Vad är hållbart företagande?

Uppdaterad:

Vad betyder hållbart företagande, och vilket ansvar har egentligen företagen för samhället? Vi visar med två exempel på hur företag kan jobbar med hållbar utveckling. Vi skriver även om vad som krävs för att söka arbete på ett hållbart företagande.

Jobba på ett hållbart företag

Som arbetstagare är det inte alltid lönen som är viktig. Det är också viktigt att arbeta på ett företag som gör att du känner dig uppskattad och att du gör något bra för världen. När du söker jobb på ett hållbart företag är det viktigt att skriva ett CV som håller hög kvalitet och att visa att du verkligen vill jobba på just det företaget. Förklara även varför hållbarhet är viktigt för dig.

Två exempel: Traditionella och Stakeholder modellen 

Alla företag är mer eller mindre desamma: Kunderna byter pengar för varor eller tjänster, och företag använder pengarna i sin tur för att betala anställda, leverantörer, skatt och andra aktiviteter som behövs för att skapa kundvärde.Traditionellt är ett hälsosamt företag ett med mycket värde som strömmar från kunder till aktieägare. Konkurrenter avvärjas genom aggressiv prissättning som möjliggörs av att företagen sätter press på sina underleverantörer att minimera kostnaderna. Den traditionella modellen kallas för shareholder capitalism och ser ut som bilden nedan.

Konceptet att bolagets första ansvar är att maximera aktieägarvärdet har länge varit praxis. Men vad händer när skyddet av aktieägarnas intressen kommer på bekostnad av samhället? Om du överfiskar ett hav finns det till slut ingen fisk kvar…

I ett företag finns fler intressenter som tillför resurser än bara aktieägarna. Personalen, samhället, naturen och kunder är alla viktiga för företagets överlevnad, så en helt rimlig fråga är; varför flödar resurs bara tillbaka till ägarna? Visst, anställda får ett lönekuvert varje månad men förtjänar dom inte mer än så?

Oavsett om du säljer digitala musiktjänster eller raffinerar upp olja ur havet så tär din verksamhet på miljön och samhället. På ett sätt eller annat. Därför borde det vara upp till varje organisation att betala tillbaka det som tas från kollektivet.

Gladeligen ser vi att fler företag, framförallt unga teknologibolag har börjat använda sig av en ny modell som kallas stakeholder modellen. Modellen utgår ifrån att företag har fler intressenter än bara aktieägarna. Utan en hälsosam miljö finns inga aktieägare, inga anställda, inga kunder och ingen verksamhet. Det samma gäller för människorna som är knuta till produkten eller tjänsten. Produkterna och tjänsterna blir en del av människors liv och företagen behöver därför ha en långsiktigt hållbar strategi för vilken effekt dom har på sina kunders liv. Skärmavbild 2018-10-02 kl. 17.45.29.png

Mindre tweaks löser inte stora problem. Så när är det dags för välmenande företag att ta itu med de samhälls- och miljöproblem som de har skapat och börja arbeta efter stakeholder modellen.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.