Avanza Zero: Mitt omdöme

Vad är Avanza Zero för typ av fond? Internetbanken Avanzas har tagit fram en egna indexfond som heter Avanza Zero. Avanza Zero kan bara handlas via Avanza egna plattform. Du kan alltså inte köpa Avanza Zero via SEB, Swedbank Handelsbanken Nordea eller någon annan bank.

Fonden fungerar som en vanligt indexfond, alltså förvaltaren bakom fonden investerar för att följa ett index, i det här fallet SIX30RX-index. I detta indexet ingår de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. I texten nedanför går jag igenom hur bra Avanza Zero är jämfört med liknande fonder, vilka bolag som ingår i indexet och varför jag tycker Avanza Zero är ett bra alternativt för många investerare.

Avanza Zeros fördelar jämfört med konkurrerade fonder

En stor fördel, kanske den största fördelen, med Avanza Zero är att fonden är gratis. Alltså det tillkommer inte någon förvaltningsavgifter i samband med att du investerar i fonden. Generellt sett är avgifterna för en indexfond låga jämför med aktivt förvaltade fond. Detta eftersom fondhuset och fondförvaltaren inte behöva gör aktiva val av vilka värdepapper som ska ingå i portföljen. Förvaltarna behöver bara se till att portföljen speglar det indexet fonden ska följa. Dock brukar det vanligtvis tillkomma mindre avgift att investera i en indexfond. Någonstans mellan 0.1-0.5 procent av det investerade kapitalet är ett vanligt avgiftsspann. Avanza Zero är gratis.

Såvitt jag vet finns det bara två indexfonder som är både gratis och brett tillgängliga i Sverige. Det är Avanza Zero och Nordnets Superfond. I min jämförelse av de bästa indexfonderna 2020 kan ni läsa mer hur de olika indexfonder skiljer sig åt. Den största skillnaden mellan Avanzas och Nordnets egna Indexfond är att Nordnet superfond Sverige följer de 70 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen, istället för de 30 bolagen som Avanza följer.

Nu kanske ni undrar varför inte alla äger Avanzas eller Nordnets indexfond eftersom dessa fonder är gratis, varför betala 0.20% för exempelvis Länsförsäkringars indexfond när det finns alternativt som är gratis?

Både Avanzas och Nordnets indexfonder har ett par kritiserar som behöver uppfyllas för att bli andelsägare. Den största tröskeln är kriteriet att fonden bara finns tillgänglig för bankens egna kunder och går bara att äga via deras egna plattform. Du behöver alltså vara kund hos på Avanza om du vill köpa Avanza Zero, samma gäller för Nordnets Superfond.

Att bli kund hos Avanza och Nordnet är kostnadsfritt, det tar ungefär 3 minuter. Om du redan är kund hos någon av bankerna och vill placera i en indexfond  är Superfonden och Avanza Zero det bästa alternativet.

Hur bra har Avanza Zero presterat?

Eftersom Avanza Zero inte har någon avgift kan vi bara jämföra fonden utifrån hur bra förvaltarna är på att följa det index som fonden ska följer, alltså SIX30RX-index som följer de 30 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen. Jämför vi Avanza Zeros utveckling med SIX30RX-index har förvaltarteamet lyckats att följa indexet, precis som förväntat. 

Vilket Index följer Avanza Zero?

Fonden är en passivt förvaltad indexfond med målsättningen att ge andelsägarna en värdeökning som efter förvaltarnas förmåga följer utvecklingen för SIX30RX-index. SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.