Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarens favorit – Midsona

I veckans upplaga av förvaltarbrevet gör vi en djupdykning i ett bolag som en av investerarna vi följer äger och har en hög grad av övertygelse i. Bolaget heter Midsona och är ett nytt innehav i Spiltans Sverigefond som förvaltas av Pär Andersson.

Att leta efter nya investerinsidér genom att studera andra skickliga investerares portföljer borde vara en del av alla seriösa investerares idégenereringsprocess. Inte uppfunnit här syndromet har ingen plats inom investeringar. En investeringsidé kan trots allt inte vara upphovsrättsskyddat eller patenterad. Inte heller är investerare som hämtar idér från andra skyldiga att betala någon royalty. Ibland är de bästa sakerna i livet – och i investeringar verkligen gratis.

MIDSONASPILTAN SVERGIEFOND

OM BOLAGET 

Ursprungligen från Malmö, Midson är ett konglomerat företag som utvecklar, tillverkar, och marknadsför produkter som bidrar till ett sundare liv i vardagen. Koncernen jobbar inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Företaget är verksamt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolagets produkter säljs i dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandel. Koncernen marknadsför såväl egna varumärken som varumärken åt uppdragsgivare.

I December tog Spiltans förvaltare Pär Andersson in bolaget som ett nytt inneahv i fonden. Vi kan därför dra slutsatsen att han ser stor potentiall i aktiens framtida utveckling. Följande fem punkter är vad som talar för bolaget.

VAD SOM TALAR FÖR BOLAGET

 • Marknadsledare varumärken. Flera av företagets egna varumärkena, bland annat Urtekram och Kung Markatta har idag ledande positioner på respektive nischmarknad. Bolaget har visat god historik av att utveckla och växa de egna varumärkerna till ledan positioner.
 • Ökad försäljning via egna varumärken. 60% av Midsonas totala försäljning kommer ifrån egna varumärken vilken har varit en tydlig strategi från bolaget. Försäljningen via egna varumärken har i regel utrymme för högre marginaler och bolaget kommer fortsätta att växa både organiskt och genom att förvärva företag bolaget med starka varumärken.
 • God förvärvshistorik. Midsona har sedan 2012 gjort ett flertal lyckade förvärv av mindre och medelstora familjeägda bolag, företaget har förfinat förvärvs- och integrationsmodell och har idag en strukturerad och tydlig modell för hur de genomför förvärv, vilka bolag de förvärvar och hur varumärkerna integreraras till den befintliga porudktportföljen.
 • Produkter rätt i tiden. Pär Andersson skriver i senaste kvartalsrapporten att ”Bolaget är ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård. Nästan hälften av produkterna som Midsona säljer är ekologiska, vilket ligger helt rätt i tiden”
 • Expansion vidare i Europa. Företagets ambition är att driva affären vidare ut i Europa, VD skriver menar att den europeiska marknaden är lika fragmenterad som norden var under år 2012 när Midsona börjar sin förvärvsresan. Givet att bolaget nu har en förbättrad förvärvs och integrationsprocess finns goda möjligheter att lyckas även utanför Norden.

NYCKELTAL 

VÄRDERING (per den 29/1/2019)

 • Bolagsvärde  2,831B
 • P/E (19-20e) 17-14x
 • P/B (mrq)  1.7
 • P/S (ttm) 1.05

LÖNSAMHET OCH EFEKTIVITET

 • ROE (ttm) 8.25%
 • ROA (ttm) 3.65%
 • Vinstmarginal (mrq) 4.84%
 • EBIDA marginal 7.24%

RESULTATRÄKNING (ink förvärv)

 • Intäkter (ttm) 2.7B
 • Kvartalsvis tillväxt (yoy) 34.9%
 • Kvartalsvis vinsttillväxt (mrq) 190.9%
 • Kassaflöde (ttm) 208M

