Datum: Tele2 utdelning 2021

Vilket datum har Tele2 utdelning 2021? Se matrisen nedanför.

Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster

Utdelning Tele2 2020

Tele2 planerar två utdelningar under 2020. En bonusutdelning på 3,5 SEK per aktie, en ordinarie utdelning på 2,75 SEK per aktie. Utedelningsdagen för de båda utdelningarna är 2020 – 05 – 18. Se matrisen nedanför för hur utdelningen har förändrats historiskt.

Mer från Förvaltarbrevet: Läs också vårt omdöme av den mycket populära fonden Swedbank Robur Ny Teknik

Söker du högre direktavkastning än den du får via Tele2?

Plattformar som Lendify ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. Via lendify.se kan du investera i onoterade projketer, jag en direktavkastning kring 10% med ränta varje månad.

Utdelning tele2 2021

Ordinarie utdelning 3,00 SEK 2021-04-23 2021-04-29
Bonusutdelning 3,50 SEK 2020-10-01 2020-10-07
Ordinarie utdelning 2,75 SEK 2020-10-01 2020-10-07
Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 2,75 SEK 2020-05-12 2020-05-18
Bonusutdelning 3,50 SEK 2020-05-12 2020-05-18
Ordinarie utdelning 2,20 SEK 2019-10-01 2019-10-07
Bonusutdelning 6,00 SEK 2019-08-23 2019-08-29
Ordinarie utdelning 2,20 SEK 2019-05-07 2019-05-13
Ordinarie utdelning 4,00 SEK 2018-05-22 2018-05-28
Ordinarie utdelning 5,23 SEK 2017-05-10 2017-05-16
Ordinarie utdelning 5,35 SEK 2016-05-25 2016-05-31
Bonusutdelning 10,00 SEK 2015-05-20 2015-05-26
Ordinarie utdelning 4,85 SEK 2015-05-20 2015-05-26

Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.