Datum: Swedbank utdelning 2020 & 2021

Se datum för Swedbanks utdelning 2021 lite längre ner i inlägget.. 

Swedbank är idag en affärsbank, men den har sina rötter i sparbanksrörelsen och i de kooperativa jordbrukskassorna. Börsvärde är MSEK 177 102,30 och i matrisen nedanför kan du läsa när Swedbank ger utdelning 2020, även Swedbanks historiska utdelning.

Historiken, som innehåller många sammanslagningar och namnbyten, sträcker sig tillbaka till 1820 då Sveriges första sparbank bildades. Swedbank har cirka åtta miljoner privatkunder och cirka 600 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank är därmed den bank med sammanlagt flest kunder i Sverige och de tre baltiska länderna. Koncernen har totalt 470 kontor i Sverige och de baltiska länderna. Private banking, som är stort bland bankens konkurrenter, är inte bolagets huvudfokus.

Läsartips: Läs vårt omdöme av den populära fonden Länsförsäkringar Fastighetsfond

Banken skapades i sin nuvarande form 1997 genom att Sparbanken Sverige gick samman med den mindre Föreningsbanken. Banken skaffade sig under 1990-talet intressen i Estland, Lettland och Litauen. Hansabank blev 1998 ett helägt dotterbolag.

Vilket datum har Swedbank utdelning 2020 & 2021? 

Utdelning för 2021 är 2021-02-22. Alltså 22e februari 2021. 

Swedbank kommer 2020-04-02 dela ut 8,80 kronor per aktie till alla som ägde minst en aktie fram till datumet 2020-03-27. 2019 delade Swedbank ut 14,20 kronor per aktie. Nedanför är en matris över hur utdelning har utvecklats.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 8,80 SEK 2020-03-27 2020-04-02
Ordinarie utdelning 14,20 SEK 2019-03-29 2019-04-04
Ordinarie utdelning 13,00 SEK 2018-03-23 2018-03-29
Ordinarie utdelning 13,20 SEK 2017-03-31 2017-04-06
Ordinarie utdelning 10,70 SEK 2016-04-06 2016-04-12
Ordinarie utdelning 11,35 SEK 2015-03-27 2015-04-02

Hög direktavkastning oavsett hur börsen går

Plattformar som Lendify ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. Via Lendify.se har jag en direktavkastning kring 10% med ränta varje månad.

Mer från Förvaltarbrevet..

Swedbanks dotterbolag Robur Fonder förvaltar en av Sveriges bäst presterade aktivt förvaltade fonder Swedbank Robur Ny Teknik. Fonden investerar nya och innovativa teknikbolag och har på fem år n avkastat drygt 250% till andelsägarna.