, förvaltad av Torgny Prior och PO Nilsson. Fondbolaget har tre olika Sverige inriktade fonden; Sverige Aktiv, Idea och Realinvest. Förvaltarduons äldsta och störta fond, Sverige aktiv har ett imponerade track record och lyckats avkasta bättre än jämförelseindex på både tre, fem och tio års sikt. Samtliga tre fonder förvaltas av Torgny och PO själva.

Enligt fondernas uppdaterade substansvärde har förvaltarduon köpt aktier i följande bolag under november; Nordea, Nokia, SEB, Essity, Svenska Cellulosa, Telia, Kungsleden, Klovern, Dios, Corem Property Group, Handelsbanken och Investor.

Carl Gustafsson & Kristian Åkesson – Didner & Gerge Småbolag

Car Gustafsson och Kristian Åkesson är förvaltarduon bakom Didner & Gerges småbolagsfond. Småbolagsfonden är en industritung fond inriktar på svenska små och medelstora bolag. Fonden största innehav var vid senaste rapporteringen Securitas.

Enligt ett flaggningsmeddelande har fonden under månaden ökat ägandet i Elanders, fonden äger nu 7,2% av kapitalet och är bolagets tredje största ägare.

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • NN Group flaggar upp i Inwido, äger nu drygt 5,5% av kap. i bolaget efter att ha köpt 425k aktier i torsdags
 • Torsten Jansson fortsätter att öka i New Wave Group, köper aktier för ytterligare knappt 8 MSEK. (https://www.youtube.com/watch?v=dwzwuivS68o Torstens presentation hos Aktiespararna)
 • Jens Engvall, Vd på Nyfosa, köpte aktier för 9,6 MSEK
 • Familjen Lundin köper 705k aktier i International Petroleum Corporation, motsvarande ett värde om 23,5 MSEK
 • Johan Nordström, Vd på Green Landscaping, köpte i veckan aktier för 1,5 MSEK

 

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

 

Förvaltarbrevet v.49

Första veckan i ny månad betyder att flera fonder och investmentbolag publicerat ett nytt månadsbrev till andelsägarna. I vecka 49e upplaga av veckobrevet har vi som alltid valt ut de bästa från Sveriges vassaste investerare. Min ambition med veckobrevet är att hjälpa dig hitta spännande aktie-case som är attraktiva utifrån price vs value.

I oroliga börstider med sjunkande aktiekurser öppnar vi veckans brev med ett passade citat från Buffett:

Price is what you pay, value is what you get 

 

Kommentarer från investerare  

Henrik Söderberg, Peter Holt, Ulf Arvidsson – C World Wide

Förvaltarna Söderberg, Holt och Arvidsson är förvaltartrion bakom C Word Wide fonderna. Fondbolaget driver två olika Sverigefonder, en inriktad på småbolag och en fond som investerar i större svenska bolag.

Enligt fondens månadsrapport har förvaltarna inte köpt några aktier under perioden, utan istället valt att sälja av delar av innehavet i Vitrolife.

John Strömgren – Carnegie Strategifond 

John Strömgren, ansvarig förvaltar av Carnegies strategifond, en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med hög direktavkastning.

Enligt fondens månadsbrev till andelsägarna har förvaltaren köpt aktier i Dometic, Epiroc, Essity, och Volvo. Fonden har samtidigt minska något i innehavet  Industrivärden. Aktien handlas förvisso med rabatt men den är ändå relativ låg, menar förvaltaren. Läs hela månadskommentarer här.

Mats Gustafsson & Hjalmar EK – Lannebo Småbolag Select 

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige.

Under månaden ökade fonden sitt innehav i byggmaterialföretaget Lindab. Förvaltarna menar att de prisökningar som Lindab genomfört för att kompensera för ökade materialkostnader börjar nu få genomslag. Vidare ökade också fonden sitt ägande i MTG och NCC. Fonden sålde också delar av innehavet i RaySearch Laboratories, NetEnt och JM.

