Swedbank Robur Ny Teknik: Mitt omdöme 2020

Swedbank Robur Ny Teknik, som tidigare förvaltades av Carl Armfelt och Eric Sprinchorn – duon som nu förvaltar Tin Fonders Ny teknik – är en favorit bland svenska småsparare. Bara via Avanza har fonden över 60 000 andelsägare.

Enligt fondens egna hemsida investerar förvaltarna i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll.

I den här texten kommer vi titta närmare på fondens innehav, avgift, utveckling och mitt egna omdöme av fonden. Vi börjar med att titta hur fonden hur fonden har utvecklats historiskt.

Historiskt utveckling

Fondens utveckling har varit bra relativt ett svenskt aktieindex på både 3, och 5 år. En stor bidragande faktor till det är att fonden tog en relativt liten smäll under coronakrisen. Flera av fonden största innehav är digitala eller hälsoinriktade bolag.

I grafen ser vi fondens utveckling de senaste fem åren, räknat från 7 e april 2020. Som jämförelseindex la jag in OMX30. Tänk på att detta index inte inkluderar utdelningar.

Fondens innehav

Som fondens namn antyder placerar fonden i företag som antingen har en digital tjänst eller någon form av ny teknik. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.

Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. Innehaven nedanför är från baserade på fonden 10 största innehav den sista mars 2020.

Fondens tre största innehav, Embracer Group, Sinch AB och Stillfront är alla bolag verksamma inom olika typer av digital spel.

Fonden avgift

Om du handlar fonden via Swedbank eller Nordnet är den årliga avgiften 1,25 %. Om du handlar fonden via exempelvis Avanza är den årliga avgiften istället 1,34 %, alltså 9 punkter dyrare.

Tänk på att fondavgifter återkommer varje år, fondens totala avkastning kommer därför alltid att vara som bäst där avgiften är lägst. 9 punkter kanske inte låter mycket, men kumulativt över ett par år kommer det påverka din avkastning negativt märkbart.

Mitt omdöme

Givet fondens starka avkastning både på fem och tre år är det svårt att argumentera emot Swedbanks teknikinriktade fond Robur Ny Teknik. Fonden lyckades också parerar nedgången i  som kom i samband med coronakrisen.

Givet den relativt låga avgiften på 1.25% är fonden absolut attraktivt. Skulle jag investera hela mitt kapital i fonden? Nej det skulle jag inte. Flera av fondens innehav har väldigt höga värderingar i och med att sektorn, digitala varumärken, just nu är väldigt attraktivt för investerare.  Som alltid borde du investera din portfölj diversifierat till olika både olika branscher och regioner . Se den här fonden  som ett ägg i din korg av aktie – snarare än hela din korg.

Tänk också på att fondens avgift varierar. Handla fonden via Nordnet snarare än Avanza då avgiften är betydlig lägre där. Som alltid önskar jag er stort lycka till med investeringarna. 

Borde du investera i teknikbolag?

Om du någon gång läst en bok om Warren Buffett – som av många anses vara den främsta investeraren genom tiderna – vet att han gärna undviker att köpa aktier i teknik-relaterade bolag.

Buffett menar att dessa bolagen är svåra att förstå och oftast befinner sig utan för hans circle of competence. Bolagen som Buffett undviker befinner sig i sektorer som förändras snabbt och ofta.

Dessa bolag kan i ena stunden ser ut att ha uppenbara och hållbara komparativa fördelar jämfört konkurrenterna. För att i nästa stund ser dessa fördelar försvinna, oftast när ny teknik introduceras på marknaden.

Det är dock viktigt att skilja på olika teknikbolag och sektorer inom området för ”teknik”. Warren Buffetts Berkshire Hathaways största innehav är Apple, som är världens största teknikbolag, i alla fall mätt till börsvärde.

Apples starka varumärke och även nu deras olika mjukvarutjänster som Apple Music, Cloud, operativtsystemet iOS har alla blivit viktiga intäktsströmmar för Apple. Flera intäktsströmmar minskar också risken för investerare.

Förvaltaren bakom Swedbank Robur Ny Teknik, har också valt att investera i bolag som inte bara har en intäktsström. Deras största innehav, Embracer Group, äger flera olika spelstudios, som alla har flera olika typer av spel.

Om ett av bolagen/spelen inte skulle gå som befarat är det inte ett lika stort problem som om bolaget hade satsat allt på ett fåtal spela.

Att inte investera alla ägg i samma korg helt enkelt. Den regeln gäller för investeringar i både teknikbolag – som icke teknikrelaterade bolag.