Spiltan Aktiefond Investmentbolag: Mitt omdöme 2021

En av de mest populära svenska fonderna just nu är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Fonden är relativt billig, begriplig och har visat upp en stark historiskt avkastning.

Fonden handlar du till lägst avgift via savr.se som har rabatt på den här fondens avgift.  

Spiltan själva kallar fonden för en specialfond som placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. I den här texten ger jag mitt omdöme av fonden utifrån förutsättningarna 2020. Fondens avgift, avkastning och innehaven. Häng med!

Utveckling

En fonds utveckling ska alltid jämföras i relation till andra investeringar som har liknande riskprofil. Jag väljer därför att jämföra Spiltan Aktiefond investmentbolag med ett svenskt aktieindex.

Fondens utveckling har, jämfört med OMX 30 Ink utdelningar, presterat relativt bättre. På fem år har fonden avkastat dryg 50%. Under hela 2020 var den totala avkastningen 22%

Fondens avgift

Spiltan aktiefond investmentbolags avgift variera beroende på vilken bank du handlar fonden via. Billigast är fonden via savr med 0.22% i avgift. Köper du fonden direkt på Spiltans hemsidan är den årliga avgiften 0.20% men då tillkommer också andra avgifter som transaktionsavgifter.

Avgiften kan som sagt variera. Via Avanza kostar fonden 0.27% men via Savr är avgiften 0.22%. Alltså betydligt billigare via Savr jämfört med Avanza. 

Innehav

Fonden är en koncentrerad specialfond och innehåller ett antal svenska investmentbolag, största innehavet är Investor följt av Industrivärden som tillsammans utgör drygt 50% av portföljen. Fonden kan tyckas vara väldigt koncentrerad men eftersom dessa bolag i sin tur äger varsin portfölj av bolag får ändå investerare en mycket diversifierad portfölj. Se de tio största innehaven i bilden nedanför: 

Vilken bank borde du äga fonden via? 

Precis som med vilken tjänst eller produkt som helst varierar priset beroende på vilken återförsäljare du väljer att köpa produkten via. Detsamma gäller för den här och alla andra fonder!

Spiltan Aktiefond Investmentbolag avgift är 0.22% via savr.se vilket är den billigaste handelsplatsen för den här fonden. Studera avgiften noga och jämför innan du köper en fond. Avgiften dras årligen och påverkar din totala avkastning.

 Mitt omdöme

Spiltans investmentbolagsfond är ett bra alternativt för den som söker en passiv exponering mot svenska storbolag. Mer än halva fonden är investerad i Investor och Industrivärden och du borde därför vara optimistisk om dessa två företag och deras portföljbolag om du vill äga fonden.

Den låga avgiften i kombination med god avkastning har gjort att fonden attrahera hundratusentals investerare, även om det är enkelt att själv kopiera innehaven och bygga en liknande portfölj själv.

Mitt omdöme är att fonden är ett bra komplement, snarare än ett substitut, till din aktieportfölj eller tjänstepension. Även om Investor och Industrivärden är otroligt stabila bolag finns det ändå en bolagsrisk. Här tänker jag framförallt på om ledig skulle börja använda för mycket skuld.

All in all – en bra fond som jag själv skulle kunna äga. Tänk på att avgiften varierar så handla fonden direkt via Spiltan eller hos savr, hämta rabatten hos savr.se eller via knappen nedanför.  

Såhär fungerar ett

Investmentbolag

Ett investmentbolag fungerar som ett vanligt företag med intäkter och kostnader. Vad som kännetecknar ett investmentbolag är att själv affärsmodellen går ut på att äga hela, eller delar av andra företag, oftast en portfölj av flera olika bolag inom olika sektorer. Fenomenet investmentbolag är inte lika vanligt utomlands som det är i Sverige, här utgår några av de största bolagen på Stockholmsbörsen av investmentbolag. Så hur tjänar ett investmentbolag pengar? Det finns primärt två olika intäktsströmmar som ett investmentbolag har. Löpande intäkter via utdelningar från bolagen företaget äger. beroende på vilken typ av bolag investmentbolaget äger kommer intäkter via utdelningar variera. Investor, som är Sveriges största investmentbolag, äger framförallt ”value” bolag med stabila kassaflödet, men som kanske inte har hög tillväxt längre.

Dessa bolag tenderar att delat ut en stor del av vinsten till sina ägare, vilket betyder att Investors intäkter från utdelningar utgör den största källan till intäkter. Investmentbolag kan också tjäna pengar genom försäljningar av aktier. Om någon av bolagen portföljbolagen har ökat i värde från när investmentbolaget köpte aktierna realiseras en vist vid försäljningen. För några investmentbolag är försäljningar av innehav den största, kanske den enda, intäktskällan. Dock är det vanligt att investmentbolag håller sina innehav under en lägre period. Investor har exempelvis ägd flera av sina bolag i decennier.

