Uppdatering från fem svenska fondförvaltare mars 2020

Fem svenska fondförvaltare har gett sin syn på marknaden och sina respektive portföljer i deras senaste månadsbrev. Vilka aktier tror förvaltarna är köpvärda och kommer klara av den pågående coronakrisen.

Carnegie Fonders Simon Blecher skriver i fondens månadsbrev att “tyvärr lär det nog ur samhällets perspektiv bli mycket värre innan det blir bättre”. Förvaltaren menar att starka bolag med bra balansräkningar framstå som vinnare. Han lyfta fram Securitas, Volvo, Sandvik och Nordea som exempel på sådana bolag. 

Henrik Söderberg, som tillsammans med Peter Holt, Ulf Arvidsson förvaltar fonden C WorldWide Sweden Small Cap skriver i sitt månadsbrev att fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under denna “extraordinära börsmånad”.

Större förändringar under månaden inkluderar minskningar i Storytel, MIPS, Evolution Gaming och Leo Vegas samt en avyttring av Sobi, det framkommer enligt fondens senaste månadsbrev. 

Lannebo Sverige plus som förvaltas av Martin Wallin & Robin Nestor skriver att de under mars månad har ökat i Sobi “ vi ser att bolaget med en breddad portfölj och minskad konkurrens kan fortsätta att växa försäljningen med god lönsamhet”. 

Fonden har även köpt aktier i både Assa Abloy och NCC med motiveringen att “värderingarna har i båda fallen kommit ned till långsiktigt attraktiva nivåer”.  

Duon Carl Armfelt och Erik Sprinchorn förvaltar den relativt nystartade fonden TIN Ny Teknik. I sitt senaste månadsbrev skriver dom “största ökningarna gjorts bland dataspelsutvecklare där vi ser minst risk att verksamheterna påverkas negativt av COVID-19”.

Vidare skriver Armfelt och Sprinchorn att fonden har tagit in Sinch som ett nytt innehav i fonden. Enligt fondens månadsbrev deltog i fonden i Sinch riktad emission som företaget genomförde under månaden. 

Max Mitteregger, som förvaltar fonden Gladiator, berättade i en intervju som Dagens Industri publicerad den 4 e mars att han fortsätter tror på de bolag fonden äger på lång sikt. Exempel på dessa bolag säger förvaltaren är Zeneca, Sobi, Saab, Camurus och Oncopeptides

3 aktier att äga under coronatider

Vilka aktier ska du äga eller köpa under dessa coronatider? Fråga är relevant med också väldigt svår – om inte omöjlig att svara på. Aktier som vanligtvis klassificerats som defensiva tycks följa med ner oavsett vilka kvaliteter bolaget har. De ringar på vattnet som nu uppstår och konsekvenserna som medföljer är svåra att förutspå. När bolagens Q2 & Q3 rapport kommer in får vi en bättre bild av situationen. 

Tills dess får vi fundera över vilka bolag och aktier som vi tror kommer generera en positiv avkastning från dagens värderingar. Min gissning är att företag som säljer digitala tjänster med återkommande intäkter troligtvis klara sig bättre än företag inom besöksnäringen. 

Alla bolag kommer dock mer eller mindre bli påverkade av de nya omständigheterna. Ett företag som på kort tid tappat 30 % av sitt bolagsvärdet har med största sannolikhet påverkas ekonomiskt negativt.  

Fråga som vi investerare behöver ställa oss är – Tror vi att detta bolagets vinster blir 30% lägre i evinnerlighet? Kalkylen är inte så svårare än så. Risken är inte förhöjd, osäkerheten är större snarare.  

Tre aktier att äga under coronatider 

Paradox – Spelbolagets aktie har tappat knappt 25% sedan toppen. I bolagets senaste rapport meddelades man ett försäljningsrekord via Steam, som är den största återförsäljare av spel online. Rent logiskt känns det som att vi kommer spela mer nu när många arbeta och spenderar mer tid hemma, i alla fall inte mindre. Har Paradox vinst i evinnerligheten tappat med 25% är fråga vi behöver ställa oss.  

