Investera i framtiden – det här ska du tänka på vid pensionssparande

Tjänstepensionen är en av dina viktigaste investeringar i livet. För att du ska få en så bra framtida lön som möjligt krävs att du väljer rätt pensionsavtal, med möjlighet till rätt investeringar. Oavsett om du är egenföretagare eller har flertalet anställda finns en rad viktiga faktorer att ha i åtanke. I den här artikeln ger vi dig tips på hur du bäst låter tjänstepensionen växa!

Var erbjuds den bästa avkastningen?

Först och främst gäller det att hitta det bästa pensionsavtalet. Vad är då ett bra pensionsavtal? I grund och botten handlar det om vilket som ger bäst avkastning på ditt sparande, helt enkelt. Avgifter, fonder och rådgivning – här finns mängder av faktorer som spelar in. Enklaste sättet att välja rätt är genom att göra en tjänstepension jämförelse, för att hitta det pensionsbolag och avtal som passar ditt företags situation.

För att nå bästa möjliga avkastning väljer många att placera sin tjänstepension i fonder. Därför är det viktigt att se över vilka fonder som erbjuds hos pensionsbolagen, och till vilka villkor.

Liten fondavgift gör stor skillnad

En av de viktigaste faktorerna bakom en hög pension är att minska avgifterna i sparandet. När du investerar din pension i fonder tillkommer fondavgifter. Det säger sig självt att högre fondavgifter innebär lägre värdeutveckling.

Låt oss för enkelhetens skull säga att du sparar 50 000 kronor i en fond med en avkastning på 10%. Under en 20-årsperiod kommer det skilja hela 16 500 kronor mellan en fond där avgiften är 2% respektive 0,5%. Se därför till att investera i fonder där avgiften är så låg som möjligt, för att onödiga avgifter inte ska tynga din pension.

När du ska jämföra avkastningen från olika fonder är det vanligt att avgifterna är dolda. Detta innebär att avkastningen kan se likadan ut oavsett fondavgift. Se därför till att kontrollera avgifterna en extra gång innan du väljer dina fonder. Kanske erbjuder ett pensionsbolag rabatt på fondavgifterna? Tack vare stordriftsfördelar blir detta allt vanligare och kan ha en positiv inverkan på ditt sparande!

Vilken risknivå passar dig?

När du placerar ditt sparande är det viktigt att ha koll på de olika risknivåerna. Alla fonder har olika risknivåer och kan passa olika bra beroende på din situation.

  • Låg risk – låg sannolikhet att pengarna utvecklas, både uppåt och nedåt.
  • Medelrisk – en något högre risk, som kan innebära något högre avkastning.
  • Hög risk – kan innebära hög avkastning, men också låg om pendeln svänger åt andra hållet.

Vilken som är den bästa risknivån kan bara du avgöra. Men att sprida ut ditt sparande mellan olika risknivåer brukar vara ett framgångsrikt recept. Om du sparar på kort sikt kan det vara bäst att placera den största andelen av sparandet i lågriskfonder. Sparar du på lång sikt, däremot, kan högre risk vara mer lukrativt.

Hållbara investeringar för en bättre framtid – i dubbel bemärkelse

Dagens pensionsbolag erbjuder ofta möjligheten att investera i hållbara fonder. Detta innebär att fonderna uteslutande består av företag som arbetar hållbart och för klimatmålen.

Många tror att hållbara investeringar innebär avkall på avkastningen, men så är inte fallet. Faktum är att rapporter snarare tyder på motsatsen. Genom att investera din pension i hållbara fonder möjliggör du inte bara en bättre framtid för dig själv, utan även i ett större perspektiv.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.