Kameo: Mina erfarenheter efter att jag investerat


Kameo Crowdfunding

Du kanske undrar: Ytterligare crowdfunding tjänst – är det verkligen nödvändigt?

Absolut – men du behöver läsare vidare för att förstå varför…

Kameo är en dansk utmanare till de svenska crowdfunding platformarna som vuxit fram de senaste åren. Kameos utbud skiljer sig dock en hel del från svenska konkurrenter som Tessin och Lendify.

Kameo erbjuder investerare möjligheten att själv välja vilka företagslån att investera. Precis som en investerare själv väljer vilka aktier han vill ha i sin portfölj, alla aktuella investeringar hittar du på Kameo.se.

En fördel med Kameo är att det lägsta investeringsbelopp, 500 kronor, är betydligt lägre jämfört med exempelvis Tessin.

Gå till Kameo.se för att se alla aktuella investeringar

Vilken avkasting kan du förvänta dig?

Via Kameo eller lendify.se har investerare möjlighet att delta och finansiera lönsamma företag och deras fastighetsprojekt, något som tidigare bara var möjligt för de med mycket kapital och ett stort nätverk.

Som investerare i Kameo väljer du vilka projekt du vill låna ut ditt kapital till och hur mycket du vill investera i projektet.

På så sätt kan du själv bygga upp en egen kreditportfölj, sprida risken och få stabil, hög avkastning på dina pengar.

Ränta varierar beroende på vilka projekt du väljer att finansiera. Kameo skriver själva att ränta uppgår till mellan 5-15%.

Här ser ni tre olika projekt som finns tillgängligt idag hos Kameo. Projektet som har högst ränta är en finansieringen till 19 radhuslägenheter som frågar efter 7 miljoner i utbyte om 11% avkastning.

På bilden ser ni också att varje projekt fått ett riskbetyg på skalan A-E. Betyget är framtaget av Kameo egna riskanalytiker som går igenom varje projekt.

Använd riskbetyget för att själv avgöra hur stor risk du till ta i din investering.

Kameo erfarenheter

Min egna erfarenhet av att investera via Kameo har hittills varit mycket god. Jag får utbetalningar via ränta varje månad och hittills har inga betalningar ställts in. Kassaflödet går både att återinvestera, eller ta ut.

Storleken på utbetalningar varierar beroende på vilket projekt du väljer att låna ut till, också hur stort beloppet är du väljer att låna ut. Se exemplet ovanför.

Såhär fungerar Kameo:

  1. Öppna ett konto hos Kameo
  2. Välj kontotyp
  3. Hitta ett projekt du skulle vilja låna ut dina pengar till
  4. Välj hur mycket pengar du vill låna ut
  5. Sätt in beloppet på ditt konto som du skapat hos Kameo
  6. Få din investering godkänd
  7. Projektet startar
  8. Månadsutbetalningar kommer en gång i månaden

Hur får du betalt?

Om du investerar i via Kamero får du månadsvisa utbetalningar vilket ger ett stabilt kassaflöde. Som en aktieutdelning fast månadsvis..

När ett lån eller projekt är fullt finansierat, alltså när dem fått in kapitalet de efterfrågade, ingår företaget riktiga låneavtal och du börjar få fasta, månadsvisa räntebetalningar utbetalt till ditt konto.

När löptiden på lånet är klar kommer du också få tillbaka det totala beloppet du lånade ut. Du får alltså ränta varje månad + hela beloppet du investerade när löptiden är slut.

De månadsvisa betalningar du får kan du antingen återinvestera i nya lån, eller ta ut och investera på börsen eller i andra projekt utanför börsen.

Eftersom att den minsta insättningen är mycket lägre via Kameo jämfört andra likande tjänster kan du, likt jag, börja med ett mindre belopp för att prova på.

Risker med Kameo

Majoriteten av de som arbetar på Kameo jobbar som kreditanalytiker. Alla projekt och lån som listas på Kameos markandsplats har enligt företaget själva genomgått en noggrann kreditprövning. Processen liknar den Tessin gör när det tar in nya projekt.

På hemsidan skriver dem att: i de flesta fall är det väletablerade bolag med stabila kassaflöden och lånen säkerställs oftast genom pant i fastigheter eller personlig borgen. I andra fall kommer det att kommuniceras tydligt i lånets projektbeskrivning.

