EQT utdelning för 2023

Vilket datum har EQT utdelning för 2023? Se matrisen nedanför och se utdelning per aktie, utdelningsdatum och vilken dag aktien handlas utan utdelning (x-dag).

EQT noterades på Stockholmsbörsen under 2019. EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar idag med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå.

Datum och utdelning för EQT

EQT kommer göra två utdelningar under 2023. Först den 9 juni på beloppet 1,20 SEK per aktie. Den andra utdelning kommer 6e december på beloppet 1,20SEK per aktie. Eftersom bolaget gick till börsen 2019 finns det inte någon offentlig information om hur utdelning har sett ut historiskt.

X-dag = Handlas utan utdelning
Köp aktien dagen innan x-dagen för att ta del av utdelningen. Du kan som ägare av aktien sälja på x-dagen och ändå ta del av utdelningen.

TypPer/aktieX-dagUtd.dag
Ord.utd1,40 SEK*2022-11-302022-12-06
Ord.utd1,40 SEK*2022-06-022022-06-09
Ord.utd1,20 SEK2021-11-302021-12-06
Ord.utd1,20 SEK2021-06-032021-06-09
Ord.utd1,10 SEK2020-11-302020-12-04
Ord.utd1,10 SEK2020-06-092020-06-15
Ord.utd = Ordinarie utdelning
Utd.dag = Dagen utdelningen betalas ut
X-dag = Denna dagen handlas aktien utan rätt till utdelning
* = Företaget ger flera utdelningar per år (exempelvis två gånger per år 2022)

Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över diverse specialiserade investeringsfonder, samt innehas investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget kom till under 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.