Datum: Utdelning EQT 2020

EQT utdelning 2020. Datum EQT aktieutdelning 2020. 

Vilket datum har EQT utdelning 2020? Se matrisen nedanför. EQT noterades på Stockholmsbörsen under 2019.

EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar idag med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå.

EQT utdelning 2020 datum. 

EQT kommer göra två utdelning under 2020. Först den 15 juni på beloppet 1,10 SEK per aktie. Den andra utdelning kommer 4e december på beloppet 1,10SEK per aktie. Eftersom bolaget gick till börsen 2019 finns det inte någon offentlig information om hur utdelning har sett ut historiskt.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 1,10 SEK 2020-11-30 2020-12-04
Ordinarie utdelning 1,10 SEK 2020-06-09 2020-06-15

Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över diverse specialiserade investeringsfonder, samt innehas investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget kom till under 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.