Datum: AstraZeneca utdelning 2020 & 2021

Utdelning AstraZeneca 2020 & 2021 datum

Vilket datum har AstraZeneca utdelning 2020? Se diagrammet ett stycke ned. AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer.

Vill du investera i läkemedelsbolag till lägre risk?

Läkemedelsfonder ett bra alternativ för att minska risken. Fonden Healthcare Select från det svenska fondbolaget C WorldWide är ett bra exempel. Fonden handlar du till lägsta avgiften via fondplatformen savr.se som har rabatt på fondavgifter.

Historian bakom Astra Zeneca börjar år 1999 då det svenska företaget Astra slogs samman med det brittiska läkemedelsbolaget Zeneca, det nya namnet blev Astra Zeneca. Astra är en av Sveriges största exportörer. Idag återfinns den största delen av Astras portfölj av läkemedel inom kardiovaskulära, metabola, njursjukdomar, cancer och andningsvägar. Bolaget bedriver också forskning inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.

Utdelning AstraZeneca 2020 datum.

AstraZenecas utdelningsdag för 2020 hittar du i matrisen nedanför. Beloppet är 18,32 SEK per aktie. Vilket är en höjning med knappt 1 SEK per aktie jämfört med 2019. Se hur utdelningen har förändrats över tiden i matrisen nedanför:

Utdelning för 2021 kommer 2021-02-25 och beloppet är bestämt till 15,76 SEK per aktie

Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.

Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 18,32 SEK 2020-02-27 2020-03-30
Ordinarie utdelning 8,49 SEK 2019-08-08 2019-09-09
Ordinarie utdelning 17,46 SEK 2019-02-28 2019-03-27
Ordinarie utdelning 7,92 SEK 2018-08-09 2018-09-10
Ordinarie utdelning 14,97 SEK 2018-02-15 2018-03-19
Ordinarie utdelning 7,40 SEK 2017-08-10 2017-09-11
Ordinarie utdelning 16,57 SEK 2017-02-16 2017-03-20
Ordinarie utdelning 7,81 SEK 2016-08-11 2016-09-12
Ordinarie utdelning 16,26 SEK 2016-02-18 2016-03-21
Ordinarie utdelning 7,71 SEK 2015-08-13 2015-09-14