Robur Fonder – 9 bästa fonderna från Robur [ Stor Lista ]

Ett av Sveriges största fondbolag är Swedbanks egna fondbolag Robur Fonder. I portföljen finns några av det mest omtyckta och bäst presterande fonderna i Sverige.

Bland annat Swedbank Robur Ny Teknik och Swedbank Robur Technology, som båda har slagit index med råge under 2020.

Robur Ny Teknik a är faktiskt en av de bäst presterade svenska fonderna under 2020 och har hittills en avkastning på drygt 58% (11/11).

Men det finns flera fonder under Roburs paraply och i den här genomgången kommer vi lyfta fram deras nio bästa fonder just nu.

Vi har tittat på fondens rating, kategori, historisk avkastning och hållbarhet. Fonderna är listade efter totalavkastning på tre år från publiceringsdagen, 11e november 2020.

Nio bästa fonderna

1. Swedbank Robur Ny Teknik A ★★★★★

Med en totalavkastning kring 120% är Swedbank Robur Ny Teknik inte bara Robur fonders bästa fond, utan även en av det bäst presterade svenska fonderna under tidsintervallet.

Fonden placerar i teknikbolag med fokus på norden. Några av fondens största innehav är Stillfr0nt, Sinch och spelbolaget Paradox Interactive.

Lägst fondavgift med 1.02% har savr.se ordinarie 1.34%

2. Swedbank Robur Technology ★★★★★

Den fond som haft näst bäst avkastning bland Roburs fonder är Swedbank Robur Technology, drygt 100% på tre år.

Fonden är något billigare jämfört Ny Teknik och investerar i större teknikbolag i hela världen. Några av fondens största innehav är Adobe, Paypal Microsoft. Alla tre är stora amerikanska bolag.

Lägst fondavgift med 1.06% har savr.se ordinarie 1.39%

3. Swedbank Robur Småbolag ★★★★

Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige.

På tre år har fonden avkastat drygt 80%. Några av fondens största innehav är Sweco, Lifco och Stillfront.

Lägst fondavgift med 1.0% har savr.se ordinarie 1.32%

4. Swedbank Robur USA ★★★★

En amerikansk aktiefond som investerar i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko.

Fonden har ökat med 67% på tre år. Fondens största innehav är Amazon.com, Alphabet (Google), Microsoft och Paypal. Fonden investerar i stora globala bolag som är noterade på en börs i USA.

Lägst fondavgift med 1.06% har savr.se ordinarie 1.38%

5. Swedbank Robur Globalfond ★★★★

En global aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier över hela världen. Fondens största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing, som gör komponeter till några av världens största teknikbolag. Andra stora innehav i fonden är Danska Novo Nordisk och Microsoft.

Fondens totala avkastning under tidsintervallet är 67% vilket är betydligt bättre än ett världsindex under samma period.

Lägst fondavgift med 1.13% har savr.se ordinarie 1.45%

6. Swedbank Robur Transition Global ★★★★

Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt, främst i bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. En hållbar fond helt enkelt. Fonden har haft god avkastning och stigit med 55% på tre år.

knappt 60% av portföljen är viktad mot USA, därmed får investerar en stor exponering mot amerikanska markanden. Portföljens största innehav är Microsoft, Mastercard och Alphabet.

Lägst fondavgift med 0.98% har savr.se ordinarie 1.30%

7. Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ★★★

En Nordisk småbolagsfond som på tre år avkastat drygt 53%. Fonden investerar i små och medelstora bolag i norden men majoriteten av fonden är viktat mot den svenska marknaden. 57% av portföljen består av svenska bolag.

Fondens största innehav är det svenska fastighetsbolaget Balder, andra aktier bland de tio största innehaven är Storytel och Kambi.

Lägst fondavgift med 1.05% har savr.se ordinarie 1.30%

8. Swedbank Robur Kinafond A ★★★★

Kinafond placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Lägst fondavgift med 1.29% har savr.se ordinarie 1.67%

9. Swedbank Robur Access USA ★★★

Den första indexfonden på den här listan, Access USA är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i USA. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet MSCI USA Net.

Fonden har avkastat 52% under tidsintervallet och är den indexfond bland Roburs fonder med bäst avkastning. Fondens största innehav är Apple, som utgör knappt 7% av portföljen.

Lägst fondavgift med 1.06% har savr.se ordinarie 1.38%

Om fondbolaget

Swedbanks egan fondbolag är det enskilt största fondbolaget i Sverige och en av de störta kapitalförvaltarna i Norden. Robur Fonder har miljontals kunder och deras fonder sälj på de flesta plattformar där fonder säljs.

Företagets ledord är att vara långsiktiga i sina investeringar och värdeskapande i deras affärer. Fondbolaget arbetar också aktivt med hållbarhet, något som ingå i den gemensamma investeringsfilosofin för all förvaltning, skriver dem på hemsidan.

Arbetet med att integrera hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor i deras investeringsanalys hjälper till att identifiera hållbarhetsrisker och också att hitta bolag med bra hållbarhetsarbete som skapar affärsmöjligheter.

Genom detta arbete hjälper de samhället att ta aktiva beslut för att använda kapital på ett hållbart sätt. Finansiell avkastning går hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning.

Robur Fonder är ett helägt bolag av Swedbank som funnits sedan 1967 och har säte i Stockholm. Bolagets VD är Liza Jonson och erbjuder idag 80 olika fonder. Den totala förvaltningen är 1400 miljarder kronor varav drygt 400 miljarder i diskretionär förvaltning.

Förvaltarna

Bakom varje fond finns det en eller flera personer som ansvara för förvaltningen. Det är dessa personer som väljer hur portföljen ska vara fördelad och vilka so i slutändan avgör hur väl fonden kommer utvecklas. På Swedbank finns det ett hundratal som arbetar som förvaltare eller i ett förvaltningsteam.

Några av fonderna är inköpta från andra fondbolag, detta gör man för att slippa administrerar alla fonder själva och något som är vanligt. Speciellt inom väldigt nischade inriktningar. Exempelvis fonder med utländska investeringsprofil. Då kan det vara bättre för alla parter att arbeta med ett fondbolag som har bättre expertis inom det lokala området. Vad vet exempelvis en svensk förvaltare om vilka bolag som just nu är bästa att investera i exempelvis Kina? Då är det bättre att arbeta med lokala personer som känner marknaden.