Kategorier
Börs och aktier

Fem svenska aktier med lågt P/E-tal 2020

P/E-talet – alltså priset genom vinsten – är kanske de mest använda nyckeltalet för att avgöra om en aktie är lågt värderad, eller högt.. Ett högt pe tal indikerar att marknaden är optimistisk om bolaget och aktien. Ett lågt P/E-tal indikerar motsatsen, att marknaden är pessimistisk om bolaget, alltså en lågt värderad aktie. 

Det genomsnittliga P/E-tal av de 30 största svenska aktierna var vid publiceringsdagen 15.56. Siffran är något högre jämfört ett år tillbaka. Det beror framförallt på stigande aktiekurser snarare än fallande vinster.

P/E-talet förändras när antingen 1, priset på aktien förändras eller och 2, bolagets vinst förändras. Om bolagets värdering stiger snabbare än vad företagets vinst ökar under samma period uppstår en multipelexpansion. Det såg vi händer i flera svenska aktier under 2019. 

Investerare strävar efter att köpa tillgångar som är undervärderade och sälja tillgångar som är övervärderade. P/E-talet är ett av många nyckeltal du kan använda dig av för att avgöra värderingen på ett bolag. I listan nedanför har jag listat fem svenska aktier med lågt P/E-tal jag tycket är lite extra intressanta.

Läsartips: Läs vårt omdöme av den populära fonden Tin Ny Teknik

Fem svenska aktier med lågt P/E-tal 2020

  1. Betsson
  2. Hoist Finance
  3. Volvo
  4. Swedbank
  5. BE Group

Betsson – Tycker jag är en intressant aktie utifrån ett värderingsperspektiv med ett P/E-tal på 6,5. Det finns ofta goda anledningar till varför en aktie är lågt värderad och så är också fallet i Betsson. Spelbolaget lämnar, tillsammans med andra bolag i sektorn, ett tufft 2019 bakom sig. Om 2020 blir bättre får tiden utvisa. 

Hoist Finance – Nischbanken har ett P/E-tal på 6,5 och är ett av stockholmsbörsen lägst värderade bolag om vi jämför priset på bolaget i relation till dess vinst. Under året köpte fastighetsmagnaten Erik Selin in sig i bolaget och äger idag knappt 10% av bolaget. Det tycker jag göra aktien lite extra intressant. 

Volvo Lastbilstillverkaren från Torslanda tycks alltid toppa listor likt dessa. P/E-talet är drygt 10 vilket gör aktien intressant. Den låga värderingen tycks beror på oroligheter om hur Volvo kommer klara av en lågkonjunktur. Den senaste finanskrisen slog väldigt hårt på Volvo – Som det gjorde för många cykliska bolag. 

Swedbank  – Börsvärdet av Swedbank har tappat nästa 40% på tre år vilket ger ett P/E-tal på drygt 7. Buffett uppmanar oss investerare att vara ”greedy when others are fearful”. Det är såklart otrolig svårt för oss småsparare att förstå hur den pågående penningtvätts härvan kommer påverka Swedbank på kort sikt och medellång sikt.

Men kriser kommer och går. För den långsiktiga investerare kan det här vara en möjligheter att köpa in sig i en fin verksamhet som för tillfället genomgår allvarliga utmaningar. 

BE Group – är ett handels- och servicebolag med ett P/E-tal precis under 10.  Bolaget erbjuder ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium. Tjänster inom logistik, service och inköp.

Beräkning av P/E talet

Beräkningen av P/E talet är ganska straight forward. Du tar priser genom vinsten. P står för price, E står för earning. Alltså priset av en aktier delat på vinsten fördelat på en aktie. Låt mig förklara genom ett exempel.

Låt säg att företag x aktie handlas till ett pris per aktie på 100 SEK styck och vinsten per aktie är 10 SEK. Då blir P/E-tal 10. Om priser och vinster är densamma tar det 10 år att få tillbaka investeringen av 100 SEK per aktie. Skulle priset av aktien stiga och vinsten per aktie förbi intakt skulle P/E-talet stiga. Minskar priset per aktie samtidigt och vinsten förbli eller ökar blir P/E-talet mindre.

Välj rätt lågt värde aktie 

Även om P/E-talet är en väldigt viktigt parameter för att avgöra en investeringsmöjlighet borde investerare inte stirra sig blint på talet och väljer en portfölj med endast aktie som har det lägsta P/E-talet.

Ett företag med ett mycket lågt P/E-talet har det oftast för en anledning. Bolaget eller sektorn går troligtvis genom en tuff period med oroligheter, minskad omsättning eller vinst. På grund av dessa anledningar väljer marknaden sätta ett lågt pris på aktien och därmed trycker ned förväntningarna på bolaget. Väljer du en portfölj med bara aktie med låg värdering kommer du också få en portfölj av bolag som alla har sina respektive problem. Ett scenario jag tror du gör bäst i att försöka undvika!

När du väljer aktie till din portfölj gör du rätt i att använda P/E-talet. Använd talet för att sortera fram intressanta investeringar men stirra dig inte blind på bara värderingen. Nyckeln är att hitta aktie som har goda framtidsutsikter och har en attraktiv värdering.