Elliots vågteori

💡 Några snabba tips innan du läser:
Det är helt kostnadsfritt att öppna konton hos alla aktörerna nedan.

Handla aktier, fonder & mycket mer
- Avanza.se & Nordnet.se - Utnyttja båda deras gratis courtage-erbjudanden för nya kunder.
- Levler.se - Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet med ISK & gratis courtage för alla fram till 2025-03-31
- Etoro.com/sv - alltid 0 kr i courtage på aktiehandel, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder även "copytrading" samt handel i valutor, CFD:s, index, råvaror osv både med & utan hävstång.

Roliga & bra "alternativa" investeringar
- Savelend.se - låna ut pengar till privatpersoner & företag mot en fin ränta. (Minsta insättning = 500 kr).
- Sigmastocks.se - Starta ett ISK konto & låt Sigmastocks aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. (Minsta insättning = 1 kr).

Elliot vågteori / elliot wave theory

En form av teknisk analys som vi bör ta upp är den som heter Elliots Wave eller Elliots vågteori på svenska. Teorin går ut på att priserna på aktiemarknaden rör sig i mönster som upprepas.

Den här teorin har kallats för tveksam av vissa för att den bygger på konceptet att mönstren som vi ser i naturen också är med och styr priserna på aktiemarknaden. Tanken är att detta fungerar helt enkelt för att priserna sätts av människor som fattar sina beslut och handlar i enlighet med beteendemönster som går att känna igen och kartlägga.

De som använder sig av Elliots vågteori hävdar att vi människor har en kollektiv psykologi med vissa naturligt förekommande mönster. Detta kan ses i hur priserna på aktiemarknaden förändras och utvecklas.

Det ska sägas att denna teori inte är utan debatt. Vissa menar att den är vattentät och har stor användning av den. Andra förkastar detta system som nonsens då det inte går att bevisa att det fungerar.

Grunderna i Elliots vågteori

Att beskriva Elliots vågteori i sin fullhet kräver mer tid och plats än vad vi har för detta i denna kurs. Men vi kan gå in lite på grunderna så att du kan förstå mer och eventuellt gräva vidare för att lära dig mer om teorin.

Grunden i Elliots teori går ut på att priserna på marknaden rör sig mellan impulsiva faser där en trend etableras till rekylfaser där den första impulsrörelsen rättas till. Den impulsiva fasen består av fem vågor och rekylfasen beskrivs med tre vågor.

När det föreligger en stigande trend kommer impulsfasen att beskrivas med tre vågor som stiger och två vågor som rekyl, det vill säga återgående. Rekylfasen har två vågor som faller och en som fungerar korrigerande.

Om vi har en stigande trend är det precis tvärtom. I teorin benämns impulsvågor med nummer, 1-5. Rekylvågorna benämns med bokstäver, A-C. I vågorna kan vi också se fler vågor, fraktaler.

Impulsvåg nummer ett rymmer fem vågor och så fortsätter det med impulsvåg nummer 2, 3, 4 och 5.

elliots vågteori

En komplett sekvens av vågor med impuls- och rekylfas

elliot med impulser och korrigerande vågor

En komplett sekvens med vågor med impulsfas, rekylfas och fraktaler.

Tre regler för vågteorin

Det är inte helt enkelt att förklara Elliots vågteori med några få paragrafer. Men i grund och botten är det tre regler du måste hålla ordning på. Dessa tre regler får aldrig gås emot. Det finns fler riktlinjer än så som gör det möjligt för lite finare analys och tolkning. Vi ska också se på några riktlinjer efter reglerna.

Reglerna gäller i huvudsak femvågssekvensen som är impulsiv. Det ska sägas att rekylfasen med sina tre vågor inte har lika tydliga regler. Här är det lite friare tolkning som gäller.

