Didner & Gerge Aktiefond: Mitt omdöme 2020

Didner & Gerge Aktiefond är kanske en av de mest kristerade aktiefonderna de senaste åren. Vilket till viss del har varit befogat, fonden har presterat sämre än sitt jämförelseindex på både tre och fem år, som följd har både Avanza och Morningstars gett fonden låga betyg.

Men har fonden gjorts sig förtjänt av kritiken? I den har texten kommer vi titta på fondens avkastning, avgift, innehav och riskprofi för att avgöra om kritiken är befogad eller inte. Frågeställningen är enkel – hur bra är Didner & Gerge Aktiefond?

Fondens utveckling

Didner & Gerge Aktiefond är en traditionell aktiefond som till 90% investerar i svenska aktier. Därför blir det bästa jämförelseindexet OMX-30 inklusive utdelningar. Historiskt har fonden presterat sämre än jämförelseindexet, vilket vi också ser på bilden.

En av anledningarna till att fonden presterat sämre än sitt jämförelseindex de senaste tre åren är att fonden har betydligt mycket mer viktad mot industri jämfört index.

Fondens Innehav

Didner & Gerge Aktiefond har en portfölj som är kraftigt viktad mot industribolag som representerar över 50% av portföljen. Det går att jämföra med OMX-30 som är viktad ungefär 20% av innehaven är industri.

Fondens sju största innehav, som vi ser i bilden ovan, klassas alla som industribolag. Eftersom att industri har varit en underpresterade sektor jämfört index har också fonden presterat sämre.

Summering

Om du ska slå index, alltså att din portfölj avkastar bättre än index, måste du också våga att investera annorlunda jämfört index. Förvaltarna bakom Didner & Gerge Aktiefond har onekligen valt en annan jämfört hur OMX-30 är fördelat. Fonden är till 50% viktad mot industri, samtidigt som OMX är viktad cirka 20% mot industri.

Eftersom att svenska industriaktier de senaste åren har presterat sämre jämfört med Index har också Didner & Gerge svenska aktiefond presterat sämre.

Hittills har alltså strategin, att investera i svensk industriaktier, inte gett den utdelning som Didner & Gerge hade hoppas på. Men om – eller när – svenska industriaktier börjar prestera bättre än index kommer också den här fond har mycket bättre förutsättningar att avkasta bättre. Historisk avkastning är verkligen inte någon garanti för framtida avkastning..

Mitt omdöme

Om du är optimistisk om svenska industribolag kan Didner & Gerge svenska aktiefond vara ett bra alternativt fö dig. Tänk i så fall på att fondens avgiften varierar beroende på vart du handlar fonden, vilket i sin tur påverkar din totalavkastningen. Via exempelvis Avanza kostar fonden 1,29% årligen. Men via Nordnet är fonden 7 punkter billigare och kostar istället 1.22 % årligen. I det långa loppet göra marginella skillnader i avgiften stor skillnad.

 

Lycka till med dina investeringar

David