Förvaltarbrevet v.9 (Förvaltarens favorit – Analys av Stendörren fastigheter)

Innan du läser artikeln - några snabba tips på bra & roliga plattformar för investeringar
Det är gratis att öppna konto hos alla aktörer vi nämner nedan

Investera i aktier, kryptovalutor, råvaror, index osv
Etoro.com/svHandla aktier helt utan courtage. Etoro erbjuder handel i aktier, kryptovalutor, index, råvaror & mycket mer både med och utan hävstång.
Avanza.se | Handla aktier utan courtage (gäller för nya konton med max 50 000 kr på)

Alternativa investeringar
Lendify.se | Agera bank & låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se | Öppna ISK-konto & låt deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.

I veckans upplaga av förvaltarbrevet gör vi en analys av ett bolag som en av investerarna vi följer äger och har en hög grad av övertygelse i. Bolaget heter Stendörren (STEF) och är ett relativt litet fastighetsbolag inom segmentet kontor, lager och lättindustri med majoriteten av sitt fastighetsbeståndet i Stockholmsområdet.

Erik Hermansson är stjärnförvaltaren bakom Humle småbolagsfond, fonden har avkastat 115% på 5 år och är en av Sveriges bäst presterande fonder under perioden. Hermanssons fond är en av Stendörrens största ägare och förvaltaren valde nyligen att tacka nej till budet från ETQ som ville köpa ut bolaget för ett pris på 100kr per aktien. I en intervju berättar förvaltaren att han ser en fortsatt stor uppsida i aktie. Här är är 4 anledningar till varför vi tror att Erik gillar Stendörren

Ett fastighetsbestånd rätt i tiden

Sedan millennieskiftet har segmentet för varuhus, logistik och lokaler för lättare industrier vuxit stadigt för att i dag utgöra 17 procent av totala nordiska fastighetssektorn. Efter snart 20 år av stark tillväxt för segmentet är det lätt att undra om tillväxten snart är slut? Inte riktigt än om du fråga Erik Hermansson, eller EQT för den delen.

Det finns inte någon indikation på att efterfrågan av logistikfastigheter som tillfredställer e-handlarnas behov ska minska, snarare tvärt om. Enligt E-barometerns årsrapport för 2017 hade den svenska e-handeln en tillväxt om 16 %, vilket motsvarar en försäljning om 67 miljarder kronor, och prognosen är en fortsatt tillväxt för 2018 om 15 %. 

Fortsatt stark hyresmarknad

Erik Hermansson menar att den starka hyresmarkanden för logistikfastigheter verkligen gynnar Stendörren. Detta syntes även när Stendörren rapporterade bokslutskommunike för 2018, hyresintäkterna ökade med 19% från föregående år.

Det finns alltså ett branschmomentum som talar för logistikfastigheters fortsatta positiva utveckling. Utöver detta är urbaniseringstrenden en stark drivkraft. Enligt tillväxtverket har 485 000 personer flyttar in till Stockholm sedan milleniumskiftet. Stendörren som har en bra strategisk placering av sina logistikfastigheter i nära anknytning till Stockholm kommer tjäna mycket på det som kallas för ”last mile logistics”.

Hög avkastning på eget kapital 

Stendörren har över tid uppvisat en relativt hög avkastning på det egna kapital, helåret för 2018 som slutade på 16% på EK. Erik Hermansson tycker att dagens ränteläge gör en investeringen i Stendörren mycket attraktiv.

Det finns också anledning att tro att hyresintäkterna kommer fortsätta öka de kommande åren. Flera av bolagets gamla hyreskontrakt med låg hyreskostnad kommer att omförhandlas till en högre hyra som reflekterar dagens marknadspris och därmed öka den underliggande intjäningen och avkastningen.

Attraktiv värdering 

Stendörrens aktie handlas kring eget kapital. Hyreskontrakten är längre än nordiska snittet och därför mer stabila oavsett konjukturläget vilket indikerar en klar defensiv kvalitet.

Budet från EQT att köpa ut Stendörren till 100kr aktie tyckte både Erik Hermansson och flera andra storägare var för lågt. Nedsidan under 100kr aktie borde därför vara begränsad enligt förvaltarnas analys.

Som vanligt, kom gärna med feedback på Twitter eller Facebook. Vilken del av veckobrevet gillar ni mest? Vilken del tycker ni är onödig eller för lång, eller kanske för kort? Har ni andra förslag? Återkom gärna! Skicka mig en Tweet, ett mail ([email protected]) eller skriv på Facebook!

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Fyra bra och roliga hemsidor där det är helt gratis att öppna konton:
1. Etoro.com/svHandla aktier (utan courtage), kryptovalutor, råvaror osv både med och utan hävstång.
2. Avanza.se | Handla aktier utan courtage (gäller för nya konton med max 50 000 kr på)
3. Lendify.se | Agera bank & låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta.
4. Sigmastocks.se | Öppna ISK-konto & låt deras aktierobot välja ut aktier åt dig med hjälp av algoritmer.