Datum: Handelsbanken utdelning 2020 & 2021

Handelsbanken, förkortat HSB, är en av Nordens största banker med ett börsvärde över 200 miljarder svenska kronor. I matrisen nedanför kan du se vilket datum Handelsbanken har utdelning 2020, även hur mycket och vilket datum de historiskt har delat ut kapital till sina aktieägare.

Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuder kunder finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering.

Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens sex hemmamarknad. Sverige, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Investmentbolaget Industrivärden är största ägare i handelsbanken. Banken grundades ursprungligen år 1871 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm. Även Lundbergs, som kontrolleras av affärsmannen Fredrik Lundberg, har en stor ägarandel i banken. Investmentbolag äger dryg 3% av aktierna.

Datum utdelning 2021 

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 4,10 SEK 2021-03-25 2021-03-31
Ordinarie utdelning 0,00 SEK 2020-03-26

Vilket datum har Handelsbanken utdelning 2020? 

Handelsbanken kommer 2020-04-01 dela ut 5,50 kronor per aktie till alla som ägde minst en aktie fram till datumet 2020-03-26. 2019 delade Handelsbanken också ut 5,50 kronor per aktie och har alltså inte höjt utdelning för 2020. Nedanför är en matris över hur utdelning har utvecklats.

Söker du en högre direktavkastning än den du får via Handelsbanken?

Plattformar som Lendify ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. Via Lendify.se kan du investera i onoterade projekt som ger en direktavkastning kring 10-15% med utbetalningar varje månad.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 5,50 SEK 2020-03-26 2020-04-01
Ordinarie utdelning 5,50 SEK 2019-03-28 2019-04-03
Ordinarie utdelning 5,50 SEK 2018-03-22 2018-03-28
Bonusutdelning 2,00 SEK 2018-03-22 2018-03-28
Ordinarie utdelning 5,00 SEK 2017-03-30 2017-04-05
Ordinarie utdelning 4,50 SEK 2016-03-17 2016-03-23
Bonusutdelning 1,50 SEK 2016-03-17 2016-03-23
Ordinarie utdelning 4,1667 SEK 2015-03-26 2015-04-01
Bonusutdelning 1,6667 SEK 2015-03-26 2015-04-01

Mer från förvaltarbrevet

Läs också vår sammanställning av Spiltan fonders 9 bästa fonder just nu. Vi har jämfört avkastningen och innehaven. Vi har listat de bästa fonderna från Spiltan.