Martin Wallin & Robin Pettersson – Lannebo Sverige Plus 

Lannebo Sverige Plus är en koncentrerar lång/kort fond inriktad på svenska aktier. Fonden har sedan starten 2008 notoriskt slagit jämförelse indexet Six portfolio Retrun både på tre, fem och tio års sikt.

Fonden har under november köpt aktier i Investor, Swedbank, och Ericsson. Samtidigt har fonden sålt av delar av innehavet i Electrolux, AstraZeneca och SecuritasLäs hela månadsbrevet här

Henrik Holmer, Martin Nilsson – Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en lång/kort fond som förvaltas av duon Henrik Holmer och Martin Nilsson. Fonden har över tid avkastning bättre än sitt jämförelseindex.

Enligt fondens månadsbrev ser förvaltarna attraktiva värderingar Inom råmaterialsektorn, framförallt SSAB, Holmen och Lundin Mining.

Mats Qviberg – Investment AB Öresund 

Investment AB Öresund är ett investmentföretag med en koncentrerar aktieportfölj inriktad på Svenska värdepapper. Öresund har en långsiktigt investeringsprofil, flera av portföljbolagen har ägts i över ett decennium.

Öresund har under månaden ökat rejält i de befintliga innehavet Intrium. Samtidigt har delar av innehavet i Fabege sålts. Försäljningen uppgick till 1,8 miljoner aktier, cirka 16% av innehavet avyttrades. Fabege är fortfarande Öresunds störta innehav.

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Gladiator flaggar över 5% i #Camurus, äger nu knappt 6,5% av kapitalet i bolaget
 • Familjen Lundin har via bolag idag köpt 350k aktier i LundinPetroleum motsvarande ett värde om drygt 85 MSEK
 • Polar Capital minskade sin kortposition i Hoist Finance och är därmed inte längre storblankare i bolaget. Polar Capital hade som mest en kortposition om 4,23% av kapitalet i juli 2018

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Varma hälsningar

David

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltarbrevet v.48

Här är Förvaltarbrevet vecka 48a, din veckodos av bolag som utvalda fondförvaltare, investerare och andra tyckare har prata eller skrivit om. Vi väljer varsamt ut investerarna vi följer och vi söker efter ett imponerade track rekord över en längre tid. I regel struntar vi i aktierekommendationer från analytiker och nyhetsbyråer, för att istället analysera på basis av riktiga investeringar.

Kommentarer från investerare 

Lotta Faxén som är Förvaltar Lannebo Fonder berättar i en intervju att hon tycker det är dags att börjar titta på Svenska bankaktier. Hon menar att värderingarna i sektorn har kommit ned, och framförallt tycker hon att Svenska Handelsbanken (SHB) är ett intressant köpcase. SHB som vanligtvis handlas med en premie mot resterande banker har kommit ned i pris och handlas nu kring p/e 12. Utöver värderingen menar Lotta att SHB är attraktiv eftersom bolaget inte har den exponering mot baltikum som de andra bolagen har, vilket i och med pengatvätt skandalen i regionen är positivt. Handelsbanken har också i jämförelse mot de andra bankerna nöjdast kunder vilket visar på kvalitet menar förvaltaren.

I samma intervju berättar Lotta Faxen att Finska Huhtamäki också är ett intressant köpcase. Värderingen har kommit ned och det finns ett strukturellt case i och med ett lägre oljepris. Om produktionskostnaden av plast (som utvinns av olja) sjunker, kommer också bolagets marginaler förbättras tror förvaltaren.

PO Nilsson Som är ansvarig fondförvaltare på PN-fonder deltog i EFN-börslunch i veckan och presenterade tre bolag vars aktiekurs gått sämre senaste tiden men där förvaltaren tror på bättre utveckling framåt. Första bolaget PO tycker är intressant är Nordea, han menar att direktavkastning på 9% är mycket attraktiv och tror inte att bolaget kommer sänka den heller.

