Intervju med Markus Larsson förvaltare av Fondita Nordic Small Cap och Fondita Nordic Micro Cap