BALANSRÄKNING

 • Kassa (mrq) 85M
 • Debt to assets (mrq) 32.91%
 • Totala tillgångar (mrq)  4.0
 • totala skulder (mrq) 2.0

STÖRSTA ÄGARE (Per den 30 september 2018)

Stena Adactum 23,6% | Handelsbanken Fonder 7,4% | Andra AP fonden 5,0% |Nordea Funds 4,6%| Insiders <1,7%

LÄNKAR

Komentar från förvaltare Pär Andersson på Spiltan om varför han äger Midsona 

Bolagets senaste årsredovisning 

Bolagets senaste kvartalsrapport 

Vad tyckte ni om veckans veckobrev? snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Är det någon del ni tycker är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarbrevet v.3

Här är din veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av vilka aktier Sveriges bästa investerare har köpt eller rekommenderat under veckan!

Veckans aktiviteter 

Vegard Søraunet – Odin Fonder Sverige C  

Vedgard Søraunet är förvaltaren bakom Odins Sverigefond, Vegard investerar i kvalitetsbolag med kompetent ledning och stark företagskultur, fördelaktigt är om bolagen kännetecknas av inträdesbarriärer, eller andra konkurrensfördelar som ett starkt varumärke.

I decembers månadsbrev till andelsägarna skriver förvaltaren att de har inkluderat 5 nya bolag i fonden under 2018. Securitas, Dometic och NCC under första halvåret och två nya under andra halvåret, Biotage och Hoist Finance. Fonden sålde också av Clas Ohlson och H&M under första halvåret och Avanza och Ahlsell under andra halvåret. Läs hela månadskommentarer här.

Truls Hauge & Vegard Søraunet – ODIN Norden C 

Odin Norden förvaltas av duon Truls och Vegard. Förvaltarna söker efter värde genom att investerar i bolag som är världsledande inom sin bransch. Fondens största innehav är Novo Nordisk.

Förvaltarna skriver i decembers månadsbrev att fonden tagit in ett nytt innehav, bolaget heter SimCorp.

Christian Brunlid – Handelsbanken småbolagsfond

Christian Brunlid förvaltar Handelsbankens småbolagsfond, Fonden placerar i svenska mindre och medelstora företag.

Brunlid skriver i månadsrapporten till andelsägarna att han har ökat fondens befintliga innehav i Intrum, Nolato och SCA. Köpen finansierades delvis av försäljningar i Saab, Securitas och Tele2.

Jonathan Schönbäck – Handelsbanken Sverige Select 

Jonathan Schönbäck är sedan 2014 förvaltaren bakom Handelsbankens koncentrerade sverigefond. Under Schönbäcks fyra år som ansvarig förvaltare har fonden lyckats avkasta betydligt bättre än jämförelseindexet MSCI.

Förvaltaren skriver i decembers månadsrapport att fonden har köpt aktier i ABB, Assa Abloy och Husqvarna, medan fonden minskade ägande i Thule, AAK och Lagercrantz.

John Strömgren – Carnegie Strategifond

John Strömgren, ansvarig förvaltar av Carnegies strategifond, en blandfond som investerar i nordiska värdepapper (både obligationer och aktier) med hög direktavkastning.

Enligt fondens månadsbrevet har förvaltaren ökat exponeringen mot bankaktierna. Strömgren har köpt aktier i både Handelsbanken och Sampo (som ger exponeringen mot Nordea) och menar att en direktavkasting på 7% respektive 8% är mycket attraktivt. Vidare skriver också förvaltaren att han har köp aktier i Autoliv, Epiroc och SKF med motiveringen att ”kursnedgångarna i dessa aktier är överdrivna”.

Mats Qviberg – Investment AB Öresund 

Investment AB Öresund är ett investmentföretag med en koncentrerar aktieportfölj inriktad på Svenska värdepapper. Öresund har en långsiktigt investeringsprofil, flera av portföljbolagen har ägts i över ett decennium.

