Lista: Alla Fastighetsbolag på Börsen [ Hela Listan ]

Hur ser lista ut över alla fastighetsbolag på börsen 2021? vilka är de största fastighetsaktierna och bästa fastighetsbolagen på börsen? Det är frågor som vi har besvarat här! Vi har listat alla fastighetsaktier – fastighetsbolag – på börsen.

Läsartips: Mitt omdöme av Länsförsäkringars fastighetsfond

Scrolla ned för listan över alla fastighetsbolag på börsen. Att investera i fastighetsbolag har bli allt mer populärt för varje år.Vilket till viss del kan motiveras då fastigheter ger ett stabilt kassaflöde genom utdelningar, även en potentiell uppsida i värdeökning av den underliggande tillgången – alltså fastigheten. Jämfört vi med exempelvis en obligation har investeraren bara investera rätt till utdelningen.

Vill du investera i fastighetsbolag till lägre risk?

fastighetsfonder ett bra alternativ för att minska risken. Fonden Odin Fastigheter C från det svenska fondbolaget Odin fonder är ett bra exempel med god avkastning. Fonden handlar du till lägsta avgiften via fondplatformen savr.se som har rabatt på fondavgifter.

Nedanför är listan över alla fastighetsbolag på börsen 2020. Vi vill flagga för att vi kan ha missat något av de mindre noterade bolag.

Fabege – Störst inriktning återfinns inom förvaltning och utveckling av fastigheter av kommersiell karaktär. Fabege återfinns framförallt i Stockholmsområdet.

Huvudstaden – Hufvudstaden är ett av börsen största fastighetsbolag. Bolaget innehar en bred fastighetsportfölj och hyr idag ut kontors- och butikslokaler lokaliserade i större städer runtom den nordiska marknaden.

Wallenstam – Ursprungligen från Göteborg. Wallenstam är en fastighetsutvecklare. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter främst belägna i svenska storstadsområden.

Castellum är också ett fastighetsbolag från Göteborg. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri.

Atrium Ljungberg Är verksamma inom fastighetsbranschen. Visionen är att äga, förvalta och aktivt vara delaktig i utvecklingen av fastighetsbeståndet.

Sagax fokus är främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska.

Hemfosa Fastigheter – är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av lokaler som används inom vård och omsorg, skola och förvaltning (FINNS INTE LÄNGRE PÅ BÖRSEN).

Kungsleden är ett fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera totalavkastning till aktieägarna.

Klövern  Bolagets investeringar huvudsakligen inriktade mot kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel.

Diös Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap.

Catena  samarbetar med externa aktörer och utvecklar, äger och förvaltar logistikanläggningar. Fastigheterna är strategiskt placerade och återfinns inom Skandinaviens storstadsregioner

Platzer Fastigheter Holding är en fastighetskoncern. Bolaget hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager

ALM Equity är en fastighetsutvecklare. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer bostadsprojekt koncentrerade inom Stockholmsområde.

Balder är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolagets störst inriktning sker mot förvaltning och vidareutveckling av kommersiella fastigheter runtom den nordiska marknaden.Erik Selin är storägare.

FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten.

Bonäsudden Holding – är en fastighetskoncern. Idag utgör hyresrätter den största delen av bolagets fastighetsportfölj, där hyresgästerna huvudsakligen återfinns inom kommunal- och privat sektor.

Sydsvenska Hem – äger och förvaltar fastigheter. Största delen av fastighetsbeståndet består huvudsakligen av hyresrätter och samhällsfastigheter.

Logistriär ett fastighetsbolag för närvarande ut fastigheten Örja 1:20 beläget i Landskrona. Fastigheten är särskilt anpassad för en logistikterminal där nuvarande hyresavtal är bundet med DSV, ett globalt logistikbolag.

Link Prop Investment – är ett svenskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping.

Halmslätten Fastighets är ett litet fastighetsbolag som äger och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3.

Tingsvalvet Fastighets – är ett fastighetsbolag. Bolaget bedriver idag verksamhet via flertalet dotterbolag, där affärsverksamheten inriktar sig mot ägande och vidare förvaltning av både fast och lös egendom.

Pandox – bedriver verksamhet inom hotellbranschen. Bolaget ämnar att vara en långsiktig och aktiv ägare med visionen att utveckla och hyra ut hotellfastigheter.