Datum: SSAB utdelning 2020

SSAB utdelning 2020. SSAB aktieutdelning 2020. 

SSAB är verksamma inom stålindustrin. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med företagets kunder och innefattar huvudsakligen stål, höghållfast stål, samt specialstål och övriga konstruktionslösningar.

Datum utdelning SSAB 2020. 

SSAB har utdelning den 8e april. Beloppet är 1,50 SEK per aktie, vilket jämfört med föregående året är samma belopp. Se matrisen nedanför om du vill se hur utdelningen har utvecklats historiskt.

Söker du en högre direktavkastning än den du får via SSAB?

Plattformar som Lendify, och Kameo ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. Både Lendify och Kameo har olika sparformer och projekt som ger en direktavkastning upp till 10% vilket är mycket bra.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 1,50 SEK 2020-04-02 2020-04-08
Ordinarie utdelning 1,50 SEK 2019-04-09 2019-04-15
Ordinarie utdelning 1,00 SEK 2018-04-11 2018-04-17
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2017-04-07
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2016-04-08
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2015-04-09

Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Kunderna återfinns inom varierande sektorer.

Svenskt Stål bildades 1978 efter ett riksdagsbeslut, som en del i omstruktureringen av svensk stålindustri. Stålverksamheten i Stora Kopparbergs Bergslags, Gränges  (gruvor, järnverket i Oxelösund och järnvägsrörelsen TGOJ) samt statliga Norrbottens Järnverk i Luleå övertogs av SSAB.