Mekonomen är andra bolaget PO väljer att belysa. Bolaget gjorde en nyemission för att finansiera ett förvärv och kursen har inte riktigt hämtat sig efter det menar PO, när allt normaliserar sig under 2019 finns en god uppsida i aktien menar förvaltaren.

Sist ut är Gunnebo som har gått uruselt under en lång tid. I och med att bolaget lämnade sin förlustverksamhet i Franrike har nu bolaget tre lönsamma och stabila verksamheter kvar. PO menar att marknaden inte bedömer situationen utifrån vart bolaget är idag utan istället hur de presterat bakåt. Bolaget kommunicerade på kapitalmarknadsdagen höjda marginalmål vilket marknaden verkar missat, tror PO. Avslutningsvis tycker förvaltaren att intresset för aktien är väldigt lågt och att den låga bevakningen kan ge möjligheter för investerare att ”fynd”.

Johan Thorén som förvaltar strand småbolagsfond presenterade tre aktierekommendationer i veckan. Först ut var bromstillverkaren Haldex, aktien handlas på en attraktiva värdering p/e 11. I och med den marginella avmattningen på lastbilsmarknaden kommer bolag kunna förbättra marginalerna tror förvaltaren. Slutligen menar också förvaltaren att bolagets teknik ligger i framkan för nästa generations bromsar vilket han tror är anledningen till varför flera andra aktörer var intresserad av att köpa bolaget tidigare i år. Nedsidan i aktien är väldigt begränsad menar Thorén, efter att aktien sjunkit med 35% från budnivån.

Bolag nummer två är Poolia. Attraktiv vädringen (p/e 7) och en direktavkastning på 8%. Det finns också goda möjligheter till kostnadsbesparingar i och med fusionen med Uniflex menar Thorén.

Sista bolaget Thorén väljer att lyfta fram är likt PO, Mekonomen. Argumentet är desamma för båda förvaltarna. Bolaget dubblar omsättningen i och med köpet vilket ger en attraktiv P/S multipel som marknaden inte prisat in än, menar förvaltarna. Se hela intervjun här

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Industrivärden köpte i veckan ytterligare aktier i Sandvik. 1,4M aktier  motsvarande knappt 194 MSEK
 • Robert Af Jochnick, grundaren av Oriflame köpte i veckan aktier i bolaget för knappt 17 MSEK
 • Gladiator, som förvaltas av Max mitteregger flaggar upp i CalliditasTherapeutics, äger nu drygt 2,4M aktier i bolaget vilket motsvarar knappt 7% av kap. och röster.
 • Torsten Jansson, Vd på NewWaveGroup, köpte i veckan 150k aktier vilket motsvarar 7,3 MSEK.
 • Lundbergföretagen har i slutet på förra veckan köpt 1M aktier i Handelsbanken för ca 96 MSEK.

Veckans tre bästa länkar  

Ett urval av internets bästa gratismaterial 

Invest like the best – Brent BeshoreBrent är en Amerikansk Private equity investerare. I intervjun berättar han om lärdomarna efter flera år av att analysera och studera företag. Väl spenderad timme.

Chai, Vada Pav & Markets with calue investors Mohnish Pabrai & Guy Spier. Intervju med värdeinvesterarna Mohnish Pabrai och Guy Spier. Förvaltarna prata om deras investeringar i Indien, och den senaste nedgången i marknaden.

ML & Investing Part 1: From Linear Regression to Ensembles of Decision Stumps.

 

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Glad första advent alla!

David

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltarbrevet v.47

Hej alla!

Här är Förvaltarbrevet vecka 47. Din veckodos av bolag som fondförvaltare, investerare och andra tyckare har prata eller skrivit om.

Kommentarer från fondförvaltare 

Ylwa Häggström från Öhman fonder berättar i en intervju att Autoliv har efter den breda nedgången i fordonssektorn fått en attraktiv värdering enligt henne. Utöver aktiens relativt låga värdering är också bolagets produkter rätt positionerade och förvaltaren tror att efterfrågan på bilsäkerhet kommer även i framtiden vara god, till och med ökande. Ylwa menar att det också finns potential att ökade marknadsandelarna i och med att den Japanska konkurrenten Takata har gått i konkurs.

