Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi

Under 2020 fick Naturvårdsverket i uppdrag av Regeringen att bland annat öka dagens återvinning av plast för att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi. Begreppet cirkulär ekonomi är i dagsläget inte fullt definierat, och många tror att det endast rör sig om hur vi hanterar avfall, men är egentligen mycket mer än så.

Dagens plastanvändning

Det börjar bli mer och mer tydligt hur våra levnadssätt påverkar vår omgivning, natur och planet. Med ett ökat nyttjande av plast, ökar även de negativa aspekterna av dess användande såsom utsläpp av växthusgaser och nedskräpning i hav och skog. För att minska detta krävs det att samhället börjar arbeta mer aktivt med både återvinning av den plast som används, och en minskad konsumtion av den.

Även företag behöver idag ta ett större ansvar kring sin produktion och minska den inverkan de gör på miljön. Stora plasttillverkare behöver exempelvis se över möjligheten att använda sig utav andra råvaror, eller återvunnen plast i sin tillverkning. På INP.se kan man exempelvis läsa hur INP Förpackningar, valt att göra för att bidra till en mer hållbar produktion genom att i upp till 70% av sin tillverkning använda återvunna PET-flingor.

Vad är en cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är där ekonomin styrs utav kretslopp, snarare än linjära modeller. I en linjär modell finns det en tydlig start, och ett tydligt slut, med det i en cirkulär ekonomi går att återvinna och återanvända de produkter som skapas. Man kan alltså med detta minska användandet av nya, ohållbara råvaror.

Plast tillverkas idag till största del av fossila, icke-förnybara, råvaror som ökar utsläppen av växthusgaser när det förbränns. Fördelen med att istället skapa plastprodukter från återvunnet material gör att just dessa utsläpp kan minska. Skulle man även övergå till en plasttillverkning med giftfria biologiska material som naturen själv kan bryta ner, blir fördelarna ännu större.

Förutom de positiva sidorna på klimatet kan även en cirkulär ekonomi skapa fler arbetsmöjligheter, där fler företag behöver tänka om hur kring deras processer och produkter kan anpassas till kretsloppet. Målet för Regeringen är att samhället i slutändan tillverkar produkter som kan bli en resurs för återkommande produktion.

Investera hållbart

Det blir mer och mer viktigt att investera hållbart idag. Marknaden kräver förändring mot en mer cirkulär ekonomi. Det gör att företag som inte arbetar med hållbarhet ofta får se sin aktie gå ner i pris i takt med att flera och fler fonder avstår från att investera i bolag som inte arbetar aktivt med hållbarhet.

Några exempel på svenska börsnoterade företag som arbetar med cirkulär ekonomi och hållbarhet i sina material är:

  • Stora Enso
  • Essity
  • SCA
  • Billerud Korsnäs
  • Holmen

Plaståtervinning – så ser det ut idag

Även om Sverige är ett land som leder innovation med ett samhälle inställt på återvinning är det idag mindre än 50% av all plast som återvinns. Siffran räknar heller inte med den plast från PET-flaskor som pantas varje år, utan räknar endast med samtliga återvinningsbara plastförpackningar.

Det ligger ett stort ansvar hos producenterna att ställa om sig och producera produkter från återvunnen råvara med en återanvändningsbar produktdesign. Men det ligger ett ännu större ansvar hos varje konsument. Det märks att man idag hellre slänger sina plastförpackningar i hushållsavfallet i stället för att källsortera dem.

Även om det idag planeras att byggas en av världens största sorteringsanläggningar i Motala, krävs det att producenter och konsumenter samarbetar i frågan. Dels att man minskar användandet av plastförpackningar där det går, återanvänder dem, och till sist återvinner dem på rätt sätt. En plastförpackning som inte återvinns på rätt sätt går vidare till förbränning och blir i slutändan ett slöseri av resurser, medan en återvunnen kan bidra till ett fungerande kretslopp och därmed en cirkulär ekonomi.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.