Bästa fonderna – Fem fonder jag själv äger

Uppdaterad:
De fem bästa fonderna

Vilka är de bästa fonderna? I listan nedanför har jag listat mina bästa fondtips för de kommande fem åren. Letar du efter vilken fonder som är bästa att äga till till PPM-tjänstepension? Eller har du pengar som du vill investera på börsen men vet vilken fond som passar bäst?

I listan nedanför presentera jag ett par olika alternativt som jag själv skulle vara bekväm med att placera mina pengar i.

Vad är en fond?

En investeringsfond är ett sätt att investera pengar tillsammans med andra investerare för att dra nytta av fördelarna med att investera tillsammans.

Dessa fördelar är bland annat att dela på kostnaderna för att anställa en eller flera professionella förvaltare, som förhoppningsvis kan investera andelsägarna pengar på bra sätt som ger god avkastning. Andelsägarna kan också få en större spridning på de investerade kapitalet om de arbetar tillsammans med andra investerare.

Vad avgöra hur bra en fond är?

Först är det viktigt att klargöra; historisk avkastning är absolut inte något garanti för framtida avkastning. Om en fond har presterat bra historiskt betyder det alltså inte att den automatiskt kommer presterar bra i framtid också. Med det sagt köper jag hellre en fond som presterat bra historiskt, jämfört med en som underpresterat marknaden historiskt. Här är fyra punkter som jag tittar på när jag utvärderar en fond.

 1. Fondens (förvaltarens) historiska avkastning – Hur bra har fonden presterat de senaste fem åren är en bra indikator på hur duktigt förvaltaren är. Tänk på att undersöka om fonden har haft samma förvaltare under dessa fem år. Om inte är det här inte relevant eftersom den nya förvaltaren inte har något med investeringsbesluten som togs innan hans/hennes tid att göra.
 2. Avgiften – Hur stor är avgiften jämfört med likande fonder?
 3. Riskspridning – Hur väl har förvaltaren lyckats diversifiera fonder och samtidigt behållt en bra avkastning.
 4. Förvaltaren – känns du tillit till den personen som är ansvarig förvaltare?

Utifrån kriterierna i listan ovan har jag tagit fram fem svenska fonder som jag själv äger och tror kommer vara en bra investering för mig själv.

Fem svenska fonder jag själv äger

 • Odin Sverige C – Fonden är en traditionell sverigefond och är därmed en inriktad fond på Sverige, men äger, olikt många andra sverigefonder, väldigt få aktier i finans och bank sektorn.
 • Länsförsäkringar Sverige småbolag – En småbolagsfond som investerar i cirka 70 olika bolag som är noterade i Sverige.
 • SEB Småbolagsfond – Ytterligare en småbolagsfond från en storbank. Fonden investerar främst i små bolag i Sverige. Fondens innehav är koncentrerat till mindre småbolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde om högst 0,5 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde.
 • Nordea Småbolag – Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag på den svenska aktiemarknaden.
 • Carnegie Sverigefond – Är en Sverigefond som investerar i värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Tre bra indexfonder

Om du vill investera i en Indexfond, snarare än en aktivt förvaltad fond, finns det flera bra alternativt tillgänglig. Nedanför har jag lyft fram tre indexfonder som jag själv skulle vara bekväm att äga.

 • Avanza Zero – Avanza Zero, är en helt gratis indexfond som finns tillgänglig för alla Avanzas kunder. Fonden är en passivt förvaltad indexfond som följer indexet SIX30RX, det vill säga de 30 mest handelsomsatta aktierna på Stockholmsbörsen. När du investerar i fonden följer du alltså automatiskt utvecklingen på dessa bolag, både i upp- och nedgång.
 • Vanguard 500 Index Fund  – Vanguard 500 Index Fund är den första stora kommersiella indexfonden. Fonden är fortfarande en av de bästa indexfonderna för de flesta investerarna som vill ha exponering mot USA och samtidigt inte betala för stora avgifter. Vanguard 500 Index Fund följer S&P 500, som utgör cirka 80% av marknadsvärdet på hela den amerikanska aktiemarknaden.
 • Vanguard Total Bond Market Index Fund  – Ytterligare en fond från Vanguard, Vanguard Total Bond Market Index Fund är ett bra val som obligationsfonden för de som vill få exponering mot amerikan obligationer utan att betala för stor avgift.
Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.