Mattias Eriksson som förvaltar Coelis Sverige-fond tycker att vårdbolaget Human är ett spännande köpcase. Enligt Mattias har bolaget visat en stark tillväxt, har potential att förbättra marginalerna och framförallt tror han att den politiska riksen inom sektorn är i princip helt borta, vilket inte är diskonterat i dagens kurs.

Viktor Henriksson som förvaltar Carnegie småbolagsfond deltog i EFN-börlunch under veckan. Förvaltaren tog med två defensiva aktietips. Först ut var Tele-2 som Viktor tycker är ett välskött bolag som visar styrka i både hög och låg- konjunktur. MTG är andra aktien förvaltaren tog mig sig till programmet, fonden tog in bolaget förra månaden och vi skrev om transaktionen och hans motivering i förvaltarbrevet v 45.

David Lindström Som är en av förvaltarna på Stand kapitalförvaltning tycker att Climeon är en mycket spännande bolag. Climeon förvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Enligt David har Climeons teknik en helt annan verkningsgrad än någon annan likande teknik tidigare. Vidare menar David att Climeons etablering i Japan är mycket spännande, dels på grund av lättillgängligheten av varmvatten i jorden, och dels på grund av det relativt höga el-priset, som är en konsekvens av att landet valt att avveckla all kärnkraft efter Fukushima.

Gorge Nordfeldt Tycker om Nordea, bolaget har enligt förvaltaren tagit oförtjänt mycket stryk som dels beror på bolagets flytt till Helsingfors. Gorge menar att om en bank direktavkastar nästan 10% borde mycket risk och problem redan vara diskonterat i priset. Ytterligare en positiv aspekt med Nordea är bankens relativt (i jämförelse med andra Svenska banker) låga exponeringen mot svenska bostadsmarknaden.

Förvaltaren väljer också att lyfta fram SAAB som ett spännande case, bolaget har en stark produktportfölj och Q4 kommer bli intressant.

Lars Söderfjäll på Ålandsbanken tror att Danske bank är ett intressant köp case. Lars menar att aktien är en option på att bolaget får en mindre ”settlement” än de cirka 8 miljarder dollar som är inprisat i dagens kurs. Skulle straffet blir 3-4 miljarder istället finns det en 30% uppsida på intradag menar Lars. Slutligen menar förvaltaren att bolaget inte borde utgöra en för stor del av din portföljen men istället ett par procent.

Oskar Ekman på Erik Penser bank menar att IT-konsulter är intressant att kolla närmare på. Bolagen har rimliga värderingar, bra direktavkastning och framförallt en fortsatt stark efterfrågan på just konsulter inom IT. Oskar delar inte med sig av några konkreta aktietips.

(Om du leta inspiration av it-konsulter gjorde Börsveckan en analys av sektor för ca 1 år sedan. HiQ, Avega, Acando, och Knowit fick då en köprekommendation medan tidningen avvaktar med Tieto, Prevas, Softronic och Addnode)

Lars Frick På tal om börsveckan lyfte fram två bolag i en intervju med EFN i veckan. Båda företagen är inriktade på spritmarknaden och heter Arcus och Altia. Enligt Lars är båda bolagen stabila, njuter av hög direktavkastning och har produktportfölj med stark efterfrågan. Bolagen handlas på 11 respektive 12 gånger årets vinst och Lars gör jämförelsen emot Axfoods värdering (p/e 21 på 2018e) vilket indikerar en stor diskrepans.

