Spiltan Högräntefond – Sveriges Bästa Räntefond?

Om investeringar är något som intresserar dig, men att äga en portfölj med bara aktier eller aktiefonder känns för riskabelt..

Då är en räntefond, möjligtvis Spiltan högräntefond, troligtvis något för dig.

Det finns oändligt många olika räntefonder med olika avgifter och investeringsstrategi – så vilken fond är bäst för en vanligt småsparare?

Innan du väljer kan det vara bra att förstå hur de skiljer sig åt. Spiltan högräntefond investerar i företagsobligationer, ett koncept vi kommer utreda lite längre ner.

Med en relativt låg avgift, lägsta avgiften har savr.se med 30% rabatt på fondavgiften, har fonden blivit den populäraste räntefonden i Sverige.

I det här omdömet jämfört vi Spiltan Högräntefond med andra populära räntefonder, hur avkastningen och avgiften skiljer sig åt. Vi går också igenom de olika kategorierna inom räntefonder.

Avkasting jämfört likande fonder

Om vi jämför Spiltan Högräntefond och tre andra populära räntefonder, som också investerar i företagsobligationer, ser vi att utvecklingen för Spiltan högräntefond är bättre än fonderna jag valde att jämföra med.

Avkastningen som ni ser i grafen nedanför är inklusive avgifter och är alltså fondernas totala avkastning

Vi ser också att avkastningen sjönk betydligt kraftigare när börsen sjönk i samband med Corona, vilket indikerar att i portföljen finns det obligationer med högre risk.

Med högre risk kommer också oftast en högre uppsidan, alltså möjlighet att avkastningen blir högre.

I samband med att börsen återhämtade sig under sommaren och hösten ser vi också att avkastningen återigen hittade tillbaka till de nivåerna innan Corona.

Även fondens avkastningen varit bättre jämfört andra likande räntefonder är det viktigt att också titta på hur portföljens värde förändrades när börsen rasade under våren.

Fondens innehav

Portföljen består av företagsobligationer och förvaltaren Lars Lönnquist tillsammans med Nicklas Segerdahl får placerar huvudsakligen i företagsobligationer men även investera i andra värdepapper.

Högräntefond är aktivt förvaltad och får placera i nordiska företagsobligationer. Här är fondens största innehav.

10 största innehav
Klövern4,6 %
Intrum Justitia3,8 %
SAS3,6 %
Heimstaden3,6 %
SBB3,3 %
Klarna3,1 %
SSAB2,9 %
M22,7 %
Fastpartner2,3 %
Corem2,0 %
Summa31,9 %

Det allra största innehaven tenderar att vara svenska fastighetsbolag, banker och andra kredithus.

Det flesta av obligationerna är noterade, vilket betyder att att obligationen är noterad på en börs och går att köpa som vilket annat noterat värdepapper.

Det finns dock ett par obligationer som fonden äger som inte är noterade. Ett exempel på det är Klarnas obligation, som är portföljens 6e största innehav.

Avgiften

Fondens avgift är har direkt påverkar på avkastningen och därför mycket viktigt att jämföra. 0.96%, men går just nu att handla med 30% rabatt på savr.se.

Du kan se hur rabatten fungerar för fonden hos savr. Precis samma fond fast 30% billigare, eller mycket attraktivt erbjudande för oss småsparare.

Om Spiltan och förvaltarna

Teamet på Spiltan Fonder som ansvarar för den här fonden är Lars Lönnquist tillsammans med Nicklas Segerdahl.

Spiltan Fonder har flera mycket populära fonder, varav den här är en av de mest omtyckta bland småsparare, fonden har faktiskt flera hundra tusen andelsägare.

Andra omtyckta fonder från Spiltan är Spiltan Aktiefond investmentbolag som vi också skrivit en recension om, läs den här.

Spiltan Fonder grundades av PH Börjeson med ambitionen att ge svenska sparare ett billigt alternativt för fondsparade.

Skilland mellan olika räntefonder

Beroende av vad du har för mål med dina investeringar kan ränteplaceringar erbjuda många potentiella fördelar, vi ser framförallt dessa fyra kategorier till varför man investerar i räntor.

