Läkemedelsaktier – 9 Bästa läkemedelsaktier [ Lista ]

Läkemedelsaktier och läkemedelsindustrin är en av de största svenska exportprodukterna, 2018 svarade läkemedelsindustrin för 6 procent av de samlade svenska exportintäkterna.

Men vilka är de bästa läkemedelsaktier 2020?

Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor. Ökningen under året var 11 procent (från 74 till 82 miljarder kronor).

Läkemedelsindustri är alltså mycket viktigt för svensk export. 

Vill du investera i läkemedelsbolag till lägre risk?

Läkemedelsfonder ett bra alternativ för att minska risken. Fonden Healthcare Select från det svenska fondbolaget C WorldWide är ett bra exempel med god avkastning.

Fonden handlar du till lägsta avgiften via fondplatformen savr.se som har upp till 50% rabatt på fondavgifter. 

Noterade läkemedelsaktier

Antalet läkemedelsaktier som finns noterade på den svenska börsen uppgår till hundratals. Flera av dessa bolag är fortfarande i utvecklingsstadiet.

Dessa bolag har idag inga intäkter, utan snarare forskar på ett eller flera läkemedel som ska bota någon form av sjukdom som, förhoppningsvis, i framtiden kommer ge intäkter.

Det finns dock läkemedelsföretag som gått från forskningsstadiet och nu tjänar miljarder kronor på intäkter från sina läkemedel. I listan nedanför har jag lyft fram de största och bästa läkemedelsaktierna som är noterade på den svenska börsen.

Lista: De största och bästa läkemedelsaktierna på börsen 

AstraZeneca – Är Sveriges största läkemedelsbolag. Bolaget är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.

Getinge – Är en global leverantör av tekniska lösningar för sjukvårdsindustrin. Bolaget är en utvecklare samt tillverkare av lösningar som används inom operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler.

Novo Nordisk – Är visserligen ett danskt företag men väldigt populär bland svenska småsparare.  Bolaget är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.

Swedish Orphan Biovitrumäven kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna fokuserar på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och särläkemedel. Huvudkontoret ligger i Stockholm

Elekta –  Är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom utvecklingen av kliniska lösningar för behandling av cancer och diverse hjärnsjukdomar.

Vitrolife – Utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom fertilitetsbehandling. Bolagets produkter säljs på global nivå, huvudsakligen inom Europa, Nordamerika och Asien och innefattar analys av embryon, kylningsprodukter, lasersystem, samt ett utbud av oljor som används i fertilitetsprocessen.

Läs också…

I flera år har Förvaltarbrevet följt och skrivit om svenska fonder och fondförvaltare. Läs vårt senaste omdöme av Spiltans mycket populära investmentbolagsfond.