 

Vad jag lyssnat, läst eller funderat på under veckan 

Podcast jag lyssnat på –

Fredagsintervju – Anders Borg . Tidigare Svensk finansminister och nu aktiv inom näringslivet. I intervju berättar Anders om tiden under finanskrisen och varför just Sverige klarade sig relativt bra ur krisen. Anders gör också en macro-analys och spår en ny lågkonjuktur någongång inom fem år. Den som lever får se…

Vad jag läser (igen) – 

the Psychology of human Misjudgment – Charlie Munger. Charlie, för de av er som inte har hört talas om honom, är Warren Buffetts partner på Berkshire Hathaway. Charlie Munger öppnade mina ögon för hur beteendemässig psykologi kan tillämpas på allt ifrån bolagsanalys till problemlösning. Det här är en transkript ifrån den legendariska föreläsning Charlie höll 1996 på Harvard Business school. 27 sidor som är värt att läsa om &, om igen.

Citat jag tänkt på – 

You don’t need to be in the top 1% in mental horsepower to beat the market. You need to be in the top 49% of controlling your emotions – Ian Cassel 

 

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Önskar er alla en go vecka!

David

 

 

 

 

 

 

Förvaltarbrevet v.46

Alla investerare, nybörjare eller professionella, söker investeringar som kommer avkasta över medel. Att veta vilka aktier du ska läsa om, och sedan investera i är svårt, väldigt svårt. Antalet svenska noterade företag uppgår till flera tusen, utöver svenska aktier finns utländska aktier, fonder, derivat och så vidare. Så en helt rimlig fråga investera kan ställa sig själva är; under vilken sten ska jag börja leta? Warren Buffett fick just den fråga, vart skulle en ung Warren börja leta om han var tvungen att börja om från nytt, för honom var svaret enkelt;

” I would start with the As, I’d tell him to do exactly what I did 40-odd years ago, which is to learn about every company in the United States that has publicly traded securities and that bank of knowledge will do him or her terrific good over time” 

Vilket i sig är väldigt imponerande, och det är inte för inte han en gång också blev väldens rikaste. Men hur borde vi ”normala” som varken har tid eller lust att läsa om varje noterat företag i Sverige tänka? Vi vet grundreglerna som Graham, Fisher, Munger och Buffett har lärt oss; köp kvalitet men betala inte för mycket, leta efter vallgravar men gör bara affärer med Mr Market när oddsen är till din fördel, leta efter lågt P/E men också hög avkasting på eget kapital. Och så vidare.

Oavsett om du är en professionell investerare eller amatör gör du ett val varje gång du skriver ut en ny årsredovisning. Frågan blir då, varför valde du just bolaget som du valde? Om vi kommer överens om att den processen är kraftigt påverkad av vad andra säger och tycker (dagstidning, twitter, vänner etc) och att vi på något vis behöver reducera antalet bolag vi vill studera från tusen till en handfull, borde vi inte då i alla fall lyssna på de personen som vet bäst?

När Simon Blecher tar in ett nytt innehav i fonden kan vi förutsätta att flera väldigt smarta analytiker har enats krig det beslutet. Det behöver inte betyda att du nödvändigtvis tycka detsamma, eller att gänget på Carnegie har rätt, bara att bolaget i fråga kan vara intressant att lära sig mer om.

Det handlar om att minskar spannet av aktier från flera till en färre. 

Kommentarer från fondförvaltare 

Börsen fortsätter även vecka 46 i nedåtgående riktning. Både SKF och Volvo handlas på ett p/e under 10 vilket just Simon Blecher skriver om i fonden månadsbrevet till andelsägarna. Simon menar att Volvos vädringen skulle klara ett vinsttapp på 40% från dagens kursnivå. Det blir uppenbart att förvaltaren ser båda ovannämnda aktier som attraktiva investeringar. Läs hela månadsbrevet här

Spiltan Sverige fond –  Som förvaltas av Pär Andersson kommenterar senaste kvartalets portföljändringar; ”Jag har under kvartalet ökat i Lifco, Veoneer samt Bahnhof – alla tre mycket spännande bolag. Vidare har jag investerat i ett nytt bolag, Addnode, som är ett IT-bolag med Norden som största marknad. Addnode förvärvar, driver samt utvecklar entreprenörsdrivna bolag som bidrar till att digitalisera samhället. Ytterligare en sak som gör Addnode intressant är att över 50% av omsättningen är återkommande intäkter, vilket ger en god stabilitet i bolaget. Finansieringen har skett genom att minska i Autoliv och Hexagon samt att avyttra Assa Abloy”

