Boliden utdelning 2023

Boliden utdelning 2023

Vilket datum har Boliden utdelning för 2023? Här nedanför kan du hitta sista handelsdag för utdelning (x-dag) samt ta del av hur mycket pengar Boliden kommer dela ut för 2023 och på vilka datum.
Se tabellen nedanför för komplett information om deras utdelningar och deras utdelningshistorik från tidigare år.

Bolidens utdelningsdatum 2023

Boliden kommer den 6e maj 2023 att ge 7 SEK per aktie i utdelning till alla aktieägare. Beloppet är något mindre än de aktieägarna fick i både 2018,2019. Se matrisen nedanför om du vill studera hur utdelningen har utvecklas över tid för Boliden.

TypPer/aktieX-dagUtd.dag
Ord.utd10,50 SEK2022-04-292022-05-05
Ord.utd6,00 SEK2021-05-062021-06-07
Ord.utd8,25 SEK2021-04-282021-05-04
Ord.utd7,00 SEK2020-04-292020-05-06
D.A.V4,25 SEK2019-05-232019-06-25
Ord.utd8,75 SEK2019-05-062019-05-10
D.A.V5,75 SEK2018-05-162018-06-15
Ord.utd8,25 SEK2018-04-302018-05-07
Ord.utd5,25 SEK2017-04-262017-05-03
Ord.utd3,25 SEK2016-05-042016-05-11
Ord.utd2,25 SEK2015-05-062015-05-12
Ord.utd = Ordinarie utdelning
Utd.dag = Dagen utdelningen betalas ut
X-dag = Denna dagen handlas aktien utan rätt till utdelning
D.A.V = Distribution av värdepapper. När bolaget delar ut aktier istället för kontanter/likvider, kan vara avknoppning eller inlösenaktier

Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar idag med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel.

Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.