Investor – Med en historiskt stor substansrabatt blir investor mitt andra val. Flera av portföljbolagen kommer absolut bli negativt påverkad av corona. SKF, som är en underleverantör till fordonssektorn kommer får det tufft exempelvis. Detta är dock redan diskonterat in i dagens aktiekurs som är ned med 30% på en månad. Givet den stora rabatten mot substansvärdet plus den diversifierade portföljer känns Investor som en investering med låg risk och hög osäkerhet. 

Facebook – Först känns det viktigt att klargöra – jag själv äger aktier i Facebook så ni får läsa med risk för confirmation bias. Med undantag av Google är Facebooks annonseringsverktyg den enda alternativet för små och medelstora företag som vill sälja sin produkt online. På kort sikt kommer säkert företag vara mer återhållsamma med sina investeringar i marknadsföring, men aktien är ned med 30% från toppen så risken för minskade vinster i Q2 & Q3 tycks redan vara diskontera in i dagens aktiekurs. Så länge företag kommer sälja produkter online kommer Facebook vara en viktigt del av den näringskedjan, tror jag.

Vilka aktier skulle du välja?

David

Aktier med utdelning 4 gånger per år

Aktier med utdelning 4 gångar per år 2020. Som investerare förknippar jag ofta våren med att årets första kvartalsrapporter kommer in och att utdelningarna börjar trilla in på kontot. Bolagen har stängt sina böcker för det föregående året och en del av vinsten ska betalas ut till ägarna.

Majoriteten av de bolag som ger en utdelning till sina aktieägare gör det en gång per år, oftast under månaderna mars och april eller maj. Det finns dock aktier som delar ut kapital till ägarna mer frekvent än så – vilket kan vara fördelaktigt för den som uppskattar ett mer frekvent kassaflöde.

Utdelning varje månad

De senaste åren har det kommit flera bra alternativt utanför börsen för den som gillar utdelningar. Plattformar som Lendify, Tessin, Brocc ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. Tessin har projekt som ger en direktavkastning kring 10% med ränta varje månad vilket är betydligt bättre än börsen.

Hur stor del av vinsten som bolaget dela ut till sina aktieägare varierar och beror oftast på vilken fas företaget befinner sig i. Om företag är i en expansiv fas och investera mycket pengar i R&D eller marknadsföring kan styrelsen välja stryka utdelningen helt – då de bedömer att ägarna kommer få bättre avkastning genom att företaget återinvestera kapitalet i verksamheten, snarare än att dela ut den.

Nedanför har jag hittat fyra aktier som alla ger en hög direktavkastning med utdelning varje kvartal 2020.

Autoliv – Är den enda stora svenska aktier som ger en kvartalsvis utdelning. Även fastighetsbolaget Hemfosa hade tidigare kvartalsvisa utbetalning men efter att SBB köpte ut bolaget från börsen försvann den möjligheten. Autolivs direktavkastning är 3,18% och betalas ut vid slutet av varje kvartal.

PepsiCo – Har länge varit ett bra alternativ för investerare som jagar utdelningar. Pepsi har ökat sin utdelning årligen i 46 år i rad och fortsätter att leverera betydande utdelningstillväxt. Företagets sista utdelningsökning kom i maj 2019 och levererade en imponerande 15% utdelningsökning. Aktier ger 3,3% till nuvarande priser och handlar ungefär 20 gånger förra årets vinst.

AT&T Är ett amerikanskt multinationellt telekommunikationsbolag som rankas som det tredje största på den amerikanska marknaden. Aktien är en defensiv investering med ett förutsägbart kassaflöde. Efter bolagets senaste utdelningsökning med 2% delar AT&Ts aktie ut 0,52 dollar per kvartal. Det ger drygt 6% direktavkastning, ökningen var bolaget 34e årliga ökning i rad.