Spiltan aktiefond stabil – Som förvaltas av Erik Bergströms skriv följande om kvartalets portföljändringar: ”Under kvartalet var ”Mr Market” på gott humör med ökad riskaptit och stigande kurser. I dessa perioder hamnar ofta – på marginalen – mer defensiva bolag i skymundan, vilket ger oss bra tillfällen att till attraktiva kurser öka på våra innehav i flera konsumentvara bolag. Köp har gjorts i bl a Essity, Ica och Thule. Ett annat exempel är Kinnevik där vi passat på att öka innehavet när marknaden tittat neråt istället för framåt och i mina ögon överreagerat på kortsiktiga händelser som inte förändrar det långsiktiga värdeskapandet i bolaget. Epiroc, avknoppningen av AtlasCopcos gruvverksamhet, har jag sålt och istället valt att öka på innehavet i Atlas Copco. Bra kursutveckling och störst bidrag till.”

Swedbank Ny teknik – Kommentar från förvaltarna om senaste kvartalets portföljändringar; ”Några av fondens största aktieköp under perioden gjordes i Novo Nordisk, Veoneer och Take Two Interactive, där värderingarna enligt vår bedömning befann sig på intressanta nivåer. Fondens innehav i Fortnox, G5 Entertainment och SOBI minskades.”

Swedbank småbolagsfond – Kommentar från förvaltarna om senaste kvartalets portföljändringar; ”Några av fondens största aktieköp under perioden gjordes i Enea, SOBI och MTG, där värderingarna enligt vår bedömning befann sig på intressanta nivåer. Innehaven i bl.a. Hexpol, Kindred och JM minskades”.

Swedbank micocap – Kommentar från fondens förvaltare om senaste kvartalets portföljändringar; ”Några av fondens största aktieköp under perioden gjordes i Goodbye Kansas, Readly och Formpipe, där värderingarna enligt vår bedömning befann sig på attraktiva nivåer. Innehavet i Verkkokauppa minskades”.

Didner & Gerge aktiefond Som förvaltar 44 miljarder kronor (!) har sedan halvårsrapporten nettoköp aktier i Handelsbanken, Danske bank, Volkswagen preferensaktie, Atlas Copco och Veoneer. Köpen i handelsbanken och Danske bank har varit fondens störst (1,8 och 0,9 miljarder). Fonden har under samma period minskat innehavet i Henne & Mauritz med ca 1,7 miljarder, Novo nordisk, Nolato, Auto liv, Assa abloy. Klicka här för att läsa förvaltarnas motivering.

Didner & Gerge småbolagsfond Förvaltare Carl Gustafsson och Kristian Åkesson skriver om senaste kvartalets portföljändringar; ”De största köpen under det tredje kvartalet har skett i Veoneer, Trelleborg, Schouw, Kojamo och Coor. De största försäljningarna under kvartalet har skett i Beijer Ref, Balder, Nibe, ÅF och Indutrade”.

Insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Ny storägare i Mycronic, Oppenheimer flaggar över 5 %
 • Herlin-familjerna köpte 6M aktier och äger nu över 20% av kapital och röster i bolaget
 • Ammy Wehlin, Vd för Attendo Skandinavien, sålde 50k aktier i bolaget motsvarande drygt 4,2 MSEK
 • Henrik Stenqvist, CFO på SOBI, har köpt 10k aktier i bolaget motsvarande ett värde om 1,8 MSEK.
 • Tom Eriksson, Vd på alfa laval har köpt ytterligare 10k aktier, motsvarande drygt 2 MSEK.
 • Jesper Martinsson, Vice vd på OriflameHolding, har under veckan köpt 62,5k aktier i bolaget motsvarande ett värde om drygt 13,3 MSEK.
 • Guido Oelkers, Vd på SOBI, köpte igår drygt 49k aktier vilket motsvarar 9,3 MSEK.
 • Stefan Persson köper drygt 5,5M aktier i #Hennes&Mauritz motsvarande knappt 850 MSEK

