Datum: Utdelning H&M (Hennes & Mauritz) 2020 & 2021

Utdelning H&M 2021, Hennes & Mauritz utdelning 2021

När har H&M utdelning 2020 & 2021 ? H & M Hennes & Mauritz AB, förkortat H&M, är ett svenskt börsnoterat detaljhandelsföretag i klädbranschen. Börsvärdet är 334 miljarder kronor. H&M har crika 171 000 anställda och cirka 4 745 butiker i 69 länder; e-handel i 43 länder. 2017 uppgick omsättningen till 210,4 miljarder SEK.

Historien om H&M och en av världens mest framgångsrika klädkedjor börjar på Smedjegatan i Västerås 1947. År 1947 öppnar Erling Persson den första Hennes-butiken och, precis som namnet avslöjar, saluförs kläder enbart för damer. Drygt tjugo år senare köper Erling herrekiperingen Mauritz Widforss som erbjuder även jaktutrustning, och det nya namnet föds: Hennes & Mauritz. I dag har den lilla butiken växt och flyttat till kvarteret intill, den har dessutom fått 2 500 syskon, varav många flyttat utomlands och gjort karriär i cirka femtio länder.

Datum för H&M utdelning 2020 & 2021 

Bolaget kommer göra två utdelningar under 2020 & 2021. Se matrisen nedanför. Först den 8e maj på beloppet 4,9 kronor per aktie. Den andra utdelningen kommer 13e november på 4,85 SEK per aktie. Se även historisk utdelning i matrisen nedanför.

Söker du bättre direktavkastning än den du får via H&M?

Plattformar som Lendify ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. På lendify.se kan du investera i onoterade projekt som ger en direktavkastning på 10-15% årligen med utbetalningar varje månad.

Datum för H&M utdelning 2021 

Datum för H&M utdelning 2021 är 2021-05-07. Se matrisen nedanför.

Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2021-05-07
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2020-11-09
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2020-05-08
Ordinarie utdelning 4,85 SEK 2019-11-11 2019-11-15
Ordinarie utdelning 4,85 SEK 2020-11-09 2020-11-13
Ordinarie utdelning 4,90 SEK 2020-05-08 2020-05-14
Ordinarie utdelning 4,85 SEK 2019-11-11 2019-11-15
Ordinarie utdelning 4,90 SEK 2019-05-08 2019-05-14
Ordinarie utdelning 4,85 SEK 2018-11-12 2018-11-16
Ordinarie utdelning 4,90 SEK 2018-05-09 2018-05-16
Ordinarie utdelning 4,85 SEK 2017-11-13 2017-11-17
Ordinarie utdelning 4,90 SEK 2017-05-11 2017-05-17
Ordinarie utdelning 9,75 SEK 2016-05-04 2016-05-11
Ordinarie utdelning 9,75 SEK 2015-04-30 2015-05-07

//David