Köp av företag – en lönsam investering

Funderar du över vilka investeringar du kan göra i bolaget? Företagsförvärv kan vara en gynnsam investeringsplan.

En smart och smidig tillväxtstrategi kan vara att köpa ett etablerat företag eller ett med god potential samt med en kundbas som redan finns, i stället för att starta ett helt nytt företag och sätta igång med allt från början. Du kan till exempel överväga att köpa ett företag som är i gott skick med goda framtidsutsikter men som genomgår en generationsväxling.

En väsentlig faktor som man bör ha i åtanke vid förvärv av företag är lämplig finansiering. En rätt så vanlig lösning som man kan använda sig av för att snabbt kunna köpa upp ett företag och få till en bra affär är företagslån. Hur går ett företagsförvärv till egentligen? Att köpa ett företag kallas också företagsförvärv, vilket innebär att företaget köps av ett externt företag, en juridisk person eller en fysisk person. Man kan gå tillväga på olika vis för att förvärva ett företag. Din bolagsform, finansiella status och självklart företaget som ska köpas är avgörande.

Köpa eller starta företag?

Varför ska man köpa ett existerande företag istället för att starta upp ett helt nytt? En anledning är att istället för att börja från noll så kan man dra fördel av att ta över en verksamhet som redan är igång och fungerar, till exempel är:

  • Företagets varumärket har redan en etablering.
  • Det finns redan en bas med kunder.
  • Beprövad erfarenhet och kompetens finns redan i företaget.

Om du går i tankarna att investera i ett uppköp av företag är det väsentligt att du grundligt går igenom företagets som ska köpas åtaganden, finanser och eventuella skulder om sådana finns. På internet kan man hitta checklistor och guider på nätet där rekommendationer finns om vad man ska tänka på. En ingående bedömning och analys av företaget är ett måste innan man bestämmer sig för att förvärva ett företag

Olika former av företagsförvärv

Företagsförvärv kan göras på följande sätt:

Köp av aktier i ett aktiebolag: En form är att du som köpare köper aktier i ett aktiebolags aktier. Till exempel kan en mindre del köpas eller så kan man bli en majoritetsägare. Vad innebär det att köpa aktier i ett annat aktiebolag? Det betyder att den som köper övertar ansvaret och förpliktelser som finns sedan tidigare till exempel påskrivna avtal. Planerade köp av aktier kan exempelvis ske genom extern finansiering i form av företagslån.

Uppköp av ett företag i form av en inkråmsaffär (tillgångar): Här köper man endast ett företags tillgångar, med andra ord  inkråmet. I den här varianten blir du endast ägare av bolagets tillgångar men inte själva bolaget. Det innebär is in tur att du som köpare kan driva bolaget utan juridiskt ansvar gentemot tidigare förpliktelser och skulder.

Företagsförvärv med hjälp av företagslån

Ett företagsköp kan exempelvis finansieras genom egna sparade pengar eller alternativt med privatlån. Här bör man dock som  företagare vara införstådd i att privatlån som beviljas för ett förvärv av företag innebär att du sedan måste ta ut pengar från företaget för att återbetala det privata lånet. Ett uppköp av företag kräver ofta en stor summa pengar, på grund av att man ju faktiskt  köper ett väletablerat företag istället för att starta ett helt nytt från start. I många fall behövs en kontantinsats (hälften av bolagets värde) för att fullborda köpet. KOMPAR samarbetar med över 20 olika långivare i form av banker och finansbolag på marknaden. De hjälper dig att nå fram till de långivare som erbjuder och specialiserar sig på på olika slags företagsförvärv. Det är alltid värt att göra en ordentlig jämförelse av alternativ för finansiering från så många finansbolag och banker som möjligt på marknaden. Kompars erfarna finansiella rådgivare hjälper dig gärna om har frågor och funderingar om hur man på bästa sätt kan finansiera företagsköp.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.