Så kan SEO leda till bättre investeringar i startups

Har du funderat på att investera i en startup? Då har du säkerligen ställt dig frågan huruvida ett bolag har stor potential eller inte, och om potentialen kan uppnås. Digital marknadsföring i form av SEO är en viktig del för att ett bolag ska växa sig stort på marknaden, och därmed generera hög avkastning.

Att hitta ett litet bolag att investera i som sedan växer sig stort och genererar rejäl avkastning, det är varje investerares dröm. Men att identifiera en sådan investeringsmöjlighet är lättare sagt än gjort. Det är alltid något av en chansning att investera och köpa aktier i ett bolag, särskilt när det kommer till startups och andra mindre etablerade sådana.

Det är svårt att hitta bra bolag och på grund av deras korta tid på marknaden är det ännu svårare att bedöma deras potential. Frågan faller sig därav naturligt: Vad är viktigt för att en startup ska växa sig stor och stark?

Digital marknadsföring sätter bolaget på kartan

Det spelar ingen roll hur bra affärsidé ett bolag har – om det inte lyckas göra sig ett namn på marknaden kommer det aldrig nå sin fulla potential. Här gäller den klassiska devisen ”syns man inte så finns man inte”. Just därför bör digital marknadsföring vara en prioritet för startupbolag, i synnerhet för det du väljer att investera i.

I dag finns mängder av tillvägagångssätt för att göra sitt bolagsnamn till ett välkänt sådant. En av de hetaste trenderna just nu heter sökmotoroptimering. SEO, som det också kallas, gör att företag kan synas högt upp på en av de mest besökta plattformarna, nämligen Google.

Varför SEO är viktigt

Det är ingen nyhet att en stor del av dagens samhälle utspelar sig online. Vi söker efter information och genomför många köp via internet, där Google ofta får agera mellanhand. De företag som syns högt upp i Googles resultatlistor har därför mycket att tjäna. Företagsnamnet blir det första sökaren ser, och ofta det första denne klickar på.

En stor fördel med sökmotoroptimering är att det genererar organisk trafik. Hela 70% väljer att förbise de sponsrade resultaten i toppen av Googles listor, till förmån för de organiska motsvarigheterna. Därmed är SEO ett av de mest effektiva sätten att driva trafik till sin webbplats.

Optimering särskilt viktigt för den blomstrande e-handeln

Oavsett vilken bransch ett bolag verkar i kan SEO ge goda resultat – på Google samlas ju alla typer av sökare. Att optimera sin hemsida har dock blivit en extra viktig faktor för e-handelsbolag, som sett ett stort uppsving på senare år.

E-handeln hade börjat ta ordentlig fart redan innan pandemin, men i och med restriktioner och hemmasittande sköt näthandeln i höjden. Nya kundgrupper hittade till webbutikerna och omsättningen ökade som följd. Under 2020, när coronaviruset bröt ut i Sverige, tillkom cirka 3 500 nya e-handelsbolag på marknaden. Den drastiska utvecklingen har fångat många investerares uppmärksamhet.

När vi är på jakt efter en produkt online vänder vi oss allt som oftast till sökmotorerna. Om en e-handel inte syns i resultatlistorna blir det därför svårt att nå särskilt höga höjder – och för investeringar att resultera i hög avkastning.

Många menar att pandemin snabbade på skiftet från fysisk till digital handel, och att den nya tillvaron därför är här för att stanna. Behovet av SEO kommer därav, med stor sannolikhet, fortsätta stå sig starkt.

Så fungerar sökmotoroptimering

SEO är en avancerad process bestående av flertalet faktorer. I grund och botten handlar det om att identifiera vilka ord de potentiella kunderna söker på. För att ranka högt bland resultaten för dessa sökningar måste de så kallade sökorden implementeras på rätt sätt på webbplatsen – bland annat i rubriker.

Dessutom handlar SEO till stor del om att berätta för Google att ens hemsida är en trovärdig sådan. Detta görs dels med hjälp av relevant och högkvalitativt innehåll på sajten, men också genom att länka till hemsidan från externt håll. Därtill är interna länkar, laddningstid och mobiloptimering tre faktorer som värderas högt av Google.

Fler tips för en lyckad startup-investering

SEO och övrig digital marknadsföring är en kritisk del för att bolag ska växa sig stora. Därför bör den startup du investerar i arbeta aktivt med dessa delar. Men vad mer krävs för att ett bolag ska nå sin fulla potential? Här är tre ytterligare faktorer att tänka på innan du investerar i ett tillväxtbolag.

1. Teamets erfarenhet

Bolaget som sådant är nytt och saknar erfarenhet på marknaden, därför är det en stor fördel om teamet bakom är desto mer rutinerade. De team med stor erfarenhet av branschen och som känner till olika vägar till framgång är ofta de som lyckas bäst i sin expansion.

2. Marknadens status

Teamet kan dock inte göra allt på egen hand, utan behöver hjälp från marknaden. Därför vill du identifiera tillväxtmarknader och investera i bolag där. Undersök också vilka risker och möjligheter som finns på den aktuella marknaden.

3. Undersök konkurrensen

Är bolaget ensamma inom sin specifika nisch? Eller finns ett stort antal konkurrenter att ta i beaktning? Att fallet är det senare behöver inte vara negativt, så länge ditt tilltänkta bolag uppvisar förståelse för och om konkurrenterna samt en strategi för att utmana de större aktörerna.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.