Datum: Boliden utdelning 2020

Boliden aktieutdelning 2020 datum. Boliden utdelning 2020 datum. 

Vilket datum har Bolinden utdelning 2020? Se tabellen nedanför.

Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar idag med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel.

Investera i gruvbolag till en lägre risk? 

Om du vill investera i gruvbolag, men är orolig för den höga risken, är gruvbolagsfonder ett bra alternativ. Ett exempel är fonden World Mining från fondbolaget Black Rock som har haft bra avkastning historiskt. Fonden handlar du billigast via fondplattformen savr.se där får du rabatt på fondavgiften!

Boliden utdelning 2020 datum. 

Boliden kommer den 6e maj 2020 att ge 7 SEK per aktie i utdelning till alla aktieägare. Beloppet är något mindre än de aktieägarna fick i både 2018,2019. Se matrisen nedanför om du vill studera hur utdelningen har utvecklas över tid för Boliden.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 7,00 SEK 2020-04-29 2020-05-06
Distribution av värdepapper 4,25 SEK 2019-05-23 2019-06-25
Ordinarie utdelning 8,75 SEK 2019-05-06 2019-05-10
Distribution av värdepapper 5,75 SEK 2018-05-16 2018-06-15
Ordinarie utdelning 8,25 SEK 2018-04-30 2018-05-07
Ordinarie utdelning 5,25 SEK 2017-04-26 2017-05-03
Ordinarie utdelning 3,25 SEK 2016-05-04 2016-05-11
Ordinarie utdelning 2,25 SEK 2015-05-06 2015-05-12

Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.