Vilket känns betryggande och hittills har inte Kameo råkat ut för något misslyckat projekt vad jag har läst mig till. Precis som när du investerar på börsen finns det allt en risk att förlora kapital när du investerar. Oftast korrelerar risken och den förvänta direktavkastningen med varandra vid den här typen av investeringar. Hög direktavkastning är i regler en mer riskfylld investering jämfört med ett projekt som ger en lägre avkastning.

Kameo vs Tessin

Svenska Tessin var den första etablerade crowdfunding platformen i Sverige, idag har företaget cirka 50 000 investerare. Konceptet fungerade bra vilket fick den danska konkurrenten Kameo att vända sig mot Sverige. Förtaget lanserade sin tjänst 2014 i Danmark, och ansökte några år senare om tillstånd hos finansinspektionen i Sverige för att bedriva verksamhet här. Kameo är en av utmanarna till Tessin om som lyckats väldigt bra även i Sverige.

Så hur skiljer sig tjänster åt? Den största skillnaden är bolagens olika låneportföljer. Tessin är en renodlad crowdfunding platformen för fastighetsprojekt. Medans Kameo erbjuder flera olika typer av företagslån, framförallt relaterat till fastighetsprojekt.

Avkastningen jämfört om du investerar via Kameo eller Tessin borde över tid vara ungefär detsamma eftersom att låneprojektet ser väldigt lika ut.

Den lägsta insättningen skiljer sig åt bolagen emellan. För att börja investera via Kameo krävs en insättning om minst 500 kronor, medans 10 000 för nya investerare via Tessin. Om konceptet crowdfunding är nytt för dig kan det vara smart att öppna ett konto hos Kameo först, då insättningen är lägre där.

Kameo aktie

Frågan om Kameo har noterat en aktie och därmed går att handla på en börs uppstod. Kameo är för tillfället ett onoterat bolag och det går därför inte att köpa aktier i bolaget på en öppen börs. Om du vill få ägande exponering mot Crowdfunding som koncept är den svenska Crowdfunding platformen FundedByMe är noterad på börsen.

Insättningsgaranti hos Kameo

Vilken garantier gäller för insatt kapital gäller hos Kameo? Bolaget har ett tillstånd från danska Finanstilsynet, vilket är deras motsvarighet till svenska finansinspektionen. Med det tillståndet tillkommer ett par rättsliga krav om hur kapital ska hanteras. Kameo arbetar med banken DNB, så när du sätter in pengar på ditt konto hos Kameo är det DNB som hanterar det, dina pengar är därför egentligen inte knuten till Kameo och det företagets välmående.

Ditt konto omfattas av statliga insättningsgarantin, vilket i praktiken betyder att ditt kapital inte försvinner om Kameo skulle gå i konkurs eller komma på obestånd. Det är viktigt att skilja på vad för tillgång som insättningsgarantin skyddar. Om du har kapital, alltså icke-investerade tillgångar, på ditt konto kommer insättningsgarantin skydda dig. Om du har dina pengar investerat i ett lån, och Kameo skulle gå i konkurs kommer inte insättningsgarantin hjälpa dig. De betalningar du gör från och till ditt konto hos Kameo är skyddat och täcks av garantier.

Investera i Kameos onoterade tillgångar

Det finns flera anledningar till varför det är förmånligt att investera i tillgångar som inte är noterade på en börs. Barriären för att ett företag ska notera en aktie på en börs är höga eftersom det är mycket kostsamt att vara på börsen. Kameo gör det möjligt för mindre företag att hitta investerare som är villiga att sätta sina pengar i arbete i mindre verksamheter. Kameo portfölj av olika tillgångar varierar mellan olika företagslån, de allra flesta projekt är relaterad till bygg sektorn och kan ge avkastning kring 10% årligen med utbetalningar varje månad.

Vissa projekt är större än andra, men vanligt belopp är någonstans mellan 1-100 miljoner kronor. Ett typiskt projekt kan vara en bostadsutvecklare som söker finansiering för ett 20 stycken nya bostäder i en förort till Stockholm. Ofta söker utvecklaren bara delar av den totala finansieringen från Kameo. Löptiden på lånet, alltså hur många månader du kommer låna ut dina pengar, varierar mellan 12 månader upp till 36 månader eller mer. Ofta får du bättre betalt om löptiden är lite längre.

Just nu finns det ett projekt där en bostadsutvecklare ska på uppdrag av en komun finansiering till uppförande av 98 bostäder. Företaget söker 35 MSK av Kameos långivare, löptiden är 36 månader och räntan är 8%. Fastigheterna är redan förvärvade och själva renoveringen är vad som återstår.

Varför skiljer sig ränta åt mellan lånen?