De tre reglerna är:

  1. Våg nummer två kommer inte att korrigera mer än 100% av våg nummer ett. Om nivån skulle brytas måste vågsekvensen räknas om.
  2. Våg nummer tre kommer aldrig att vara den kortaste av impulsvågorna. Dessutom brukar det vara så att våg nummer tre är längst. Om våg tre skulle vara kortast måste vågsekvensen räknas om.
  3. Våg fyra kan inte överlappa våg ett. Om detta sker måste vågsekvensen räknas om.
tre huvudregler elliots vågteori

Några övriga riktlinjer att notera för Elliots vågteori

Det går att nämna många riktlinjer för hur du ska använda dig av Elliots vågteori. Men det har vi som sagt inte rum för i denna kurs så vi ska ta upp några av de viktigaste. Det här är riktlinjer som för det mesta är applicerbara och här måste du inte räkna om vågsekvensen om riktlinjen skulle visa sig vara felaktig.

  • När våg nummer tre är den längsta kommer våg nummer fem och våg nummer ett ofta att ha ungefär samma längd. Med denna riktlinje går det att sätta upp ett prisobjektiv för våg nummer fem. Det finns ingen satt längd som regel för våg nummer fem. Det går dock att göra en första projektion när våg fyra är känd.
  • Rekylvåg två och fyra brukar skilja sig från varandra. Om rekylvåg nummer två är djup kommer rekylvåg nummer två ofta att vara tvärtom. Om den är grund är våg fyra ofta djup. Den här riktlinjen gör det möjligt att ta reda på djup såväl som karaktär på våg nummer 4.  Det är så pass enkelt att det går att säga ett en enkel våg nummer 2 innebär en komplicerad våg nummer fyra.
  • När en femvågssekvens är färdigställd brukar rekylfasen (A-B-C) ofta landa i häradet omkring den lägsta nivån för våg fyra. Med den här riktlinjen är det möjligt att ta reda på var rekylfasen kan färdigställas.

Några viktiga punkter att tänka på

Elliots vågteori är inte enkel och här har vi bara rört vid några av huvudprinciperna. Det går att använda regler och riktlinjer för denna teori för att komma fram till en vågräkning som i varje fall stämmer i teorin. Detta görs genom att utesluta de felaktiga vågräkningarna.

För att Elliots vågräkning ska fungera gäller det att hela tiden göra nya vågräkningar och inte låsa sig vid en som du redan gjort. Du måste ha öppet sinne för att ny information om priser också kan kräva ny uträkning.

Det går att använda denna teori för att försöka se hur en tillgång utvecklas och vilken riktning priset för den bör röra sig i. Det krävs förstås att du vänjer dig vid metoden och att du övar på den för att du ska få ut mesta möjliga av Elliots vågteori.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Impulsrörelser till följd av marknadssentiment som förändras

Impulsrörelserna i Elliots vågteori hänger samman med hur marknadssentiment förändras. Såhär ser det ut våg för våg.

Våg noll – Här har vi ett marknadssentiment som är extremt. Det är mycket vanligt med mediainlägg och rubriker som har en negativ klang under noll-vågen.

Våg ett – Här kommer rubriker och media fortsatt att ha negativ klang men en uppgång kan ses. Det beror på att investerare som vill få ett värde pushar på underifrån. När vi ser den fraktala femvågssekvensen förstår vi att trenden har förändrats.

Våg två – Här har vi en djup rekyl. Det är normalt att våg två rekylerar 50-76,4% av våg ett. Den kommer dock inte att gå under våg ett. Positiva investerare ser nedgången som en besvikelse. För negativa investerare är det precis tvärtom. De tycker att rörelsen är korrekt.

Våg tre – Den tredje vågen kan ses som den kraftfullaste delen av impulsrörelsen. Här ser vi ett brett samtycke och färre rekyler eftersom fyndköpare ger sig in på marknaden i ett tidigt skede. Här kommer marknaden att gå upp både till följd av goda och dåliga nyheter. Under våg tre kommer media att vara positiv.

Våg fyra – Under denna våg förblir marknaden positiv men vi anar tvekan. Detta eftersom en del investerare nu är mindre dragna till börsen. Det finns varningar om överhettning. Det här kan leda till balans mellan köpare och säljare samt en stabilisering. Media fortsätter att vara positiv. Våg 4 rekylerar ofta ner mellan 23,6 – 50% av våg 3.