Apple – Är kanske inte är den första aktien du tänker på när du letar efter nya utdelningsaktier. Sedan Apple 2012 igen började att delat ut pengar till sina ägare har de snabbt och konsekvent ökat utdelning. Sedan 2012 har utdelningen ökar med 93%. Den senaste ökningen blev 16% upp från tidigare nivåer, vilket ger en kvartalsvis utdelning på 0,73 dollar per aktie.

David

3 aktier att äga inför nästa lågkonjunktur

2020 kommer bli det 12e året i rad av en historisk lång bull marknad. Även om det är omöjligt att veta när uppgången tar slut finns det goda argument till varför vi befinner oss i slutet av konjunkturcykeln. Naturligt klara vissa aktier av en lågkonjunktur bättre än andra.

Det handlar till viss del om hur väl ledningen och styrelsen har förberett företaget inför sämre tider. Hur aggressiv är skuldsättning? Hur stort är lagret jämfört med lageromsättningen – och så vidare. Framförallt beroende det dock på hur cyklisk efterfrågan av produkten eller tjänsten företaget säljer är.

Vissa sektorer klara helt enkelt av en lågkonjunktur bättre än andra. Icke cykliska bolag, företag som säljer produkter vars efterfråga är lika stark oavsett konjunktur, klara i regel av en lågkonjunktur bättre än motsatsen.

Bilindustrin är en klassisk cyklisk sektor och företagen som säljer bilar eller är underleverantörer till sektorn får det ofta tuff vid en sämre konjunktur. Vilket är helt naturligt – om din privatekonomiskt går dåligt kanske en ny bil inte din högst prioritering?

Mat och andra dagligvaruprodukter å andra sidan är en förutsättning för att överleva. Bolagen som säljer dessa produkter kommer naturligt att klara en lågkonjunktur bättre. Nedanför har jag tagit fram tre bolag jag tror kommer fortsätta levererar vinster även under sämre tider. 

Tre aktier jag tycker passar in i en portfölj anpassad för nästa lågkonjunktur. 

ICA Dagligvaruprodukter är någon vi människor behöver oavsett om konjunkturen går bra eller inte. Ica klarade finanskrisen bra, vilket även kommer vara fallet vid nästkommande nedgång, tror jag. Samma gäller konkurrent Axfood som också är noterad på Stockholmsbörsen.

Holmen – Är en av Sverige största privata ägare av skogsmark. Även om efterfrågan på trä till produktion och byggsektorn naturligt kommer sjunka under en lågkonjunktur är den underliggande tillgången, alltså skogen och marken, fortfarande lika värdefull. Skog växer  bokstavligen organiskt och skapar värde för sina ägare oavsett konjunktur.

Investor -Investors riskspridning gör aktien till ett mycket bra val för det här ändamålet. I portföljen finns stora globala företag. Aktieägarna får både en diversifiering mot olika sektorer och en geografisk diversifiering. Flera av bolagen säljer sina varor eller tjänster över hela världen.

Det var mina tre aktier – hur skulle din lista se ut?

/David

Fem svenska aktier med lågt P/E-tal 2020

P/E-talet – alltså priset genom vinsten – är kanske de mest använda nyckeltalet för att avgöra om en aktie är lågt värderad, eller högt.. Ett högt pe tal indikerar att marknaden är optimistisk om bolaget och aktien. Ett lågt P/E-tal indikerar motsatsen, att marknaden är pessimistisk om bolaget, alltså en lågt värderad aktie. 

Det genomsnittliga P/E-tal av de 30 största svenska aktierna var vid publiceringsdagen 15.56. Siffran är något högre jämfört ett år tillbaka. Det beror framförallt på stigande aktiekurser snarare än fallande vinster.

P/E-talet förändras när antingen 1, priset på aktien förändras eller och 2, bolagets vinst förändras. Om bolagets värdering stiger snabbare än vad företagets vinst ökar under samma period uppstår en multipelexpansion. Det såg vi händer i flera svenska aktier under 2019. 

