2 energiaktier med hög utdelning 2020

Det är svårt att hitta bra utdelningsaktier med hög direktavkastning när OMX handlas kring topp nivåer och delar ut cirka 1,5% i genomsnitt. Energiaktier tenderar dock att ha en högre direktavkastning jämfört börsen, det finns fortfarande aktier som har en hög avkastning i relation till börsvärdet.

Både den holländska energiaktien Royal Dutch Shell och Enterprise Products Products delar båda ut drygt 6% årligen med solida underliggande verksamheter. Här är min summering varför jag tycker bolagen är intressanta.

Med ett cirka 220 miljarder dollar i marknadsvärde är Royal Dutch Shell ett av de största integrerade energiföretagen i världen. Verksamheten sträcker sig från oljebrunnen till gaspumpen, med en hel del däremellan.

Det europeiska företagets storlek och räckvidd är viktigt eftersom de betyder att Shell kan lägga pengar för att arbeta där det ser de bästa möjligheterna. När en del av företaget går sämre,  kompensera andra affärsområden upp med goda resultat. Detta är värdefullt, eftersom Shells kärnprodukter, olja och naturgas, är varor som är benägna att vara volatila i priserna.

Just nu, med låga oljepriser och global uppvärmning i rubrikerna, är det tuff att tycka om ett energiföretag – men var inte för hastiga med att avskedja Shell. Som VD har påpekat behöver världen fortfarande dessa energikällor, så någon behöver producera dem. Shell är också mer än bara olja och gas.

Det har investerat kraftigt i ESG-vänliga elutrymme, med planer på att spendera upp till 3 miljarder dollar per år på denna verksamhet till 2025. Det inkluderar mer traditionella elektriska anläggningar samt förnybara krafttillgångar. Även om dessa utgifter uppgår till bara 10% av företagets planerade kapitalinvesteringar, är slutmålet att genomtänkt skapa en ny division som kan stå tå-till-tå med Shells energiverksamhet.

Med en hög avkastning på 6,6%, en stor, solid finansiell grund och en diversifierad portfölj av energitillgångar som i allt högre grad kommer att inkludera el är Shell värd uppmärksamhet  för utdelningsinvesterare på jakt efter höga avkastningar.

Enterprise Products Partners har egentligen inte samma rena energikänsla som Shell, men det behöver inte heller oroa sig för de volatila priserna på olja och naturgas. Det beror på att det här begränsade partnerskapet på 60 miljarder dollar på marknadsstöd är en av de största aktörerna i Nordamerika. I grunden äger den rörledningar, bearbetningsanläggningar och transporttillgångar som hjälper till att flytta olja och gas och de produkter de får förvandlas till runt om i världen. Ungefär 85% av bruttomarginalen är avgiftsbaserad.

Detta är en viktig skillnad att komma ihåg. Så länge som det finns efterfrågan på olja och gas så kommer de vitala infrastrukturtillgångar som Enterprise äger att användas för att flytta dessa viktiga energikällor. Och det spelar ingen roll vad priset för de produkter som passerar genom systemet handlas till – Enterprise får betalt för användningen av tillgångarna. Faktum är att mycket av dess intäkter stöds av långsiktiga kontrakt med inbyggda prisökningar.

Företag är inte bara en industrigigant, det är också otroligt diversifierat, så det har flera spakar att dra när det ser ut att växa – just nu har det cirka 9 miljarder dollar tillväxtprojekt på böckerna. Och det råkar vara bland de mest konservativt finansierade mittströmsaktörerna, med en blygsam finansiell skuld till EBITDA-kvot på ungefär 3,4 gånger. Dess 6,5% fördelningsavkastning täcks under tiden av det utdelbara kassaflödet med cirka 1,7 gånger. Det är en enorm säkerhetsmarginal – 1,2 gånger anses vara stark täckning i mittströmmets rymd.

ESG-investerare hittar förmodligen inte för mycket att tycka om Enterprise, men de som är intresserade av en tillförlitlig inkomstström kommer att göra det. På den noten är det värt att lyfta fram att partnerskapet har ökat sin distribution årligen i mer än två decennier med en ungefär mittsiffrig årlig ränta över tid. Det är mer än tillräckligt för att hålla investerare före inflationen, som historiskt sett tenderat att ligga inom 3%. Det finns mycket för utdelningsinvesterare att gilla här.