Öresund har under december köpt aktier i Leovegas, inköpte motsvarar 2,1 procent av bolaget kapital.

Fredrik Lundberg – Privat 

Lundberg är ordförande och största ägare av investmentbolagen L E Lundbergföretagen och Industrivälden. Lundberg är känd för att vara en långsiktigt aktiv investerare.

Lundberg har privat köpt aktier i Volvo där han indirekt är bolagets störta röstmässiga ägare genom sitt engagemang i Industrivälden.

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarbrevet v.2

Här är din veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av veckans aktie-rekommendationer & transaktioner från Sveriges bästa investerare.

Pär Andersson – Spiltan Sverigefond 

Pär Andersson är förvaltaren bakom Spiltans Sverigefond. Pär förvaltar en koncentrerar portfölj med inriktning på Svenska små- och stora bolag, förvaltaren har visat god förmåga att hitta, och investera i mindre tillväxtbolag i ett tidigt skede.

I fjärde kvartalsrapporten för 2018 skriver förvaltaren att Midsona är ett nytt innehav i fonden. Pär menar att bolaget är ledande i Norden och nästan hälften av produkterna som Midsona säljer är ekologiska, vilket ligger helt rätt i tiden. Egna varumärken som Naturdiet och Friggs med flera, står för drygt 60% av omsättningen, vilket är positivt då marginalen på egna varumärken är bättre jämfört med externa. Pär menar också att han ser potential för Midson att expandera utanför hemmamarknaderna i Norden.

Fonden har också öka de befintliga ägandet i Storytel, Fortnox och Thule med motiveringen att samtliga aktierna har blivit attraktivt värderade. Läs hela kvartalsrapporten här.

Erik Brändström – Spiltan Aktiefond Stabil

Spiltan Aktiefond Stabil förvaltas sedan 2008 av Erik Brändström, fonden investerar i framförallt svenska stabil kvalitetsbolag.

Under fjärde kvartalet av 2018 har fonden köpt aktier i AKK, Assa Abloy, Beijer Ref, Essity, Indutrade och Troax. Förvaltaren tycker att alla ovannämnda bolag är av hög kvalitet och ser därför köpläge när priserna på aktierna sjunkit. Läs hela kvartalsrapporten här.

Viktor Henriksson – Carnegie Småbolagsfond

Henriksson är förvaltaren bakom Carnegies småbolagsfond. Fonden har visat ett starkt track record och slagit Carnegie small cap Index sedan fondens start i januari 2012.

Under december månad har Henriksson ökat det befintliga innehavet i Scandi standard. Förvaltaren skriver att aktien har haft en god utveckling under slutet av året då bolagets defensiva kvaliteter har hamnat i fokus. Vidare menar Viktor att han delar den entusiasmen men vill samtidigt lyfta fram bolagets tillväxt. Sedan börsintroduktionen har den organiska tillväxten varit 7 procent per år vilket är respektingivande. Lönsamheten har dock inte varit lika respektingivande, beroende på såväl externa som interna faktorer. Han är av uppfattningen att den goda organiska tillväxten är det viktigaste, lönsamheten bör gå att få ordning på. 2019 kan bli ett bra år för bolaget och ser en rejäl värderingspotential från dessa nivåer skriver förvaltaren. Fonden har också minskat innehavet i Hoist. Läs hela månadsrapporten här.

Carl Sundblad – Cliens småbolagsfond 

Carl Sundblad är förvaltarens bakom den relativt nya småbolagsfonden från Cliens. Innan Sundblad blev ansvarig förvaltare på Cliens arbetade han i likande roller på SEB. Fonden har sedan starten, (Sep-16) lyckats avkasta bättre än Carnegie Small Cap Index.

Enligt fondens månadsbrev har förvaltaren köpt aktier i MTG och SCA under december månad. Läs hela månadsrapporten här.