Investerare strävar efter att köpa tillgångar som är undervärderade och sälja tillgångar som är övervärderade. P/E-talet är ett av många nyckeltal du kan använda dig av för att avgöra värderingen på ett bolag. I listan nedanför har jag listat fem svenska aktier med lågt P/E-tal jag tycket är lite extra intressanta.

Fem svenska aktier med lågt P/E-tal 2020.

Betsson – Tycker jag är en intressant aktie utifrån ett värderingsperspektiv med ett P/E-tal på 6,5. Det finns ofta goda anledningar till varför en aktie är lågt värderad och så är också fallet i Betsson. Spelbolaget lämnar, tillsammans med andra bolag i sektorn, ett tufft 2019 bakom sig. Om 2020 blir bättre får tiden utvisa. 

Hoist Finance – Nischbanken har ett P/E-tal på 6,5 och är ett av stockholmsbörsen lägst värderade bolag om vi jämför priset på bolaget i relation till dess vinst. Under året köpte fastighetsmagnaten Erik Selin in sig i bolaget och äger idag knappt 10% av bolaget. Det tycker jag göra aktien lite extra intressant. 

Volvo Lastbilstillverkaren från Torslanda tycks alltid toppa listor likt dessa. P/E-talet är drygt 10 vilket gör aktien intressant. Den låga värderingen tycks beror på oroligheter om hur Volvo kommer klara av en lågkonjunktur. Den senaste finanskrisen slog väldigt hårt på Volvo – Som det gjorde för många cykliska bolag. 

Swedbank  – Börsvärdet av Swedbank har tappat nästa 40% på tre år vilket ger ett P/E-tal på drygt 7. Buffett uppmanar oss investerare att vara ”greedy when others are fearful”. Det är såklart otrolig svårt för oss småsparare att förstå hur den pågående penningtvätts härvan kommer påverka Swedbank på kort sikt och medellång sikt.

Men kriser kommer och går. För den långsiktiga investerare kan det här vara en möjligheter att köpa in sig i en fin verksamhet som för tillfället genomgår allvarliga utmaningar. 

BE Group – är ett handels- och servicebolag med ett P/E-tal precis under 10.  Bolaget erbjuder ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium. Tjänster inom logistik, service och inköp.

Beräkning av P/E talet

Beräkningen av P/E talet är ganska straight forward. Du tar priser genom vinsten. P står för price, E står för earning. Alltså priset av en aktier delat på vinsten fördelat på en aktie. Låt mig förklara genom ett exempel.

Låt säg att företag x aktie handlas till ett pris per aktie på 100 SEK styck och vinsten per aktie är 10 SEK. Då blir P/E-tal 10. Om priser och vinster är densamma tar det 10 år att få tillbaka investeringen av 100 SEK per aktie. Skulle priset av aktien stiga och vinsten per aktie förbi intakt skulle P/E-talet stiga. Minskar priset per aktie samtidigt och vinsten förbli eller ökar blir P/E-talet mindre.

Välj rätt lågt värde aktie 

Även om P/E-talet är en väldigt viktigt parameter för att avgöra en investeringsmöjlighet borde investerare inte stirra sig blint på talet och väljer en portfölj med endast aktie som har det lägsta P/E-talet.

Ett företag med ett mycket lågt P/E-talet har det oftast för en anledning. Bolaget eller sektorn går troligtvis genom en tuff period med oroligheter, minskad omsättning eller vinst. På grund av dessa anledningar väljer marknaden sätta ett lågt pris på aktien och därmed trycker ned förväntningarna på bolaget. Väljer du en portfölj med bara aktie med låg värdering kommer du också få en portfölj av bolag som alla har sina respektive problem. Ett scenario jag tror du gör bäst i att försöka undvika!

