Intervju med Lundmark & Co

Lundmark & co fondförvaltning

Lundmark & Co:s fonder:
– Highlight Sverige
– Lundmark Climate Impact Fund

Till dagens inlägg har vi fått den stora äran att prata med förvaltarna bakom fondbolaget Lundmark & Co. Ett fondbolag som nyligen lanserat en ny fond, Highlight Sverige. Fondens approach till både avgiftsstrukturen och förvaltningen är annorlunda jämfört med de flesta andra svenska fonderna och på många sätt bättre för småspararen. Erik Norström, som ansvara för förvaltningen berättar:  

“Vi har skapat en i våra ögon optimal fondprodukt. En fond som bara investerar i Sverige, som bara förvaltas med smarta algoritmer och som bara tar en avgift om fonden slår avkastningen för index”. 

Vidare berättar Erik att fondens investeringsstrategi utgår från att fyra gånger per år välja en långsiktig portfölj efter att ha selekterat fram de bolag som visar den bästa avkastnings-/riskprofilen i jämförelse med alla andra börsnoterade svenska aktier. Fondens algoritmer skapar en optimerad portfölj där bland annat likviditetsaspekter påverka, berättar Erik. 

Fondbolagens första fond Lundmark Climate Impact Fund förvaltas av Håkan Lundmark som också grundade Lundmark & Co. Med tanke på det stora intresset för gröna fonder passade vi på att fråga Håkan om miljöfonden. 

Vilka kriterier använder ni för att avgöra hållbarheten i en investering? 

Fonden investerar i bolag som hjälper till att förbättra miljön eller gör produkter eller tjänster som gör att andra bolag kan förbättra miljön i sin tur. Fonden kan även investera i bolag som indirekt inte förstör miljön som t e x en ren internetbank som inte har några kontor över huvud taget.

Den största delen av fonden är allokerad i USA, ser ni störst potential där? 

Det har främst att göra med att det finns flest miljöbolag noterade där. Vi är stockpickers och tittar inte på allokering i sig utan det är en konsekvens av aktievalet.

Fondens största innehav är tyska Encavis, Vilka kvaliteter gillar med bolaget och aktien? 

Bolaget fokuserar på att starta och elproduktion i de förnyelsbara energikällor (viss specifik sol och vind) som kan producera billigast el per kwh. Sedan säljer man också en del av elparkerna för att finansiera nästa park. Värderingen är ganska hög men detta är kvalitet d v s det bästa företaget /bästa ledningen i den delaen av miljöunderbranschen. 

Flera av era största innehav är utländska och relativt okända, hur går ni tillväga när ni hittar nya aktier?  

Först letar man aktier. Jag utgick från de innehav jag hade under 1990-talet. Sedan kollade jag vilka konkurrenter som bolagen har nu. Har deltagit i många konferenser de senaste två åren då sektorn blivit rejält uppmärksammad och flera investmentbanker börjat följa miljöbolagen, så många nya har poppat upp ”av sig själva”.  Vid val av innehav handlar det om att investera i ett bolag där aktien inte är för högt värderad. Vad som är viktigt är att vi i klimatfonden inte investerar i bolag om vi inte har träffat och fått prata med företrädare för företaget. 

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.