Vad jag lyssnat, läst eller funderat på under veckan 

En bok jag läser –

The Paradox of choice. Barry Schwartz är en amerikansk psykolog, forskare och författare av boken The Paradox Of Choice. Boken handlar om varför fler alternativ i exempelvis en mataffär inte nödvändigtvis är bättre för oss, istället argumentera författaren att ”freedom of choice” kommer till ett pris. Om du vill lära dig mer om hur människan fungerar kring beslut och val kan jag verkligen rekommendera den här boken!

Podcast jag lyssnat på – 

Tim Ferriss Show – Doug Mcmillion . Visste ni att Walmart är lika stort som världens 25e största land? Med hela 2,2 miljoner anställa jorden runt är det svårt att greppa storleken. Doug Mcmillion är VD på Walmart och berättar i den här intervju om första mötet med Sam Walton, vilka böcker han gillar och hur Walmart okrönta världsmästare på att pressar priser.

Citat jag återkommer till – 

Consistency compounds 

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Önskar er alla en fin vecka!

David

 

Förvaltarbrevet v.45

Runt jordklotet skakade världens börser till under oktober när investerare började skrämmas av ett snart slut för konjunkturuppsvinget. Oron jagades upp ytterligare av USA:s handelskring, Trumps sanktioner mot Iran, ohälsosam Brexit och ett Italien som har problem med budgetunderskott. Oavsett oroligheter verkar svenska fondförvaltare och andra professionella investerare se oron mer som ett köpläge än början på konjunkturnedgång, vilket är ett genomgående teama i fondförvaltarnas månadsbrev.

Sammanfattning av fondernas månadsbrev 

Odin fonders  Sverigefond, som förvaltas av Vegard Søraunet skriver i oktobers månadsbrev till andelsägarna att fonden ökar det befintliga innehavet i Dometic group. Fondförvaltaren menar att bolaget presenterade greie tall (fina siffror) i tredje kvartalet men att aktiemarknaden tyckte annorlunda, aktien föll med 16 procent efter rapporten.

C worldwide  Sverigefond, som förvaltas av förvaltar trio Henrik Söderberg, Peter Holt och Ulf Arvidsson skriver i oktobers månadsbrev att fonden avyttrar hela innehavet i Getinge efter bolaget annonserat att ett dotterbolag erhållit ett skriftligt varnligdsbrev från FDA avseende brister vid en anläggning i New Jersey, USA. Andra större förändringar inkluderar ökningar i Essity, Assa Abloy och Sandvik.

Förvaltartrion är också ansvariga för C Worldwide small cap. Fonden köpte aktier i online casino tillverkaren NetEnt, och avyttrar hela fonden innehav i Capio under oktober månad.

Carnegie fonders småbolagsfond tar in MTG som nytt innehav i fonden. Förvaltaren Viktor Henriksson menar att aktiens värdering har pressats på grund av en inställd transaktion med TDC och en halvårsrapport som inte levde upp till förväntningarna. De annonserade också att fonden lämnar gamblingsektorn och därav säljer ut hela fonden innehav i Kindred och Catena Media. Förvaltaren kommenterar beslutet: ”som ett led i vårt fokus på ansvarsfulla investeringar lämnar vi i oktober gamblingsketorn och har därför avyttrar fondens innehav i Kindred och Catena media”  

Carnegie fonders strategifond ökade under oktober månad sitt innehav i Dometic, Skanska, ABB, Atrium Ljungberg, Epiroc och Holmen. Vidare skriver förvaltaren John Strömgren i månadsbrevet att ”Epiroc är ett nytt innehav i fonden, bolaget tillverkar bland annat borriggar samt bergbrytings- och anläggningsutrustning. Den historiska tillväxten är god, marginalerna höga och skuldsättningen låg. Köpen har finansierats av försäljningar i Telia och Investor”

Lannebo Sverigefond skriver i månadsbrevet att Fonden har under oktober köpt aktier i Essity, Sandvik och Veoneer medan innehaven i Investor, Epiroc och Ericsson minskats.