Torgny Prior & PO Nillson –  Sverige aktiv, Idea och Realinvest  

PriorNilsson är en svensk hedgefond förvaltad av Torgny Prior och PO Nilsson. Fondbolaget har tre olika Sverige inriktade fonden: Sverige Aktiv, Idea och Realinvest. Förvaltarduons största fond Sverige aktiv har ett imponerade track record, Fonden har avkasta bättre än jämförelseindexet Carnegie small cap på både tre och fem års sikt. Samtliga tre fonder förvaltas av Torgny och PO själva.

Under december månad har förvaltarna köpt aktier i Ericsson, Nokia, SEB, Nordea, Essity, SCA, Klövern, Hufvudstaden och Nyfosa.

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarbrevet v.1

Här är årets första veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av veckans aktie-rekommendationer & transaktioner från Sveriges bästa investerare!

Veckans aktiviteter 

Simon Blecher – Carnegie Sverigefond

Simon Blecher har sedan år 2006 framgångsrikt förvaltat Carnegies Sverigefond. Blecher är känd för att gillar tråkiga och stabila värdebolag med starka balansräkningar, hållbara verksamheter och goda utdelningsmöjligheter.

Blecher har tagit in ett nytt innehav i fonden, bolaget heter Epiroc och är en avknoppning från Atlas Copco. Förvaltaren skriver att ”Bolaget är förvisso verksamt i en cyklisk bransch, men två tredjedelar av försäljningen kommer från eftermarknaden vilket gör Epiroc betydligt mindre cykliskt än man kan tro. Eftermarknaden är driven av gruvproduktion som sällan faller. Bolaget har de senaste 18 åren växt organiskt med 8,5 procent per år, vilket nog är unikt bland större svenska verkstadsbolag” Läs hela månadsbrevet här.

Mats Gustafsson & Hjalmar EK – Lannebo Småbolag Select

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige.

Under december månad köpte förvaltarna aktier i Husqvarna, MTG och Terveystalo, förvaltarna menar att kurserna kommit ned en del samtidigt som vinstprognoserna inte förändrats nämnvärt. Under samma period minskades innehaven i Castellum, Tomra Systems och Tryg något. Läs hela månadsbrevet här.

Martin Wallin & Robin Pettersson – Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus förvaltas av duon Martin Wallin och Robin Pettersson, fonden är en koncentrerar lång/kort fond som har sedan starten 2008 notoriskt slagit jämförelseindexet Six portfolio Retrun både på 3, 5 och 10 års sikt.

Fonden har under december köpt aktier i H&M, Epiroc och Volvo medan innehaven i Telia, Investor och Nokia minskats. Förvaltarna tycker att H&M aktien, som tappade 25% under december blev för hårt straffad efter att bolaget rapporterade försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. Förvaltarna menar att försäljningen var i linje med marknadens förväntningar och argumenterar också för att försäljningen inklusive moms faktiskt ökade i lokala valutor med sex procent. Läs hela månadsbrevet här.

P.S. Du missade väl inte förra veckans upplaga av ”Förvaltarens favorit”? 

I förvaltarens favoriter analyserar jag en utvald fondförvaltares portfölj och svarar på frågan “ Vilket är den här investerarens bästa idé just nu? “ Istället för att bara presentera investerarens största innehav i fonden strävar jag istället efter att analysera det innehav investeraren har starkaste övertygelse i. Jag tar hänsyn till ett antal variabler; storleken på positionen, storleken på en position i relation till bolagets marknadsvärde, nyligen köpta aktier och förändringen i aktiekursen.

Jag tar en buy side approach till innehavet och försöker förstå värdet i både aktien och bolaget. Jag letar efter mindre bolag som fortfarande inte följs av institutionella investerare eller analytiker i stor utsträckning.

I det första avsnittet av ”Förvaltarns favorit” analyserar jag Odin fonders innehav SP Group. Klicka här för att komma till Förvaltarens favorit #001 – SP Group.

