Proethos fond: Mitt omdöme 2020

Proethos fond är en hållbar global blandfond som investerar 80% av fonden kapital i aktier och 20% av kapitalet i olika typer av räntebärande tillgångar.

Fonden förvaltas av Magnus Alfredsson och startade 2e januari 2018. I bilden nedanför ser vi hur fonden portfölj är uppdelad efter sektor, tillgång och region.

Förvaltaren Magnus Alfredsson beskriver fonden som en billig och hållbar fond. Vidare säger han att ”de flesta av oss vill leva hållbart. När vi väljer att göra hållbara val i vår vardag så borde det också inkludera vårt sparande”.

Hur definierar Proethos hållbarhet?

Proethos fond kallar sig själv för en hållbar fond, vilket för många betyder olika saker. Fondbolaget skriver på sin hemsida att de inte kan garantera att vi investerar i det som just du anser är hållbart. Vi investerar i aktier som, enligt oss, bidrar till en hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbarare transporter och hållbar livsstil. Det är fyra områden som vi brinner för, och som är väldigt viktiga om vi skall klara de uppsatta klimatmålen.

Fondens avgift

Avgiften för fonden variera beroende på vilken bank du handlar på. Proethos fond har en årlig förvaltningsavgift på 0,65 % via exempelvis Handelsbanken medans en något högre avgift på Avanza där avgiften är 0,84%. Avgiften via Nordnet är 0.66% vilket är 18 punkter billigare än hos Avanza.

Fondens utveckling

Fondens utveckling har sedan start utvecklats mycket stark jämfört sitt jämförelseindex. I bilden nedanför studerar vi fondens utvecklingen jämfört SEK Aggressive allocation som är ett index som tagits fram av Morningstars.

Mitt omdöme

Proethos fond är både en billig och hittills bra – mätt i avkastning – global blandfond. Vill du investera ditt privata kapital eller din pension hållbart och söker både exponering mot aktiemarknaden och räntemarknaden kan Proethos hållbara fond vara ett bra alternativt för dig. Tänk på att fonden är 18 punkter billigare via Nordnet jämfört med Avanza.