Intervju med Strand kapitalförvaltning – Företagsobligationsfond