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarens Favorit #001 – SP GROUP

Välkommen till den första upplagan av Förvaltarens favorit. I den här seriens av inlägg gör vi en djupdykning i ett bolag som en av investerarna vi följer äger och har en hög grad av övertygelse i. Vi tar en buy side approach till innehavet och försöker förstå värdet i både aktien och bolaget. Vi letar efter mindre bolag som fortfarande inte följs av institutionella investerare eller analytiker i stor utsträckning.

I den första upplagan av Förvaltarens favorit besöker vi ett innehav som förvaltaren Vedgard Søraunets på Odin fonder äger. Bolaget heter SP Group.

OM BOLAGET

Grundat år 1972, SP-koncernen är en tillverkare av gjutna plastdetaljer samt produkter inom lackering och ytbehandling till tillverkningsindustrin, försäljningen sker både på uppdrag av kunder men också genom egna märken. Företaget har knappt 2 000 anställda utspritt på 11 länder. Bolaget är uppdelat i två olika segment:

Coating: Inkluderar färg och beläggningar som används för att skydda industrimaterial, företagets kunder hittas oftast inom livsmedel- och läkemedelmsbranchenchen.

Plastic solutions: Inkluderar olika affärsområdena inom hantering av plast, bland annat genom; Polyuretan, Komposit, Vakuumformning och Extrudering.

VAD SOM TALAR FÖR BOLAGET

 • Ökad försäljning genom företagets egna varumärken. Stark försäljningstillväxt genom företagets egna märken, 61% försäljningstillväxt under 2017. Försäljning via egna varumärken ger en högre vinstmarginal och därför är företagets mål till 2020 att 25-30% av den totala försäljningen ska genereras från de egna varumärken (21,6%, 2017).
 • Produktion flyttas till lågkostnadsländer. Både antalet anställda och antalet fabriker flyttar från norden och framförallt från Danmark till lågkostnadsländer som Polen, Slovakien, Kina och Brasilien.
 • Ökad försäljningstillväxt utanför Danmark. Bolaget internationella expansionen har hittills varit framgångsrik, bolaget själva estimerar att försäljningen utanför Danmark kommer uppgå till 70% år 2020 vilket kan jämföras med 46% 2010 och 64% 2017.
 • Hög avkastning på eget kapital. Avkastning på eget kapital uppgick till 24% efter de nio första månaderna under 2018 vilket är imponerade då branchindex avkastar cirka 14% på EK.
 • Skin in the game. Starka huvudägare genom ordförande Schur Hans Wilhelm som äger 17% av bolaget och VD Fredrik Gad som äger 13% av bolaget. Både Ordförande och VD har köpt aktier för miljonbelopp i december 2018.
 • Odin Fonder ser potential. Vedgard Søraunets fond köpte 7% av bolaget i september, priset per aktie blev 232kr (aktiens stängde 2018-12-29 på 197kr).

NYCKELTAL Skärmavbild 2018-12-31 kl. 11.45.32.pngSTÖRSTA ÄGARE 

Ordförande Schur Hans Willhelm 17% | CEO Fredrik Gad 13% | Odin Fonder 7% | Atp Fondsmaeglerselskab 6.2% | Lannebo Fonder 5%

LÄNKAR

Bolagets årsredovisningen 

Bolagets senaste kvartalsrapport 

Intervju med Vegard om varför han valde att investera i bolaget 

Annonseringen av Odin Fonder som ny huvudägare 

 

Vad tyckte ni om Förvaltarens favorit? snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

 

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarbrevet v.51

Hej alla!

Här är din veckodos av förvaltarbrevet, en sammanställning av veckans aktie-rekommendationer & transaktioner från Sveriges bästa investerare!

Veckans aktiviteter 

Pär Andersson – Spiltan Sverigefond 

Pär Andersson är förvaltaren bakom Spiltans Sverigefond. Pär förvaltar en koncentrerar portfölj med inriktning på Svenska små- och stora bolag. Förvaltaren har visat god förmåga att hitta, och investera i mindre tillväxtbolag i ett tidigt skede. Fondens största bet är Fortnox.