När du väljer aktie till din portfölj gör du rätt i att använda P/E-talet. Använd talet för att sortera fram intressanta investeringar men stirra dig inte blind på bara värderingen. Nyckeln är att hitta aktie som har goda framtidsutsikter och har en attraktiv värdering.

 

Lista: 5 svenska högutdelande aktier på börsen 2020

Svenska högutdelare, aktier direktavkastning, aktier med hög utdelning 2020.

(Scrolla ned till listan över mina fem svenska högutdelande aktier på börsen 2020).

Att äga högutdelande aktier har länge varit en framgångsrik strategi på börsen. Utdelningarna ger stabil och in princip garanterad avkastning på de investerade kapitalet – oavsett hur börsen går i övrigt.

Stigande aktiepriset gör dock att utdelningarna minskar, i alla fall i procentuella tal. Något vi som gillar utdelningsaktier känt av efter det starka börsåret 2019. OMX-30 stängde helåret med en uppgång på drygt 25%.

Uppgången är såklart roligt för de som ägt aktier under året. Men för de investerare som nu letar efter nya undervärderade aktier att köpa på dagens värderingar är det inte lika lätt som i början av 2019.

Klassiska utdelningsaktier som ofta nämns i listor likt den, exempelvis bussbolaget Nobina, har sett sin aktie stiga med drygt 40% under de gånga året. Det slår givetvis hårt på direktavkastningen.

Bibehåll en hög direktavkastning oavsett börsklimat

För att bibehålla en hög direktavkastning oavsett hur börsen går använder jag plattformar som Lendify, Brocc och Tessin. De erbjuder investerare ett stabilt kassaflöde med ränteutbetalningar varje månad.

Både Tessin och Lendify har projekt med 10% årsränta, ett mycket bra komplement till aktieportföljen för att behålla en hög direktavkastning.

Även om 2019 var ett väldigt starkt år och 2020 har börjat på plus finns det fortfarande ett par bolag med spännande framtidsutsikter och hög direktavkastning. Nedanför har jag lista mina fem svenska favoriter i kategorin högutdelare.

Lista: Mina fem svenska högutdelare 2020

Kindred Group – Det är svårt att göra en lista över spännande högutdelare utan att nämna Kindred på dagens aktiekurs. Bolaget har en direktavkastning på en bit över 6% vid publiceringsdagen av den här listan. Spelbolaget lämnar ett tufft år bakom sig, även det nya året började med motgångar genom en nyligen publicerad vinstvarning. För den långsiktiga finns det nog ändå goda utdelningsmöjligheter i Kindred många år framöver.

SEB – När jag tar fram listor över utdelnings-favoriter tenderar jag att alltid välja en – eller flera av de stora svenska bankerna. SEB har en direktavkastningen på 7,5% vilket är mycket attraktivt. Den höga utdelningen i kombination med de låga P/E-tal runt 10 gör aktie intressant för sparare som letar efter undervärderade aktier med bra utdelning

Resurs BankBolaget som Erik Selin under 2019 köpte aktier i, har vid publiceringen av den här artikeln en direktavkastning på 6,47%. Resurs Holding är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot konsumentkreditmarknaden där de verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid försäkring.

Dedicare Group Är ett bemanningsbolag med inriktning mot vård och omsorg. direktavkastningen är vid publiceringsdagen knappt 7%. Bolagets ordförande Björn Örås äger drygt 70% av bolaget vilket också ger en stabilitet. Dedicare är specialiserade inom uthyrning och rekrytering av vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkarsekreterare.

Brocc – Är förvisso inte en noterade aktier men ett väldigt bra alternativ för den som letar efter hög direktavkastning och ett stabilt kassaflöde, något jag själv använder. Brocc har flera projekt som ger 10% årlig ränta med utbetalningar varje månad. Brocc plattform gör det möjligt för investerare att låna ut kapital till kreditvärdiga svenskar med fast inkomst utan betalningsanmärkningar.

Varför är direktavkastning viktigt?

