Proethos fond: Mitt omdöme 2020

Proethos fond är en hållbar global blandfond som investerar 80% av fondens kapital i aktier och 20% av kapitalet i olika typer av räntebärande tillgångar.

Fonden förvaltas av Magnus Alfredsson och startade 2e januari 2018. I bilden nedanför ser vi hur fonden portfölj är uppdelad efter sektor, tillgång och region.

Förvaltaren Magnus Alfredsson beskriver fonden som en billig och hållbar fond. Billigaste avgiften har handelsplattformen SAVR 0.77%, ordinarie avgift är 0.84%.

Vidare skriver Magnus att ”de flesta av oss vill leva hållbart. När vi väljer att göra hållbara val i vår vardag så borde det också inkludera vårt sparande”.

Hur definierar Proethos hållbarhet?

Proethos fond kallar sig själv för en hållbar fond, vilket för många betyder olika saker. Fondbolaget skriver på sin hemsida att de inte kan garantera att vi investerar i det som just du anser är hållbart. Vi investerar i aktier som, enligt oss, bidrar till en hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbarare transporter och hållbar livsstil. Det är fyra områden som vi brinner för, och som är väldigt viktiga om vi skall klara de uppsatta klimatmålen.

Fondens avgift

Avgiften för fonden variera beroende på vilken bank du handlar på. Proethos fond har en årlig förvaltningsavgift på 0,65 % via exempelvis Handelsbanken medans en något högre avgift på Avanza där avgiften är 0,84%. Avgiften via Nordnet är 0.66% vilket är 18 punkter billigare än hos Avanza.

Om du letar efter den lägsta totala avgiften för fonden, alltså inkluderat transaktionsavgifter och likande, är SAVR billigast på 0.77%

Fondens utveckling

Fondens utveckling har sedan start utvecklats mycket stark jämfört sitt jämförelseindex. I bilden nedanför studerar vi fondens utvecklingen jämfört SEK Aggressive allocation som är ett index som tagits fram av Morningstars.

Mitt omdöme

Proethos fond är både en billig och hittills bra – mätt i avkastning – global blandfond. Vill du investera ditt privata kapital eller din pension hållbart och söker både exponering mot aktiemarknaden och räntemarknaden kan Proethos hållbara fond vara ett bra alternativt för dig.

Tänk på att fondens avgift varierar beroende på vilken plattform du handlar via. SAVR är absolut billigast med en total avgift på 0.77%, hämta rabatten genom knappen nedanför. 

Hållbara investeringar

Hållbara investeringar har under de senaste åren blivit en hel potatis. Pensionsbolag, privatpersoner och professionella investerare har aldrig tidigare investera lika mycket i hållbara tillgången än vad de gör idag.

Definitionen av vad som är hållbart varierar dock, något som tycks vara en gemensam nämnare för mån

ga är att en hållbara investering ska ha en netto positiv påverkar på samhället. Det behöver nödvändigtvis alltså inte vara en investeringen i en miljö relaterad aktie som solenegri eller vindkraftverk. En hållbar investering kan vara i ett företag som tillverkar cyklar, elbilar eller klädföretag som har en hög hållbar standard i hela värdekedjan.

Morningstars definition av hållbara investeringar

Hemsidan Morningstars, som skriver recensioner och nyheter om fonder, har ett eget hållbarhetsbetyg för fonder som de kallar för ESG-betyget. Morningstars hållbarhetsbetyg mäter de ekonomiskt riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor i en fond jämfört liknande konkurrerande fonder. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav. Vill du läsa mer om Morningstars kriterier för betyget gör du det här.

Morningstar beräknar fondens historiska hållbarhetsrisk som ett vägt snitt av rapporterade portföljers hållbarhetsrisk de senaste 12 månaderna.

Proethos Fond är enligt Morningstar över medel jämfört med liknade fonder i deras hållbarhetsbetyg. På en skala 1-100, där 1 är bästa och 100 sämst får Proethos Fond ett betyg på 23, vilket ger fyra av fem stjärnor utifrån ett hålklbarhetspespektiv.