Två beprövade strategier som slår index

Magic formula

Investeringsstrategin ”The Magic Formula” är baserad på Joel Greenblatts ”En liten bok som slår aktiemarknaden”. Formeln försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning med hjälp av två nyckeltal.

1. Return on Capital(RoC) = EBIT / Investerat Kapital
2. Earnings Yield(EY) = EBIT / EV

Formeln sorterar först alla bolag med hög avkastning på Investerat kapital (RoC) och sedan den lägsta värderingen med hjälp av EBIT/EV-%. Genom att summera båda nyckeltalens poäng så får man de bästa aktierna till lägsta värdering, högst upp i listan. De bästa aktierna just nu!

Strategin är också baserad på att man byter portföljen årligen till de bolag som ligger högt upp listan. Denna strategi skall ha avkastat ca 1665 % på Stockholmsbörsen sedan mars 2001 medan jämförelseindex endast har levererat ca 61% under samma tid. För att läsa mer ingående och lära dig strategin bör du köpa boken ”En liten bok som slår aktiemarknaden”. 

Graham

Strategin har en urvalsmetod för att hitta fina stabila bolag som passar bra för den defensive investeraren.
Strategin kommer direkt från den kända boken The Intelligent Investor.

Urvalsmetoden går ut på att företagen ska uppfylla så många så möjligt av sju kriterier. Du sätter sedan poäng i dessa kriterier:

1. Storlek
2. Finansiell Styrka
3. Intjäningsstabilitet – Krav på vinsten
4. Utdelningshistorik – Krav på utdelningen
5. Vinsttillväxt – Totalt vinsttillväxt
6. Måttligt P/E-tal
7. Måttligt pris för Eget Kapital

Strategin skall ha levererat ca 1400% i avkastning på Stockholmsbörsen sedan mars 2001. Jämförelseindex har under samma tid endast avkastat 61% För att lära dig allt om strategin kan du köpa boken.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.