Pär deltog i en intervju med dagens industri i veckan och rekommenderade två aktier, Fortnox och ljudboksföretaget Storytel. Förvaltarens skrev följande om Fortnox i fondens tredje kvartalsrapport för året: ”Återigen levererade Fortnox en rapport som slog marknadens förväntningar. Omsättningen ökade med 41% och rörelsemarginalen uppgick till 24,7%, vilket är något högre än bolagets finansiella mål. Antalet kunder ökade med nästan 25% och den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade från 118 kr till 127 kr, vilket visar skalbarheten i affärsmodellen” 

Martin Nilsson – Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en lång/kort fond som förvaltas av duon Henrik Holmer och Martin Nilsson. Nilsson är känd för att vara en duktig råvaru-investerare. Fondens största bet är en kort position i ICA gruppen.

Martin Nilsson deltog i en intervju med EFN-börslunch och rekommenderade Valmet. Företaget är noterat på den finska börsen och är världsledande i sin branch, papper och massteknik. Martin tror är att vi står inför ett skifte från plast och olja till kartong och skog. Valmet ger en bra exponering mot den hypotesen.

Truls Hauge & Vegard Søraunet – ODIN Norden C 

Odin Norden förvaltas av duon Truls och Vegard. Förvaltarna söker efter värde genom att investerar i bolag som är världsledande inom sin bransch. Fondens största bet är i  Novo Nordisk.

Förvaltarna har valt att köpa ytterligare aktier i den Norska sporthandelskedja XXL.  Fonden gjorde inköpte efter aktiens senaste kursras i veckan. Odin fonden äger efter transaktionen 6,6 procent av kapitalet i bolag. (Också värt att nota är att bolagets CFO köpte aktier samtidigt för drygt 6 miljoner norska kronor). 

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Didner & Gerge flaggar ned till 4,9% av kap. i HoistFinance
 • Cevian meddelar att man har 2,3% av kap. i Nordea
 • Österbahr köper aktier för 3,4 MSEK i Evolution Gaming (bolagets storägare)
 • Jens Engvall har köpa ytterligare aktier i Nyfosa för 16,8 MSEK.
 • Jörgen Olsson, tidigare Vd i HoistFinance, rapporter in försäljning motsv. 19,6 MSEK.

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Önskar er alla ett gott nytt år!

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarbrevet v.50

Veckans upplaga av förvaltarbrevet är här – en sammanställning över vilka aktier Sveriges främsta investera har köpt eller rekommenderat under veckan.

Kommentarer från investerare  

Simon Blecher – Carnegie Sverigefond 

Simon Blecher har sedan år 2006 framgångsrikt förvaltat Carnegies Sverigefond. Blecher är känd för att gillar tråkiga och stabila värdebolag med starka balansräkningar, hållbara verksamheter och goda utdelningsmöjligheter.

Av att utläsa från Blechers månadsbrev till andelsägarna gjorde fonden varken några köp eller försäljningar under månaden. Istället lyfta förvaltaren fram två av fondens största innehav, Volvo och SKF som mycket köpvärda aktier i och med den attraktiva värderingen. Också väljer förvaltaren att skriva om Duni som är en bortglömd och lågt värderad aktie Läs hela månadsrapporten här. 

Viktor Henriksson – Carnegie Småbolagsfond 

Henriksson är förvaltaren bakom Carnegies småbolagsfond. Fonden har ett starkt track record och slagit jämförelse indexet Carnegie small cap Index sedan fondens start i januari 2012.

Likt kollegan Blecher redovisade småbolagsfonden varken några köp eller försäljningar under månaden. Istället väljer Henriksson att lyfta fram tre intressanta bolag som fonden äger aktier i; Tele-2, Loomis och Kinnevik ägda telecom bolaget Millicom. Klicka här för att läsa förvaltarens motiveringar.