Lannebos Småbolag  har den senaste månaden köpt aktier i Mycronic, som producerar tillverkningsutrustning till elektronikindustrin.

Ålandsbankens Sverigefond som förvaltas av Lars söderfjäll, har under månaden köpt aktier i Tieto och Tele2. Förvaltaren kommentarer förvärven; ”vi bedömer att aktiekurserna avspeglar en alltför försiktig syn på framtida resultatutveckling. Båda bolagen har starka balansräkningar och en förväntat hög direktavkastning, vilket bör ge en viss stabilitet i en volatil marknad. Vi ökade också innehaven i Investor, Atlas Copco och Hexagon i samband med kvartalsrapporterna. Vi minskade innehaven i Skanska och Nordea efter svaga kvartalsrapporter. Positionen i Industrivärden reducerades efter att substansrabatten minskas. Vi minskade också den cykliska exponeringen något genom försäljningar i Electrolux, SKF och StoraEnso” 

Insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Athanase industrial partners flaggar upp till drygt 8% av rösterna och kapitalet i Zalaris
 • AlfaLavals VD köpte aktier i bolaget för motsvarade 2,2 MSK.
 • Capital group minskar innehavet i Nibe, nu under 5% av kap.
 • Resurs holdings största ägare Waldakt AB köper aktier i bolaget för motsvarade 8,5 MSEK.
 • Leo Vegas VD, Patrik Rosén köper aktier för 1 MSEK i bolaget.
 • Tisenhult-Gruppen AB har ökat sitt innehav i LagercrantzGroup med ett aktieköp på värt 5,3 MSEK.
 • PrimeStone Capital LLP flaggar över 10 % i NilfiskHolding, som är deras enda kända innehav i Norden.
 • Oscar Properties styrelseledamot Johan Thorell har köpt preferensaktier i bolaget till ett värde av 12 MSEK
 • Tisenhult-Gruppen AB köper 26k aktier i Addtech, motsvarade 5,5 MSEK.
 • Bodenholm (brummer & Partners) flaggar för 5,25% av aktierna i Catena Media.
 • G5entertainment ordförande köper aktier i bolaget motsvarade 0,5 MSEK.
 • Ulf Mattsson, styrelseordförande i Eltel, har via bolag köpt 34k aktier vilket motsvarar knappt 0,5 MSEK. Ägde innan köpet 35k aktier i bolaget.
 • Sand Grove Capital Managmenet LLP flaggar över 10% i MrGreen.
 • Magnus Rosén, Vd på Nobina har senaste handelsdagarna köpt 12k aktier i bolaget motsvarande drygt 0,7 MSEK

Vad jag lyssnat, läst eller funderat på under veckan 

The Ten Commandments of Investment Management –

Value investing gurun och fondförvaltaren Mohnish Pabrai presentera sina ”tio budord för investeringar” som avslutas med en Q&A mellan eleverna och Mohnish. Om ni gillar föreläsningen kan jag också rekommendera att ni läsar hans bok The Dhandho Investor

Planet Money podcast Episode 874: Hot Dog Hail Mary – 

Planet Money är en podcast jag verkligen gillar, det här avsnittet handlar om hur restaurangerna på idrottsarenor hanteras sitt monopol och hur NFL-laget Atlanta Falcons vände upp och ned på prismodellen.

Citat från Guy Spier, investerare och författare – 

“Long-term compounding is an investor’s best friend, so why get in its way” ~ Guy Spier

EFN-börslunch med Syding och Skogman – 

I torsdags var Mikael Syding och John Skogman gäster I EFNs börslunch. Syding argumenterar för konsekvenserna av stigande räntor och John menar att Mekonomen kan vara börsens bästa köp-case. Se hela intervjun här

 

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Önskar er alla en fin vecka!

David