Datum: Nibe utdelning 2020

Nibe aktieutdelning 2020. Nibe utdelning Industrier 2020 datum. 

Vilket datum har Nibe utdelning under 2020? Om vi först studera Nibes historiska utdelning ser vi att utdelningen har stadigt ökat över tiden. Från 0,675 SEK per aktie i 2015 till 1,3 SEK per aktie i 2019.

Nibe utdelning 2020. 

Även under 2020 kommer Nibe att öka utdelning jämfört med de föregående året. Nibe kommer den 22e maj att dela ut 1,40 SEK per aktie till alla aktieägare. Siffran går att jämföra med utdelning 2019 som var 10 öre lägre per aktie. Se matrisen nedanför för den historiska utveckligen.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 1,40 SEK 2020-05-15 2020-05-22
Ordinarie utdelning 1,30 SEK 2019-05-15 2019-05-21
Ordinarie utdelning 1,05 SEK 2018-05-17 2018-05-23
Ordinarie utdelning 0,88 SEK 2017-05-12 2017-05-18
Ordinarie utdelning 0,8375 SEK 2016-05-13 2016-05-19
Ordinarie utdelning 0,675 SEK 2015-05-12 2015-05-19

Nibe Industrier är ett industribolag. Bolaget erbjuder diverse tjänster inom värmelösningar och energieffektivisering. Koncernens verksamhet är indelad i ett flertal affärsområden, med vardera dotterbolags specialistkompetens.

Kunderna återfinns på global nivå med störst koncentration inom Norden, Europa och Nordamerika. Bland de största ägarna finns ordföranden och finansmannen Melker Schörling som tillsammans äger mer en hälften av kapitalet i bolaget.