Vegard Søraunet – Odin Fonder Sverige C  

Vedgard Søraunet är förvaltaren bakom Odins Sverigefond, Vegard investerar i kvalitetsbolag med kompetent ledning och stark företagskultur, fördelaktigt är om bolagen kännetecknas av inträdesbarriärer, eller andra konkurrensfördelar som ett starkt varumärke.

Enligt fondens månadsbrev deltog fonden i AddLifes nyemission om SEK 500m. Vedgard skriver att bolaget behöver finansiera förvärvet av österrikiska Biomedica. Förvärvet ökar koncernens omsättning med ca. 25-30%, och gör det möjligt för AddLife att sälja sina produkter på nya marknader som har fyra gånger så hög befolkning som de marknader man når idag. Vidare menar Vedgard att han ser detta som en positiv nyhet och deltog därför i emissionen.

Christian Brunlid – Handelsbanken småbolagsfond 

Christian Brunlid förvaltar Handelsbanken småbolagsfond, Fonden placerar i aktier utgivna av mindre och medelstora företag på den svenska marknaden.

Christian Brunlid skriver i novembers månadsbrev till andelsägarna att fonden ökade i följande befintliga innehav under senaste månaden: CLX, Billerud och Trelleborg. Köpen finansierades delvis av försäljningar i Peab, Saab och Tele2.

Torgny Prior & PO Nillson –  PriorNilsson

PriorNilsson är en svensk hedgefond, förvaltad av Torgny Prior och PO Nilsson. Fondbolaget har tre olika Sverige inriktade fonden; Sverige Aktiv, Idea och Realinvest. Förvaltarduons äldsta och störta fond, Sverige aktiv har ett imponerade track record och lyckats avkasta bättre än jämförelseindex på både tre, fem och tio års sikt. Samtliga tre fonder förvaltas av Torgny och PO själva.

Enligt fondernas uppdaterade substansvärde har förvaltarduon köpt aktier i följande bolag under november; Nordea, Nokia, SEB, Essity, Svenska Cellulosa, Telia, Kungsleden, Klovern, Dios, Corem Property Group, Handelsbanken och Investor.

Carl Gustafsson & Kristian Åkesson – Didner & Gerge Småbolag

Car Gustafsson och Kristian Åkesson är förvaltarduon bakom Didner & Gerges småbolagsfond. Småbolagsfonden är en industritung fond inriktar på svenska små och medelstora bolag. Fonden största innehav var vid senaste rapporteringen Securitas.

Enligt ett flaggningsmeddelande har fonden under månaden ökat ägandet i Elanders, fonden äger nu 7,2% av kapitalet och är bolagets tredje största ägare.

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • NN Group flaggar upp i Inwido, äger nu drygt 5,5% av kap. i bolaget efter att ha köpt 425k aktier i torsdags
 • Torsten Jansson fortsätter att öka i New Wave Group, köper aktier för ytterligare knappt 8 MSEK. (https://www.youtube.com/watch?v=dwzwuivS68o Torstens presentation hos Aktiespararna)
 • Jens Engvall, Vd på Nyfosa, köpte aktier för 9,6 MSEK
 • Familjen Lundin köper 705k aktier i International Petroleum Corporation, motsvarande ett värde om 23,5 MSEK
 • Johan Nordström, Vd på Green Landscaping, köpte i veckan aktier för 1,5 MSEK

 

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

 

Kategorier
Börs och aktier

Förvaltarbrevet v.49

Första veckan i ny månad betyder att flera fonder och investmentbolag publicerat ett nytt månadsbrev till andelsägarna. I vecka 49e upplaga av veckobrevet har vi som alltid valt ut de bästa från Sveriges vassaste investerare. Min ambition med veckobrevet är att hjälpa dig hitta spännande aktie-case som är attraktiva utifrån price vs value.

