Börsens öppettider

Börsen öppettider När öppnar den svenska börsen idag? Vilka öppettider har börsen 2020? När stänger börsen idag? Den Svenska börsen, också kallad Stockholmsbörsen, drivs av Nasdaq Stockholm. Börsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. Se listan nedanför för börsen öppettider. 

Du kan handla olika typer av värdepapper på börsen. Det kan exempelvis vara obligationer, aktier obligationer, warranter, optioner, terminer, förlagsbevis, premieobligationer. Dessa värdepapper handlas på en reglerad marknadsplats. Stockholmsbörsen ägs och drivs av Nasdaq Stockholm som ingår i Nasdaq Inc från USA.

Svenska börsen öppettider

Den svenska börsens öppettider är mellan 09:00 – 17:30 alla vardagar. Alltså måndag till fredag förutom helgdagar och röda dagar.

Du kan handla värdepapper den svenska börsen via någon av de svenska eller internationella bankerna. Om du handlar med fonder kan du lägga ordar utanför börsen öppettider, så får du nästa dags stängningskurs som din inköpskurs.

Börsens öppettider på andra marknader

Nedanför finns öppettider för andra börser, öppettiderna visas i svensk tid. Du kan handla värdepapper på alla dessa börser via din bank. Oftast har nätbanker som Avanza och Nordnet bäst sortiment av utländska aktier och andra typer av värdepapper som obligationer, räntepapper, warranter och likande.

Stockholmsbörsen 09:00 – 17:30

Helsingforsbörsen 09:00 – 17:30

Köpenhamnsbörsen 09:00 – 17:00

Oslobörsen 09:00 – 16:25

NASDAQ, NYSE 15:30 – 22:00

TSX, TSX Venture 15:30 – 22:00

Frankrike 09:00 – 17:30

Tyskland 09:00 – 17:30

Nederländerna 09:00 – 17:30

Belgien 09:00 – 17:30

Italien 09:00 – 17:30

Portugal 09:00 – 17:30

Öppettiderna visas i svensk tid.

Stockholmsbörsens historia

Den första marknadsplatsen för handel med olika varor i Sverige uppkom 1600-talet på stortoget i Gamla stan i Stockholm. 1778 var börshuset uppbyggt på samma plats där stadens borgare och handelsmän skulle träffas och utföra handel.

Under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800- talet var dock börsen en marknadsplats för betydligt fler varor än dagens värdepapper. På den tiden handlade man valutor, försäkringar varukontrakt brännvin och likande. Börsen var då öppen en timme, då samlades stadens affärsmän, bankirer, köpmän för att göra affärer. Det fanns en viss handel med värdepapper via så kallade fondpapper, detta var i begränsad omfattning.

Under större delen av 1850-talet fanns bara tio noterade värdepapper. Fyra av dem var obligationer och sex var aktier och handlades alltså bara en timme varje dag. Någon som senare skulle utvidgas och innefatta tusental olika värdepapper.

Öppettider för att handla fonder

Normalt kan du handla fonder som finns på din banks fondsida de dagar då de finansiella marknaderna, t ex börsen, har öppet. Se tiderna i matrisen ovanför. Därför sker vanligtvis ingen fondhandel på helgdagar. Det finns olika typer av fonder och fondbolag, ett exempel på ett fondbolag är Spiltan fonder

Bankerna fondhandelspolicy tillåter inte handel och kurssättning i fonder som är stängda för handel. Inget andelsvärde beräknas de dagar som en fond är stängd för handel. Dock kan du fortfarande lägga order i en fond, men ordern genomförs först när fonden öppnat igen. Detta är viktigt att tänka på om du vill handa en fond på en nyhet som har fått priset på marknaden att agera kraftigt. Din inköpskurs kommer inte bli vid stunden du la orden för att köpa in fonden.

Varför är inte börsen öppen dygnet runt?

Den svenska börsen, Stockholmsbörsen, har öppet mellan 09.00 på morgonen och stänger vid 17.30 på eftermiddagen. Någon kanske undrar varför börsen inte är öppen dygnet runt?

Börsen är en öppen markand där köpare och säljare möts och affärer blir av när båda partnerna kommer överens om ett pris. När på dygnet affären sker borde egentligen inte spelar någon roll kan man tycka?

Det finns flera anledningar till varför börsen inte är öppen dygnet runt. En av anledningarna är troligtivs av ren tradition. Börsen har länge varit öppen undet traditionella arbetstidare och någon som helt enkelt levt kvar. Även den ameriskanska börsen har stängd från eftermiddagen till morgonen dagen efter.

