Kategorier
Börs och aktier

3 aktier att äga inför nästa lågkonjunktur

2020 kommer bli det 12e året i rad av en historisk lång bull marknad. Även om det är omöjligt att veta när uppgången tar slut finns det goda argument till varför vi befinner oss i slutet av konjunkturcykeln. Naturligt klara vissa aktier av en lågkonjunktur bättre än andra.

Det handlar till viss del om hur väl ledningen och styrelsen har förberett företaget inför sämre tider. Hur aggressiv är skuldsättning? Hur stort är lagret jämfört med lageromsättningen – och så vidare. Framförallt beroende det dock på hur cyklisk efterfrågan av produkten eller tjänsten företaget säljer är.

Vissa sektorer klara helt enkelt av en lågkonjunktur bättre än andra. Icke cykliska bolag, företag som säljer produkter vars efterfråga är lika stark oavsett konjunktur, klara i regel av en lågkonjunktur bättre än motsatsen.

Minska risken och investera i fonder 

Om du vill minska risken i dina investeringar är fonder ett bra alternativt. En fond äger en korg av aktier vilket ger en större riskspridning i din investering. Om du vill investera i fonder kan du använda fondplattformen savr.se som ger rabatt på fondavgifter.

Bilindustrin är en klassisk cyklisk sektor och företagen som säljer bilar eller är underleverantörer till sektorn får det ofta tuff vid en sämre konjunktur. Vilket är helt naturligt – om din privatekonomiskt går dåligt kanske en ny bil inte din högst prioritering

Mat och andra dagligvaruprodukter å andra sidan är en förutsättning för att överleva. Bolagen som säljer dessa produkter kommer naturligt att klara en lågkonjunktur bättre. Nedanför har jag tagit fram tre bolag jag tror kommer fortsätta levererar vinster även under sämre tider.

Tre aktier jag tycker passar in i en portfölj anpassad för nästa lågkonjunktur. 

ICA Dagligvaruprodukter är någon vi människor behöver oavsett om konjunkturen går bra eller inte. Ica klarade finanskrisen bra, vilket även kommer vara fallet vid nästkommande nedgång, tror jag. Samma gäller konkurrent Axfood som också är noterad på Stockholmsbörsen.

Holmen – Är en av Sverige största privata ägare av skogsmark. Även om efterfrågan på trä till produktion och byggsektorn naturligt kommer sjunka under en lågkonjunktur är den underliggande tillgången, alltså skogen och marken, fortfarande lika värdefull. Skog växer  bokstavligen organiskt och skapar värde för sina ägare oavsett konjunktur.

Investor -Investors riskspridning gör aktien till ett mycket bra val för det här ändamålet. I portföljen finns stora globala företag. Aktieägarna får både en diversifiering mot olika sektorer och en geografisk diversifiering. Flera av bolagen säljer sina varor eller tjänster över hela världen.

Det var mina tre aktier – hur skulle din lista se ut?

/David