I oroliga börstider med sjunkande aktiekurser öppnar vi veckans brev med ett passade citat från Buffett:

Price is what you pay, value is what you get 

 

Kommentarer från investerare  

Henrik Söderberg, Peter Holt, Ulf Arvidsson – C World Wide

Förvaltarna Söderberg, Holt och Arvidsson är förvaltartrion bakom C Word Wide fonderna. Fondbolaget driver två olika Sverigefonder, en inriktad på småbolag och en fond som investerar i större svenska bolag.

Enligt fondens månadsrapport har förvaltarna inte köpt några aktier under perioden, utan istället valt att sälja av delar av innehavet i Vitrolife.

John Strömgren – Carnegie Strategifond 

John Strömgren, ansvarig förvaltar av Carnegies strategifond, en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med hög direktavkastning.

Enligt fondens månadsbrev till andelsägarna har förvaltaren köpt aktier i Dometic, Epiroc, Essity, och Volvo. Fonden har samtidigt minska något i innehavet  Industrivärden. Aktien handlas förvisso med rabatt men den är ändå relativ låg, menar förvaltaren. Läs hela månadskommentarer här.

Mats Gustafsson & Hjalmar EK – Lannebo Småbolag Select 

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige.

Under månaden ökade fonden sitt innehav i byggmaterialföretaget Lindab. Förvaltarna menar att de prisökningar som Lindab genomfört för att kompensera för ökade materialkostnader börjar nu få genomslag. Vidare ökade också fonden sitt ägande i MTG och NCC. Fonden sålde också delar av innehavet i RaySearch Laboratories, NetEnt och JM.

Martin Wallin & Robin Pettersson – Lannebo Sverige Plus 

Lannebo Sverige Plus är en koncentrerar lång/kort fond inriktad på svenska aktier. Fonden har sedan starten 2008 notoriskt slagit jämförelse indexet Six portfolio Retrun både på tre, fem och tio års sikt.

Fonden har under november köpt aktier i Investor, Swedbank, och Ericsson. Samtidigt har fonden sålt av delar av innehavet i Electrolux, AstraZeneca och SecuritasLäs hela månadsbrevet här

Henrik Holmer, Martin Nilsson – Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en lång/kort fond som förvaltas av duon Henrik Holmer och Martin Nilsson. Fonden har över tid avkastning bättre än sitt jämförelseindex.

Enligt fondens månadsbrev ser förvaltarna attraktiva värderingar Inom råmaterialsektorn, framförallt SSAB, Holmen och Lundin Mining.

Mats Qviberg – Investment AB Öresund 

Investment AB Öresund är ett investmentföretag med en koncentrerar aktieportfölj inriktad på Svenska värdepapper. Öresund har en långsiktigt investeringsprofil, flera av portföljbolagen har ägts i över ett decennium.

Öresund har under månaden ökat rejält i de befintliga innehavet Intrium. Samtidigt har delar av innehavet i Fabege sålts. Försäljningen uppgick till 1,8 miljoner aktier, cirka 16% av innehavet avyttrades. Fabege är fortfarande Öresunds störta innehav.

Utvalda insynsregistrerade transaktioner under veckan 

 • Gladiator flaggar över 5% i #Camurus, äger nu knappt 6,5% av kapitalet i bolaget
 • Familjen Lundin har via bolag idag köpt 350k aktier i LundinPetroleum motsvarande ett värde om drygt 85 MSEK
 • Polar Capital minskade sin kortposition i Hoist Finance och är därmed inte längre storblankare i bolaget. Polar Capital hade som mest en kortposition om 4,23% av kapitalet i juli 2018

Som vanligt, snälla kom med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? vilket del tycker ni är onödigt eller för långt, eller kanske för kort? Eller har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail (forvaltarbrevet@gmail.com) eller skriv på Facebook!

Varma hälsningar

David