1. Diversifiering från aktiemarknad
En räntefond är i regel en mindre riskfylld investering jämfört med aktier. Detta beror på att räntebärande tillgångar i allmänhet är mindre känsliga för makroekonomiska risker, till exempel ekonomiska nedgångar och geopolitiska händelser.

Om du vill växa din förmögenhet över tid för att spara för pension eller andra långsiktiga mål, har du förmodligen en betydande mängd aktier i din portfölj. Men genom att fördela en del av din portfölj till ränteplaceringar kan du eventuellt hjälpa till att kompensera förluster när aktiemarknaderna svänger.

2. Kapitalbevarande (mellan två investeringar)
Kapitalbevarande innebär att skydda det absoluta värdet på din investering genom tillgångar som har ett uttalat mål om avkastning av kapital. Investerare som är närmare pensionen kan lita på att deras investeringar ger inkomst.

Eftersom ränteintäkter vanligtvis har mindre risk kan dessa tillgångar vara ett bra val för investerare som har mindre tid att återvinna förluster. Du bör dock vara medveten om inflationsrisken, vilket kan leda till att dina investeringar tappar värde över tiden.


3. Inkomstgenerering
Ränteinvesteringar kan hjälpa dig att generera en stadig inkomstkälla. Investerare får en fast inkomst med jämna mellanrum i form av kupongbetalningar på sina obligationsinnehav. För många kommunala obligationer är inkomsterna befriade från skatt.
Totalavkastning
Vissa räntebärande tillgångar erbjuder potentialen att generera attraktiv avkastning. Investerare kan söka högre avkastning genom att anta mer kreditrisk eller ränterisk.

4. För avkastingen

Vissa räntebärande tillgångar erbjuder hög avkastning som liknar aktieinvesteringar. Investerare kan söka högre avkastning genom att anta mer kreditrisk eller ränterisk.

Hos vilken bank borde du äga Spiltan Högräntefond

Det korta svaret på den frågan är ”där avgiften är lägst”. Eftersom att fondens är densamma oavsett via vilken plattform du äger fonden hos ska du alltid försökta hitta den som erbjuder lägst avgift.

När vi gjorde en jämförelse mellan olika banker och handelsplattformar såg vi att savr.se är absolut billigast och erbjuder 30% rabatt på förvaltningsavgiften.

Om du av bekvämlighetsskäl inte vill ha konton hos flera banker går Spiltan Högräntefond att köpa hos de flesta etablerade aktörerna, även till din PPM-portfölj.

Mitt omdöme

En räntefond kan vara ett bra komplement till din aktieportfölj om du vill minska risken. Det kan också vara bra om du känner en kortsiktig oro för att marknaden ska krascha.

En räntefond kan också vara om du står inför en större investeringen i närtid, kanske 1-2 år framåt och inte vill riskera att behöva sälja av aktier på en nedåtgående marknad.

Om någon av de tre scenarierna stämmer överens med din situation skulle Spiltan högräntefond vara ett bra alternativt. Avgiften är relativt låg, avkastningen har historiskt varit god och fondbolaget, Spiltan Fonder är ett seriöst företag med starka ägare.

Du borde dock inte förvänta dig samma avkastning för en räntefond som exempelvis en aktiv förvaltad fond, som exempelvis Swedbank Robur Ny Teknik.

Att investera i företagetsobligationer ger en begränsad uppsida, men också en begränsad nedsida på din investering. Så: Fundera över vad för typ av investering, och vilka dina mål med dina investeringar är.

Lycka till!

Om Spiltan Fonder

P.H Börjesson grundade fondbolaget Spiltan Fonder tidigt 2000 tal med ambitionen att hitta erbjuda ett billigt alternativt för de som vill investera i fonder. Idag har fondbolaget ett tio tal fonder där den mest kända är Spiltan Högräntefond som har över hundra tusen delägare. Spiltan Fonder har också en småbolagsfond, en ”vanligt” Sverigefond och en Smålandsfond.

Den sistnämnda investera främst i bolag som har sitt säte, eller har anknytning till, Småland. Det är bland annat bolag som Bufab, Troax, Fortnox Thule med flera.