Våg fem – Här kommer vi till den sista vågen och det sker förbättringar vad gäller förutsättningar. Men det går inte att jämföra med våg tre. Marknadssentimentet går framåt eftersom investerarkollektivet nu uppvisar vilja att roffa åt sig. Den uppgång vi ser i våg fem har en mycket skarp lutning och ett överköpläge tillkommer. Nu kommer marknaden att bli mättad helt och hållet.

elliots retracements/rekyler

Några indikatorer som du kan analysera vågorna med

När du använder dig av Elliots vågteori finns det indikatorer som du kan använda dig av för att komma fram till ditt beslut. Beroende på våg finns det några indikatorer att hålla utkik efter.

Våg noll – Översåld och undervärderad – Här är det vanligt att se rätt så kraftiga divergenser mellan indikatorer och priset. När det här sker kan du räkna med att en trendvändning och ny impulsrörelse är på gång. Här ser vi att underliggande tillgång för det mesta är rejält översåld. Om du ser på Candlestick kan du se utmattningsformationer bildas.

Våg ett – Här ser vi att de som vill investera för att få ett värde skjuter på underliggande tillgång i uppåtgående riktning. Volymen ökar och vi ser ett stigande momentum. När detta sker kan det vara klokt att se på relativa grafer. Det kan hjälpa dig att hitta vändningar. Kil-formationen formas ofta i detta läge.

Våg två – Den djupa rekylen. Här går det att använda olika oscillatorer för att komma fram till det korrekta rekylstödet. Det är inte ovanligt att volymer för sälj är stora i detta läge.

Våg tre – Många deltar. Här ser vi en konstruktiv utveckling av underliggande. Det betyder att oscillatorer blir irrelevanta. Här kan du istället ta en till på indikatorer som följer trender. Det blir intressant med trendlinjer, medelvärden, bottennoteringar från förr och så vidare. Kanaler brukar brytas i detta läge.

Våg fyra – Liten rekyl. När vi befinner oss i denna vågfas kan du se att flera trendlinjestöd bryts. Här handlar det om komplexitet och det kan bli tal om handelsintervall eftersom balansen brukar vara god. Här kan vi se triangelformationen.

Våg fem – Slutspurten. Nu bör du se negativa divergenser mellan de olika indikatorerna och priset. Det är inte ovanligt att underliggande tillgång är riktigt överköpt. Om du tittar på Candlestick-grafer kan det uppstå utmattningsformationer. Här kan vi också Kil-formationen.

Att tänka på

Formationerna som vi har tagit upp här ovan är de som ofta dyker upp. Det ska dock sägas att de inte är de enda. Det finns andra varianter och då kan du också behöva applicera andra indikationer än de vi gått igenom här.

Fibonacci-systemet går hand i hand med Elliots vågteori. Det här är ett system du bör kika på när du har en färdigställd våg i en impulsrörelse framför dig. Så som vi har beskrivit vågorna ovanför är det allra vanligaste. Men det händer förstås att vågor är klara tidigare vilket ger lite annorlunda gradering av vågorna.

Om en våg nummer två redan innan 39% kan göras klar har vi en nivå som för att våg nummer fyra kan bli färdigställd innan 50% av våg tre. Det är också något du bör beakta då du gör din analys.

Många använder sig av Elliots vågteori för att skapa en form av karta och få bättre förståelse för var i cykeln en tillgång som analyseras befinner sig. Om du klarar av att applicera vågteorin på detta vis kan den vara en stor tillgång. Ett viktigt tips är dock att inte fastna alltför mycket i din vågräkning.

Om du behöver ändra vågräkningen då situationen förändras gäller det att göra det. Annars kan din analys bli felaktig. Det kan bli kostsamt.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Tips på bra hemsidor där det är helt gratis att öppna konton:
1. Etoro.com/svHandla aktier helt utan courtage, valutor, råvaror osv både med och utan hävstång.
2. Avanza.se | Erbjuder gratis courtage för nya kunder.
3. Levler.se | Ny svensk "Avanza-utmanare" med ISK & gratis courtage för alla fram till 2025-03-31
3. Savelend.se | Agera bank & låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta.
4. Sigmastocks.se | Öppna ISK-konto & låt deras aktierobot välja ut aktier åt dig med hjälp av algoritmer.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.