Den stora fördelen med att investera i aktier, i synnerhet aktier som ger utdelning till ägarna, är att man får både exponering för värdeökning i verksamheten, alltså prisökning av aktien och utdelningarna.

Jämför vi exempelvis en investering i en obligation med en aktieinvestering; Obligationen ger en kupongränta till ägaren men värdet på obligationen är densamma. En aktie å andra sidan ger både ränta till ägaren via utdelningar, plus en eventuell värdeökning i den underliggande tillgången.

När investerare återinvesterar den här utdelningen på börsen, samtidigt som den initiala investeringen ökar i värde, ökar den totala tillgången exponentiellt. Också kallat ränta på ränta effekten. Desto högre direktavkastning desto kraftfullare ränta på ränta effekt.

Hitta rätt högutdelande aktier

Hur hittar man rätt högutdelande aktier? Det finns bra verktyg som hjälpen dig sortera efter aktier med hög direktavkastning. Se till exempel det här verktyget från Avanza. Tyvärr är det dock inte så enkelt som att sortera i listan efter de aktier med högs direktavkastning och köpa dessa bolag blint.

Extra utdelningar eller bonusutdelningar kan manipulera siffrorna. Även om ett bolag har sänkt sin utdelning men den nya utdelningen inte syns i verktyget än. Vid dessa fall ger det en direktavkastning som är felaktig. När jag letar efter högutdelande aktier sorterar jag i listan hos Avanza efter högst direktavkastning. Sen gör jag alltid en egen uträkning för att säkerställa att information stämmer. Se uträkningen nedanför.

Hur räknar man ut direktavkastningen?

Formeln för att räkna ut direktavkastningen är väldigt straight forward – ta priset på en aktie och dela det med vad bolaget har kommunicerat att de ska ge i utdelningen per aktie. Gör du det ska du få ett procentuellt tal som representerar direktavkastningen vid det avgivna aktiepriset.

Direktavkastningen varierar alltså beroende på vad priser av en aktie är. Stiger priser på aktien minskar direktavkastningen. Och vise verse, minskar priser på aktien, samtidigt som utdelningen är densamma ökar direktavkastningen.

Lycka till hälsar, 

David

Fem danska aktier med lågt P/E-tal 2020

Den starka börsen 2019 har gjort att flera aktier stigit upp på nya All time high-nivåer, som i sin tur hat fått värderingarna att stiga. Något som är roligt för de personer som redan äger aktier, men mindre roligt för de investerare som fortfarande inte har köpt in sig på marknaden eller vill addera till sina positioner.

Även om börserna i Norden och i Danmark har stigit kraftigt finns det fortfarande ett par danska aktier med låga P/E-tal som också har en bra och starkt underliggande verksamhet. I den här texten listar jag  5 olika danska aktier med lågt P/E-tal som jag kommer hålla ett extra öga på under 2020. Här är min lista:

Lista: fem aktier med lågt P/E-tal 2020.

Jutlander Bank – Har ett P/E tal kring 5 på aktiekursen 194 danska kronor. Jutlander Bank är en traditionell bank som bedriver  ett brett utbud av finansiella tjänster som berör pension, bostadslån, försäkring och kapitalförvaltning. Utöver levereras olika digitala finansiella tjänster inom Cash Management

Danske Bank – En välkänd bank för oss Svenskar med ett P/E-tal på knapp 7 vid aktiekursen 108 danska kronor. ”danskes” aktiekurs är fortsatt pressad av oroligheterna efter inblandning i penningtvättshärvan, vilket ger en attraktiv värdering.

Banken bedriver verksamhet i alla nordiska länder och har kontor i Ryssland, Nordamerika och Asien. Banken erbjuder lösningar för både privat- och företagskunder inom rådgivning, förvaltning, försäkring och lån. Bolagets huvudkontor ligger i Köpenhamn.

