Datum: Bure Equity utdelning 2020

Bure utdelning 2020. Datum Bure Equity aktieutdelning

När har Bure Equity utdelning 2020? Listan nedanför visar historiskt och framtida utdelningar. Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde.

Datum Bure utdelning 2020

Bure Equity kommer göra två utdelningar under 2020. En bonusutdelning på 0.5 SEK per aktie och ytterligare en ordinarie utdelning på 2.00 SEK per aktie. Datumet för utdelningen är 13e maj 2020. Se listan nedanför om du vill se hur utdelningen har utvecklats över tid.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 2,00 SEK 2020-05-07 2020-05-13
Bonusutdelning 0,50 SEK 2020-05-07 2020-05-13
Ordinarie utdelning 2,00 SEK 2019-05-08 2019-05-14
Bonusutdelning 0,50 SEK 2018-05-04 2018-05-11
Ordinarie utdelning 1,50 SEK 2018-05-04 2018-05-11
Ordinarie utdelning 1,50 SEK 2017-05-04 2017-05-10
Bonusutdelning 0,50 SEK 2017-05-04 2017-05-10
Bonusutdelning 1,00 SEK 2016-05-10 2016-05-16
Ordinarie utdelning 1,00 SEK 2016-05-10 2016-05-16
Ordinarie utdelning 1,00 SEK 2015-05-05 2015-05-11

Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, medicin samt teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Hög direktavkastning oavsett hur börsen går

Plattformar som Kameo och Lendify ger stabila utdelningar varje månad med räntor som är betydligt högre än börsen. På kameo.se har jag en direktavkastning kring 10% med ränta varje månad.