Margin call

margin call

Förutom att Margin Call är en helt ok hollywood film så är det även ett viktigt begrepp inom valutahandeln. Eftersom att det är vanligt att man inom valutahandel belånar sig för att uppnå hävstångseffekt på sina positioner i valutapar så kan det hända att du vid tillfälliga förluster går minus på din handel. Då uppstår ett så kallat margin call.

Vad händer egentligen vid margin call?

Margin call är alltså en situation där du delvis saknar täckning på det konto som du handlar valuta på och får ett meddelande om detta.

Detta hänger förstås ihop med begreppet marginal som är förhållandet mellan vad du investerar i egna pengar och hur mycket du belånar dig. Marginalen är alltså inte en tradingkostnad utan den möjlighet som valutahandlarna erbjuder att du kan köpa dyrare positioner än vad du satte in själv i form av pengar.  Marginaler inom trading kan förstås både vara positivt och negativt. Det som kan ge den som har lite kapital möjligheter att ändå investera och tjäna pengar kan förstås även ge upphov till förluster.

Så när dina marginaler inte uppfyller säkerhetskravet hos valutamäklaren får du alltså meddelande (a margin call) om detta. Detta krav kan vara lite olika beroende på valutamäklare. Vi vill gärna nämna att seriösa handlare inte låter ovana privatsparare ha ett säkerhetskrav på 0,5 procent, som i sin tur innebär en hävstång på 200 gånger, utan vill jobba så att kunderna lyckas och inte spekulerar bort sina tillgångar

Hur kan man undvika Margin Call situationer?

Att undvika dessa situationer handlar framförallt att belåna sig inom rimliga gränser. En bra regel kan vara att bara belåna sina pengar upp till 20 gånger och på det viset ha en bra marginal eller buffert för att minska riskerna. Återigen så är det värt att nämna att seriösa handlare har tydliga krav på säkerhetsmarginaler för positioner. I många fall så stänger de även positioner om inte säkerhetskraven uppfylls.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.