Spiltan aktiefond investmentbolag innehav
10 största innehavProcent av portföljen
Investor A27,2 %
Industrivärden 24,5 %
Kinnevik 11,5 %
Lundbergföretagen9,8 %
XCAT OMXS304,4 %
ICA Gruppen4,4 %
Latour invetmentab3,7 %
Lifco4,0 %
SCA3,4 %
Indutrade 3,4 %
Ratos1,8 %
Uppdaterad oktober 2020
Varför borde du äga investmentbolag

Det finns flera anledningar till varför du borde investera i investmentbolag, antingen via en fond som Spiltans aktiefond investmentbolag eller direkt i någon av de noterade investmentbolagen på börsen. Investmentbolag är av sin natur en säkrare investeringar jämfört en investering i en ”vanlig” aktie.

Om du investerar i ett företag som har ett primärt affärsområde, vi kan använda Volvo Cars för det här exemplet. Volvos primära affär är att sälja personbilar, hur framgångsrikt företaget kommer vara i framtiden beroende till stor av hur stark den globala efterfrågan på nya bilar kommer vara.

Skulle något radikalt hända med sektorn för personbilar: efterfrågan minska eller ny teknik introducera som Volvo inte anpassar sig till, finns risken att Volvo tappar försäljning. Vilket i sin tur kommer minska värdet på verksamheten.

Om du äger ett investmentbolag å andra sidan, minskar risken relaterat till ett bolag eller sektor eftersom ett investmentbolag äger flera olika bolag, i flera olika sektorer.

Om investmentbolag äger aktier i Volvo, som vi använde i exemplet tidigare, och verksamheten går dåligt, då blir inte den negativa effekten lika förödande eftersom investmentbolag äger aktier i flera olika bolag, som är verksamma i flera olika sektorer.

Om ett bolag går dåligt, finns det förhoppningsvis andra innehav i portföljen som presterar bättre. Diversifieringen gör en investering i ett investmentbolag attraktiv.

Spiltans fonder VD hos aktiespararna
Spiltan aktiefond investmentbolags största innehav

Spiltan aktiefond investmentbolags största innehav är också det högst värderade investmentbolaget på den svenska börsen, Investor. Det Wallenbergs styrda investmentbolaget utgör 27% av Spiltan aktiefond investmentbolag totala portfölj. Att en fond har investerar nästa en tredjedel av den totala portföljen i ett innehav kanske låter som en riskfylld investering.

Men eftersom att Investor, likt andra investmentbolag har olika investeringar i flera olika bolag utspridda på olika sektorer & branscher gör investeringen inte lika riskfylld. Investor äger aktier i bank, verkstad, medicin och tillverkning. 

Om Investors innehav i SEB, för att ge ett exempel, presterar dåligt, kanske deras innehav i SKF går desto bättre. En investering i ett investmentbolag går att jämföra med en investering i en koncentrerad aktiefond som äger ett tiotal bolag. Om du bara fick äga en aktie att investera hela ditt kapital i skulle nog Investor vara det bästa alternativet.

Investors portfölj är uppdelad i tre delar: Den noterade portföljen, en ontoerad portfölj och deras ägande i dotterbolaget EQT. I den noterade aktieportföljen återfinns bolag som SAAB, SEB, Atlas Copco, ABB. Läs hela listan på Investors hemsida.

Äga investmentbolag via fond eller aktier

Borde du äga investmentbolag genom att investera direkt i aktien eller via en fond som Spiltan aktiefond investmentbolag? Om du lyckats investera precis som fonden har lagt upp portföljen är det mer fördelaktigt att äga aktier, då du slipper betala en avgift till fonden. Men eftersom Spiltan inte redovisar hela innehavet, och med tanke på att fondens avgift är väldigt låg, 0.22%, skulle jag säga att alternativet med fonden är mycket förmånligt. Du får visserligen inte någon utdelning om du äger investmentbolag via en fond, men utdelningen läggs in i fondens utvecklingen, så totalavkastningen är densamma.

Bara via banken Avanza har flera hundra tusen valt att investera i Spiltan aktiefond Investmentbolag vilket också är en kvalitetsstämpel och ett bevis om att fonden är ett bra alternativt för många. Om du investerar till din pensionsförsäkring och vill få exponering mot investmentbolag är Spiltan Aktiefond investmentbolag ett bra alternativ, då du inte kan äga aktie direkt i din ppm. I slutändan får du kolla på fondens portfölj och fundera om det är en viktning av portföljen du själv tycker om.