Ytterligare en anledning är att människor som jobbar med börsen arbetar den här tiden, mäklare systemutvecklare och liknande. Detta är inte ett lika starkt argument längre då många av transaktionerna görs automatkstikt jämfört med tidigare då kunder förr i tiden ringde in till sin mäklare och la en order. Du kan läsa mer om börsen på Nasdaqs hemsida.

Börsen historia i en tidslinje
1808Danmarks värdepappersbörs (ideell organisation) startar handel.
1863Stockholms fondbörs startar.
1912Finlands värdepappersbörs grundas.
1985Islands börs ICEX grundas.
OM (Optionsmarknaden) startar derivathandel i Stockholm.
1987OM världens första börsnoterade börs SOM (Finlands optionsmarknad) inrättas.
1988Danska optioner och terminer börjar handlas på Köpenhamnsbörsen.
1989ICEX lanserade sitt första handelssystem.
1990OMs första automatiska värdepappershandelssystem SAX används på Stockholmsbörsen.
Helsingfors börs börjar med elektronisk handel.
Första aktier noterade på Island.
1991Världens första integrerade derivathandel och clearing-system i OM.
Handel inleds i isländska aktier.
1992Vilnius fondbörs inrättades och höll sitt första möte med 19 noterade värdepapper.
1993Stockholmsbörsen blir ett aktiebolag.
Riga Stock Exchange grundades.
Vilnius fondbörs inledde sin verksamhet.
1994OM blir första börs i Europa att acceptera fjärrmedlemmar.
1995Tallinnbörsen grundades.
Helsingfors värdepappersbörs (HAP) blir ett aktiebolag.
1996Köpenhamnsbörsen blir ett aktiebolag.
Tallinnbörsen öppnades för handel med 11 noterade värdepapper.
1997OM etablerar ”derivatives link network”. SOM (Finlands Optionsmarknad)och HAP fusionerar och blir HEX.
1998Sammanslagningen av OM och Stockholmsbörsen -> OM Gruppen.
Köpenhamns fondbörs och Stockholmsbörsen ingår en strategisk allians som heter NOREX Alliance. NOREX Alliance var unik genom att som första börsallians genomföra ett gemensamt system för aktiehandel och harmonisera regelverken i fråga om handel och medlemskap mellan börser.
Vilnius fondbörs blev ett aktiebolag.
1999HEX och finska värdepapperscentralen bildar HEX-gruppen.
Isländska börsen blir ett aktiebolag.
2000TSE och Estlands värdepapperscentral går ihop -> TSE Group Joint Baltic List tillkännages.
Den isländska börsen blev en partner i NOREX Alliance och flyttade senare samma år sin handel till det gemensamma handelssystemet SAXESS.
2001HEX förvärvar strategiska ägande av TSE-gruppen och skapar HEX Tallinn.
Gemensamma medlems- och handelsregler inleds i Norden för Sverige, Danmark, Norge och Island.
Oslo Børs flyttade sin aktiehandel till NOREX alliansens gemensamma SAXESS handelssystem.
2002Bildandet av EDX derivatbörs – OM och London Stock Exchange.
Rigabörsen går med i lettiska värdepapperscentralen.
HEX blir en större aktieägare i RSE-gruppen ICEX.
Investeringstjänstedirektivet (isländska värdepapperscentralen) upprättar ett gemensamt holdingbolag.
2003Sammanslagningen av OM och HEX-gruppen -> OMHEX.
Färöiska obligationer noterade på ICEX.
2004Förvärv av Vilnius fondbörs.
Finska och svenska värdepapperscentralerna (APK och VPC) går samman och bildar NCSD, som senare blir en del av Euroclear Group.
OMHEX varumärket ändras till OMX.
Införande av gemensam handelsplattform på alla nordiska börser. ICEX öppnar en ETF marknad.
2005Sammanslagningen av OMX och Köpenhamnsbörsen.
Alternativa marknaden First North startar i Danmark.
Utländska aktier noterade för första gången på ICEX.
2006Lansering av OMX Nordiska Börs varumärke (Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn).
Införande av gemensam presentation av nordiska börsbolag och harmoniserade nordiska noteringskraven.
Handel inleds på den alternativa marknaden iSEC på isländska börsen.
Sammanslagningen av OMX och isländska börsen (inkl. isländska värdepapperscentralen).
2007First North lanserades i Sverige och Finland.
Isländska iSEC blir First North.
OMX förvärvar Armeniska börsen.
NASDAQ förvärvar OMX och NASDAQ OMX Group är född.
2008NASDAQ OMX förvärvar delar av Nord Pool som blir NASDAQ OMX Commodities
2009NASDAQ OMX Stockholm öppnas för handel i de mest omsatta norska aktierna.
2010NASDAQ OMX lanserar INET handelsplattform över sina sju nordiska och baltiska kapitalmarknader.