Riskkrav för Popular Investor

En populär funktion på handelsplattformar, särskilt med social handel, är ”Popular Investor Program”. Vanligtvis bestående av olika nivåer, som investerar på en specifik plattform under vissa krav, kan du se hur du i steg går upp och blir en Popular Investor, där varje nivå har sina egna förmåner.

Dessa förmåner kan sträcka sig från en månatlig fast betalning till en procentandel av deras totala förvaltade tillgångar (TFT). Investerare kan också marknadsföra sig lättare med en status som Popular Investor och hävda sig inför handelsgemenskapen vilket innebär att de är mer benägna att delta i copy-trading.

Copy-trading består av automatisk kopiering av strategier från mer erfarna investerare, som replikerar deras affärer i din egen portfölj. Om du är en av ”the Popular Investors” som andra kopierar kan det tjäna dig en bra summa pengar. 

Så, om du tror att du har unika strategier, en portfölj med bra statistik och kan erbjuda värde för handelsgemenskapen kan du redan ha de bästa egenskaperna för att nå titeln som Popular Investor. Men vad är kraven som du måste uppfylla för att göra detta?

Skapa ett konto

Det första steget är att skapa ett konto på din valda handelsplattform, med ditt namn och en kort investerarbiografi, med ett fastställt minsta genomsnittligt eget kapital, som bestäms av webbplatsen. När utvecklingen genom nivåerna är uppnås ökar minimikapitalet, liksom ett minimi-TFT som krävs.

Riskkrav

En nivå som Popular Investor innefattar särskilda handelskrav som anges av handelsplattformen, i synnerhet om investeraren hanterar andras medel.

För att bli en Popular Investor måste du också upprätthålla ett maximal riskvärde. Detta kan variera mellan sex eller sju, beroende på plattformen, och måste hållas i hela två månader. Ett riskvärde ger risknivån ett numeriskt värde, där noll är extremt låg risk och tio är extremt hög.

En investerares riskvärde inkluderar beräkning av olika faktorer, såsom det högsta beloppet av förlust av eget kapital under en viss tid, volatiliteten hos tillgångarna i portföljen, mängden eget kapital som investeras i varje handel och hur mycket hävstång som används.

För copy-trading är riskvärdet en indikator på hur mycket andra riskerar när de kopierar handelsstrategierna. Det möjliggör en bättre förståelse av de typer av portföljer och personer som handlare investerar i, liksom ett riskkrav för statusen som Popular Investor.

Handel med hävstång

Du måste också följa hävstångsskyldigheterna för att hålla riskkraven, eftersom användning av mer hävstång förstärker risken. Med mer flexibilitet än traditionella investeringar möjliggör CFD-handel övervakad hävstångshandel, så det är något att tänka på för en status som Popular Investor.

CFD-handel med Skilling, har till exempel tillgång till globala marknader och är ett populärt sätt att handla tillgångar. CFD:er är contract for difference mellan dig själv och en mäklare, istället för att äga tillgången direkt. Det innebär att investerare kan dra nytta av prisrörelserna på marknaden, med en mer omedelbar transaktion.

Denna typ av handel är värt att överväga för att diversifiera din portfölj, förbättra möjligheten till copy-trading och öka chansen att uppfylla de parametrar som krävs för en nivå som Popular Investor.

Konsekvens är viktigt

Populära Investor Program tenderar att komma i ett nivåskiktat system, så även om du kanske uppfyller kriterierna och är sugen på att gå upp en nivå, kräver programmet vanligtvis att du behåller den status du har förvärvat under en viss tid. Så var tålmodig och konsekvent, så kan du se dig själv utvecklas inom några månader.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.