Ränta som du får via Kameos olika investeringar skiljer sig åt. Beroende på vilket projekt du vill finansiera kan ränta skilja sig åt från 8-15%. Så varför väljer inte alla investeringar som ger 15% i ränta? Vad som avgör hur hög ränta ett visst projekt har hör också till med risken som kommer med projektet.

Som investerar får vi betalt för risken vi tar, så är det även i det här tillfället. Om du investerar i ett projekt med relativt hög ränta jämfört andra projekt på Kameo, då betyder det att du oftast också tar större risk med din investering. Risk för vadå kanske du undrar?

Risk i termer av att projektet inte lyckas göra de ränteutbetalningar som de åtagit sig. Därför kan det vara smart att kombinera mellan olika typer av finansieringar. Investera i några projekt med hög utdelning, även några projekt som kanske inte ger lika hög ränta, men som kommer med en mindre risk.

Kameo har ett team av analytiker som går igenom varje affär innan den finns tillgänglig för kunder, ändå är det viktigt att du gör din egen bedömning utifrån den information som finns på hemsidan. Fundera själv över hur väl du tror företaget kommer lyckas genomföra projektet i tid, och med de resurser som finns tillgängliga.

Om Crowdfunding: koncept och definition

Kameo är en crowdfunding platform som gör det enklare för entreprenörer att hitta finansiering på finansmarkanden. Fördelen med crowsfunding, jämfört med traditionell bankfinansiering, är att låntagare får möjlighet att hitta finansiering utan att gå till banken. Fördelen för oss småsparare är att vi får en möjlighet att delta i intressanta projekt som tidigare bara var tillgängliga för banken.

Det kan vara nya finansieringen för byggprojekt, fastigheter eller andra typer av företag som behöver hämta in kapital.

I exemplet ovanför söker ett fastighetsbolag finansieringen för att bygga en padelhall i Stockholm. Löptiden är 16 månader och ger en årsränta på 8.5%.

Lånet är tecknat till 100% redan men 406 investerare. Detta är en bra exempel när crowdfuning fungerar som bästa. Det finns ett stort intresse om sporten och därmed enkelt för låntagaren att hitta intresserade investerare.

Småsparare får också en unik möjlighet att delta som investerare i ett onoterat projektet som det har ett intresse för. En win win helt enkelt. När byggnationen är klar kommer också de som deltog som investerare kunna spela på banan och hjälpa till med marknadsföring.

Ett koncept för marknadsföring

Som exemplet ovanför ser vi hur företag använder crowdfunding som ett verktyg för att driva intresse om verksamheten också. Många företag ser investerare som företagets ambassadör för produkten de säljer.

En ny padelhall i Stockholm 8 nya padelbanor kommer behöva hjälp med att få dit nya spelare. De drygt 400 som valde att delta i lånet kommer troligtvis vilja spela på banorna själv, eller tipsa någon vän om den nya padelhallen.

Samma princip används av företag som noterar en aktie på en börs. En publik aktie öppnar upp för nya ägare som eventuellt kan fungera som ambassadörer för bolagets olika produkter eller tjänster.

Hur Buffett använder samma taktik

Ett bra exempel Warren Buffetts företag Berkshire Hathaway som fungerar likt ett svenskt investmentbolag. Berkshire Hathaway har över en miljon aktieägare, dessa hjälper att lyfta fram några av Berkshires äldsta och mest omtyckta varumärken som Coca cola. Om du Googlar på Buffett hittar du snart en bild från någon årsstämma där han dricker en Coca cola. Berkshire Hathaway är företagets störta ägare.

Crowdfunding: Definition

Crowdfunding är användningen av flera mindre mängder kapital från ett stort antal investerare för att finansiera något, ett företag, projektet eller annat initiativ som behöver pengar. Crowdfunding använder tillgängligheten av stora nätverk av människor via sociala medier och crowdfunding-webbplatser för att föra samman investerare och entreprenörer, med potential att öka entreprenörskap genom att utöka poolen av investerare utöver den traditionella cirkeln av ägare, släktingar och riskkapitalister.

Crowdfunding har skapat möjligheter för många företagare att hitta finansieringen från personer som har pengar att investera men som inte tillhör en större bank eller ett känt närverk av ängelinvesterare. Crowdfunding är ett forum för alla med en idé och som saknar pengar för att förverkliga idén. Eftersom att varje investerare själv väljer om hon eller han vill delta finns det låg risk för företag att prova att ansöka om pengar via den här nya kanalen.