Datum: SCA utdelning 2020

SCA utdelning 2020. Datum SCA utdelning 2020. SCA aktieutdelning 2020. 

När har SCA utdelning 2020? SCA, är en förkortning av  Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Bolaget  är ett Sverigebaserat företag som tillverkar pappersmassa, papper, sågade trävaror och pellets. Mellan 1975 och 2017 tillverkade det också hygienprodukter.

År 2017 delades företaget i två börsnoterade bolag: Essity med mjukpapper och hygienprodukter samt skog- och skogsindustriföretaget SCA.

När bolaget delats i två verksamheter 2017 blev också utdelning per verksamhet mindre, vilket är naturligt. SCA är kända för att kontinuerligt hölja utdelning, vilket de också gjort sedan uppdelningen. 2018 var utdelning 1,50 SEK per aktie, 2019 1,75 SEK per aktie.

SCA utdelning 2020. 

SCA kommer den 7e april dela ut 2.00 SEK per aktie till alla äger. Utdelningen är en ökning från 2019, då SCA betalade 1,75 SEK per aktie i utdelning. Se matrisen nedanför för den historiska utveckling av SCA:s utdelning.

Söker du bättre direktavkastning än den du får via SCA?

Plattformar som Lendify och Kameo ger investerare möjlighet att ta del av onoterade investeringar som delar ut stabila utdelningar varje månad. Via Kameo.se kan du se alla aktuella investeringar, hur lång löptiden är och vilken ränta som betalas ut.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 2,00 SEK 2020-04-01 2020-04-07
Ordinarie utdelning 1,75 SEK 2019-03-21 2019-03-27
Ordinarie utdelning 1,50 SEK 2018-03-26 2018-04-03
Ordinarie utdelning 6,00 SEK 2017-04-06 2017-04-12
Ordinarie utdelning 5,75 SEK 2016-04-15 2016-04-21
Ordinarie utdelning 5,25 SEK 2015-04-16 2015-04-22

SCA har blivit en favorit aktie att äga av många fondförvaltare och stora institutionella investerare. Detta eftersom att skog är en stabil real tillgång som växer organsikt. Investerare får både exponering mot värdeökningen i skogen och utdelning från skogen som säljs. Sommaren 2019 köpte försäkringsbolaget AMF skog i Sverige för rekordhöga priser.