Datum: Utdelning 2020 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utdelning datum 2020. Aktieutdelning Samhällsbyggnadsbolaget i Norden datum. 

När har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utdelning 2020? Se matisen nedanför. Bolaget äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten.

Mer från Förvaltarbrevet: Läs vårt omdöme av den nya fondplattformen savr där investerar får rabatt på fondavgiften. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utdelning 2020?

Bolaget kommer under 2020 ge utdelning tre gången under 2020 till sina aktieägare. 3e april, 3e juli och 5e oktober. Beloppet är 0,15 SEK per aktie vid varje utdelningsdag.

yp Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 0,15 SEK 2020-12-29 2021-01-06
Ordinarie utdelning 0,15 SEK 2020-09-29 2020-10-05
Ordinarie utdelning 0,15 SEK 2020-06-29 2020-07-03
Ordinarie utdelning 0,15 SEK 2020-03-30 2020-04-03
Ordinarie utdelning 0,25 SEK 2019-04-30 2019-05-07
Ordinarie utdelning 0,10 SEK 2018-04-30 2018-05-07
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2017-04-28
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2016-03-06
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2015-03-06

Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.