Fem av Sveriges bästa hållbara fonder (PPM fonder)

Uppdaterad:

Vi har listat fem av Sveriges mest hållbara fonder. Alla fonder i listan går att handla till din PPM-pension eller tjänstepension. Att investera hållbart kan vara svårt, speciellt när utbudet av hållbara fonder har ökat lavinartat vilket gör urvalsprocessen mer komplex.

Innan du väljer att investera dina egna pengar i hållbara fonder eller andra liknande sparformer är det viktigt att först förstår vad det faktiskt innebär att investera hållbart. Om du är ny inom området rekommenderar vi dig att du först läsa Förvaltarbrevets Hållbara investeringar – Nybörjare. Om du redan känner dig bekväm med konceptet kan vi gå vidare för att gå igenom några konkreta exempel.

Fem av Sveriges bästa hållbara fonder

1, Öhman Global Hållbar är en global aktiefond som investerar både svenska och internationella företag. Fonden har ett hållbarhetsvärde på 50,8, Co2 riskvärde är 6,57 och 1,21% av fondens bolag är exponerade mot fossila bränslen. Fondens största innehav är Google.

2, SEB Hållbarhetsfond Global är också en global aktiefond som investerar i globala företag. Fondens hållbarhetsvärde är 52,57, Co2 riskvärde är 6,34 och bara 0,39% av fondens innehav är exponerade mot fossila bränslen. Fondens största innehav är läkemedelsbolaget Roche.

3, SEB Hållbarhetsfond Sverige är en Svensk aktiefond som investerar i svenska företag. Fondens hållbarhetsvärde är 54,04, Co2 riskvärdet är 7,1 och exponeringen mot fossila bränslen är 0. Fondens största innehav är Investor.

3, SEB Hållbarhetsfond Sverige är en Svensk aktiefond som investerar i svenska företag. Fondens hållbarhetsvärde är 54,04, Co2 riskvärdet är 7,1 och exponeringen mot fossila bränslen är 0. Fondens största innehav är Investor.

4, Nordea Swedish Stars investerar i svenska och nordiska aktier med hög hållbar profil. Fondens hållbarhetsvärde är 54,66, Co2 riskvärdet är 8,28 och exponeringen mot fossila bränslen är 0. Fondens största innehav är H&M.

5, SPP Sverige Plus är en fossilfri, indexnära aktiefond som huvudsakligen investerar i bolag noterade i Sverige. Hållbarhetsvärdet är 58, Co2 riskvärdet är 6,8 och exponeringen mot fossila bränslen är också 0. Fondens störta innehav är Ericsson.

Fonderna ovan handlar du enklas på Avanza och SAVR

I takt med att intresset för hållbarhet och hållbara investeringar har ökat, har även antalet sparprodukter och fonder inom hållbarhet ökat. Valet av fond och framförallt vad fondförvaltaren väljer att investera pengar i kan påverka både miljön och samhället. Det finns många sätt att investera hållbart, ett exempel är att välja bort bolag som har en netto negativ effekt på samhället och miljön. Det kan vara bolag inom oljeindustrin eller bolag vars affärsmodell går ut på att utvinna kål.

Ett annat sätt att arbeta med hållbara investeringar är att aktivt gå in som ägare eller låna ut kapital till ett bolag som har en netto positiv påverkar på miljö eller samhället. Det finns både fonder och aktier som är av den här karaktären. Vill du läsa om mer specifika aktier vars affärsmodell är av grön inrikting kan du läsa Förvaltarbrevets lista över 5 bästa alternativa energiaktier.

Om du istället vill investera i hållbara fonder har vi tagit fem olika alternativ som alla uppfyller hållbarhetskraven, men som också har haft en bra historisk avkastning på investerat kapital.

Vilka är då hållbarhetskraven? 1, Fondens hållbarhetsvärde som är ett index mellan 1-100 framtaget av Morningstars. 2, Fondens Co2 riskvärde och slutligen 3, fondens exponering mot fossila bränslen. Du vill investera i en fond som har högt hållbarhetsvärde, låg exponering mot co2 och låg exponering mot fossila bränslen och slutligen hög avkastning på investerat kapital. Nedan har vi hittat fem fonder som passar bra på kriterierna nämnda ovan.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.