H+H International – utvecklar, tillverkar och säljer lättbetong. Bolaget har ett P/E-tal på 8,6 vid publiceringsdagen. H+Hs betong är framtagen för väggar i bostäder samt som lösningar i olika industribyggnader. Produktionen ligger runt om i Europa och Ryssland. Produktportföljen består av tunna block, paneler, förstärkta element för golv och väggar, samt bjälkar och överliggare.

Columbus är ett IT-bolag med ett P/E-tal på 9,65 vid publiceringen av den här texten. Bolaget erbjuder konsultation och lösningar inom digital transformation, molnbaserade lösningar, analysprogram samt diverse IoT lösningar. Verksamhet innehas på global nivå, med kunder som huvudsakligen återfinns inom detalj-, livsmedels- samt tillverkningsindustrin. Bolaget grundades 1990 och har sitt huvudkontor i Ballerup.

Pandora – Den världskända danska smyckestillverkaren Pandora är min sista aktie. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer handgjorda smycken under olika kollektioner och varumärken. P/E-talet är runt 11 vid aktiekursen 344 vilket är relativt lågt om vi jämför historiskt.

Vilka danska aktier äger ni?

David

 

Fem finska aktier med lågt P/E-tal 2020

Att utvärdera en investeringsmöjlighet kräver oftast en noggrann genomgång av både bolaget, aktiens värderingen och av sektorn företaget befinner sig i. Det finns flera nyckeltal som investerar kan använda sig av för att enklare utvärdera hur bra en investeringsmöjlighet är, och har potential att bli.

Ett av de mest använda – och användbara – nyckeltalen är P/E-talet. P/E står för Price-to-Earnings Ratio. Översatt på svenska till priset, vilket är börsvärdet av ett givet företag, delat med den årliga vinsten för samma företag.

Ett lågt P/E-tal indikerar att aktien är lågt värderad, ett högt P/E-tal indikerar att aktien är högt värderad. Allt annat lika. I den här texten har jag tagit fram fem olika finska aktier med ett P/E-tal som jag tycker är värt att uppmärksamma.

Fem finska aktier med lågt P/E-tal 

Finnair – Det till viss del statligt ägda flygbolaget Finnair har lämnat ett tufft börsår bakom sig. Aktien har tappat knappt 15% på ett år, vilket ger ett P/E-tal på 8,6 vid aktiekursen 6€. Finnair erbjuder idag resmål till och från Europa och till en stor del av världens kontinenter, främst mellan Europa och Asien. Särskild specialisering sker mot långdistansflyg.

NoHo Partners – Är en finsk restaurangkedja med ett P/E-tal på 9,28 vid aktiekursen 10€. Idag bedriver koncernen ett flertal restauranger, caféer och nattklubbar belägna inom större städer och shoppingcentrum runt om i Finland. NoHo driver verksamhet under ett flertal olika varumärken, Bricks, BeefKing, Alepub samt Coyote bar & grill är några av varumärkena.

Oma Säästöpankki – Är en finsk bank med ett P/E-talet på 10 när en aktie kostar 9€. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom Finland, med störst inriktning mot privatrådgivning.

UPM-Kymmene – Den fjärde finska aktien men lågt P/E-tal jag tycke är intressant är skogsindustri bolaget UPM-Kymmene. Aktien handlas vid publiceringen av de här texten till 11 gånger årsvinsten (P/E 11 alltså). Företaget säljer olika produkter, framförallt i Europa, inom biokemikalier, hushållsprodukter, tryckmaterial, papper, samt timmer.

Cramo P/E-tal kring 11 vid publiceringsdagen, är ett företag som erbjuder långtids- och korttidsuthyrningar av maskiner, utrustningar och hyresrelaterade tjänster. Exempel på maskiner som Cramo hur är jullastare, kompressorer, elverk, samt vagnar och containers. Kunderna är framförallt inom bygg, tillverkningsindustrin och offentlig sektor.

Vilka finska aktier har ni i portföljen?

/David